Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (16/6)

 •   17/06/2019
 •   4
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 16/6/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (15/6)

 •   17/06/2019
 •   5
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 16/6/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (14/6)

 •   15/06/2019
 •   5
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 14/6/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (12/6)

 •   13/06/2019
 •   7
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh(đến 15 giờ ngày 12/6/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (11/6)

 •   12/06/2019
 •   8
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh(đến 15 giờ ngày 11/6/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (10/6)

 •   11/06/2019
 •   6
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh(đến 15 giờ ngày 10/6/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (9/6)

 •   10/06/2019
 •   5
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh(đến 15 giờ ngày 09/6/2019)

Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm (8/6)

 •   10/06/2019
 •   7
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh(đến 15 giờ ngày 08/6/2019)

Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm và Các biện pháp phòng, chống

 •   09/06/2019
 •   9
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh(đến 15 giờ ngày 07/6/2019)

Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm và Các biện pháp phòng, chống

 •   07/06/2019
 •   12
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh(đến 15 giờ ngày 06/6/2019)

Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm và Các biện pháp phòng, chống

 •   06/06/2019
 •   14
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hà Giang(đến 15 giờ ngày 05/6/2019)

Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm và Các biện pháp phòng, chống

 •   05/06/2019
 •   14
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh(đến 15 giờ ngày 04/6/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

 •   04/06/2019
 •   17
 •   0
Tình hình bệnh dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

Tình hình thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Giang

 •   30/05/2019
 •   20
 •   0
Tình hình thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Giang đêm ngày 28/5/2019 và rạng sáng ngày 29/5/2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thông báo về công tác phòng dịch tả lợn Châu Phi tháng 5/2019

 •   17/05/2019
 •   29
 •   0
Thông báo về công tác phòng dịch tả lợn Châu Phi tháng 5/2019

Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm và Các biện pháp phòng, chống

 •   17/05/2019
 •   25
 •   0
Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm và Các biện pháp phòng, chống và xử lý ổ dịch trong tháng 5/2019

Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm và Các biện pháp phòng, chống

 •   17/05/2019
 •   28
 •   0
Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm và Các biện pháp phòng, chống và xử lý ổ dịch

Tình hình dịch bệnh Lở mồm long móng

 •   05/01/2019
 •   97
 •   0
Thông báo về tình hình dịch bệnh Lở mồm long móng trên phạm vi toàn quốc và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Trung Quốc

Các tin khác

Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động