Kết quả công tác chăn nuôi và thú y tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021

Thứ hai - 19/04/2021 09:13
 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 4
1. Công tác chăn nuôi và thủy sản
1.1. Kết quả thực hiện tái đàn sau khi hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Trong tháng các huyện thực hiện tái đàn lợn được 10.945 con (Đồng Văn 134 con, Yên Minh 608 con, Quản Bạ 400 con, Hoàng Su Phì 787 con, Xín Mần 1.531 con, Bắc Mê 4.988 con, Vị Xuyên 513 con, Bắc Quang 824 con, Quang Bình 50 con, TP Hà Giang 1.110 con). Lũy kế: năm 2021 tái đàn được: 26.367 con. Giai đoạn 2020-2021 tái đàn được 109.830 con.
1.2. Công tác thụ tinh nhân tạo
- Thụ tinh nhân tạo: Trong tháng thực hiện được 481con (trâu 74, bò 407), thành công 281 con (trâu 32con, bò 249 con). Lũy kế: năm 2021 thực hiện 1.187 con (trâu 157, bò 1.030), thành công 604 con (trâu 72con, bò 639con). Lũy kế từ năm 2018 đến nay 16.372 con (trâu 2.780, bò 13.592), thành công 12.197 con (trâu 1.617con, bò 10.580 con).
1.3. Tiến độ triển khai Kế hoạch số 72/KH-UBND tỉnh ngày 08/3/2021 của UBND tỉnh Tổ chức lễ phát động thả cá giống hưởng ứng ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959-01/4/2021) trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
Tham mưu cho Sở ban hành công văn số 282/SNN-CNTY ngày 16/3/2021 V/v hướng dẫn hoạt động thả giống, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành thuỷ sản.
Chuẩn bị cá giống, dụng cụ vật tư, phối hợp với UBND huyện Mèo Vạc tổ chức thành công Lễ phát động thả cá giống hưởng ứng ngày truyền thống ngành Thuỷ sản Việt Nam (01/4/1959 - 01/4/2021) tại sông Nho Quế huyện Mèo Vạc vào ngày 25/3/2021.
Đến thời điểm báo cáo có 5 huyện (Mèo Vạc, Đồng Văn, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang) đã tổ chức phát thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, hưởng ứng ngày truyền thống ngành Thuỷ sản. Tổng số cá đã thả là: 1.780 kg cá các loại (Bỗng, trắm, chép, rô phi, lăng, mị...) các huyện còn lại đang tiếp tục triển khai thực hiện.
1.4. Kết quả triển khai chương trình Bảo hiểm vật nuôi
Năm 2020 có 3.481 hộ ký hợp đồng bảo hiểm cho 4.791 con trâu, bò. Tổng số tiền bảo hiểm là 71.865.000.000 đồng, số phí bảo hiểm là 2.635.050.000 đồng (cụ thể: Ngày 05/4/2021 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 651/QĐ-UBND tạm cấp kinh phí năm 2021 để thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang, tổng số phí bảo hiểm do ngân sách chi trả là 2.370.390.000 đồng, cá nhân đóng 264.660.000 đồng).
 
2. Công tác Thú y
2.1. Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản
Trong tháng (ngày10/4/2021) xuất hiện dịch bệnh Viêm da nổi cục tại hộ ông Phạm Văn Thế, thôn An Dương, xã Hùng An, huyện Bắc Quang có 02 bò mắc bệnh. Lũy kế: VDNC : 03 con bò  (tiêu hủy 01 con huyện Yên Minh); Cúm gia cầm 4.094 con chết.
Các biện pháp phòng, chống dịch:
Sáng ngày 13/4/2021, nhận được thông tin từ Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Bắc Quang về tình hình dịch bệnh gia súc tại thôn An Dương, xã Hùng An nghi mắc bệnh Viêm da nổi cục. Chiều ngày 13/4/2021 Chi cục Chăn nuôi và Thu y đã thành lập đoàn công tác đến kiểm tra thực tế tại cơ sở và hướng dẫn xã Hùng An tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Lấy 02 mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Thú y vùng II xét nghiệm, kết quả 02/02 mẫu dương tính với vi rút VDNC. Cấp 200 liều vắc xin VDNC cho huyện Bắc Quang để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch. Trạm Chăn nuôi và thú y huyện Bắc Quang cấp bổ sung 30 lít hóa chất và xã Hùng an mua 100 kg vôi để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng các hộ chăn nuôi gia súc có biểu hiện bị bệnh và toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
 
2.2. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Trong tháng lấy 02 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm VDNC, kết quả 02/02 mẫu dương tính. Lũy kế :
- Lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm: Tổng số 05 mẫu, trong đó:
+  Xét nghiệm viêm da nổi cục trâu bò: 03 mẫu  kết quả 03/03 mẫu dương tính
+ Xét nghiệm cúm gia cầm 02 mẫu, kết quả 02/02 mẫu dương tính với vi rút cúm gia cầm Type A/H5N6.
- Lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng vắc xin viêm da nổi cục trâu bò: 22 mẫu tại 2 xã của huyện Mèo Vạc.
 
2.3. Công tác khử trùng tiêu độc:
Trong tháng thực hiện phun 939 lít hoát chất và 4.325 kg vôi bột  khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi diện tích 668.881 m2, 13.077 hộ,  70 thôn, 35 chợ. Lũy kế: sử dụng 6.039 lít hóa chất và 4.625 kg vôi bột, trong đó: tỉnh cấp 5.000 lít (hóa chất sử dụng cấp cuối năm 2020 chuyến sang năm 2021 phun), ngân sách huyện 1.039 lít  và 4.625 kg vôi. Thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, khu vực xử lý tiêu hủy gia cầm được 1.920 thôn, 65.760 hộ, diện tích ước phun được 4.561.718 m2, 144 lượt (chợ, trang trại, lò giết mổ), 1.264 lượt xe phương tiện ra, vào các chốt trong địa bàn tỉnh.
2.4. Công tác cung ứng, tiêm phòng vác xin
- Cung ứng vắc xin: trong tháng cung ứng 43.500 liều vắc xin (THT trâu bò 18.000 liều, THT lợn 22.500, Dại chó 3.000 liều). Lũy kế: 74.310 liều (810 liều vắc xin Viêm da nổi cục trâu bò, THT trâu bò 18.000 liều, THT lợn 22.500, dại chó 13.000, cúm gia cầm 20.000 liều)
- Tiêm phòng được 8.639 lượt con gia súc ( THT lợn 1.285 con, DTL 1.355, dại chó 5.999 con). Lũy kế: 263.092 lượt con (LMLM 247.981 con, VDNC 2.109 con, THT lợn 3.235 con, DTL 3.415 con, dại chó 6.353 con).
- Tiêm phòng  vác xin gia cầm được 5.700 lượt con dân  tự mua tiêm (Lasota 2.080 con, Newcastle 2.560 con, THT gia cầm 1.060 con);  Lũy kế: 47.658 lượt con  trong đó: Cúm gia cầm 19.388 con;  dân tự mua tiêm 28.570 lượt con (Lasota 17.120 con, Newcastle 6.100 con, THT gia cầm 5.050 con)
2.5. Công tác kiểm dịch
- Kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh: Trong tháng cấp 11 chuyến, số lượng 2.373 con gia súc, gia cầm (Chi cục cấp 01 chuyến, số lượng 400 con gà, trạm Vị Xuyên cấp được 10 chuyến, Số lượng 1.965 con lợn và 8 con trâu Lũy kế: 17 chuyến, số lượng 3.813 con gia súc, gia cầm  (Chi cục cấp 03 chuyến, số lượng 1.200 con gà, Trạm Vị Xuyên 14 chuyến, số lượng 8 con trâu và  2.605 con lợn)
- Kiểm soát động vật, sản phẩm động vật nhập vào địa bàn tỉnh: Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy thực hiện kiểm tra, kiểm soát động vật, sản phẩm động vật nhập vào địa bàn tỉnh: 209 chuyến (Bò thịt 3 chuyến, số lượng 28 con; Lợn thịt 18 chuyến, số lượng 384 con; Gà thịt 176 chuyến, số lượng 187.292 con; Sản phẩm động vật 12 chuyến, số lượng 99.190 kg). Lũy kế: 551 chuyến (Trâu thịt 02  chuyến, số lượng 18 con; Bò thịt 3 chuyến, số lượng 28 con; Lợn thịt 38 chuyến, số lượng 945 con; Gà thịt 484 chuyến, số lượng 504.764 con; Sản phẩm động vật 24 chuyến, số lượng 194.440 kg).
 
2.6. Công tác Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y
Trong tháng toàn tỉnh thực hiện KSGM, KTVSTY được 3.393 con gia súc, gia cầm  (Trâu 51  con, Bò 70 con, Lợn 3.167 con, gia cầm 105 con). Lũy kế: 9.159 con (Trâu 249 con, Bò 237 con, Lợn 8.323 con, gia cầm 350 con).
 
2. 7. Công tác xử lý vi phạm
Trong tháng không phát sinh. Lũy kế: trạm Chăn nuôi và Thú huyện Mèo Vạc phối hợp với cơ quan chức năng xử lý 2 vụ vi phạm, số lượng  23 con trâu dắt bộ chốn chốt kiểm tra, không có giấy tờ kiểm dịch, biện pháp xử lý nộp phạt vào ngân sách nhà nước với số tiền 14 triệu đồng và cho quay đầu về Cao Bằng.
 
 2.8. Công tác Quản lý thuốc thú y và Thức ăn chăn nuôi
Trong tháng có 01 cơ sở Vũ Ánh Dương huyện Bắc Quang nghỉ hoạt động buôn bán thuốc thú y dành cho động vật trên cạn; Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 106 cơ sở buôn bán thuốc thú y được cấp Chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y và 101 cơ sở mua, bán thức ăn chăn nuôi có đăng ký kinh doanh theo quy định đang hoạt động. Nhìn chung các cơ sở buôn bán thuốc thú y và các cơ sở mua, bán thức ăn chăn nuôi đều chấp hành đúng các quy định của pháp luật.
 
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2021
1. Công tác Chăn nuôi - Thủy sản
- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển chăn nuôi, thụ tinh nhân tạo, tái đàn lợn theo Kế hoạch 50/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 09/02/2021.
- Hoàn thiện Kế hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, triển khai đề án nửa triệu con đại gia súc phấn đấu đến năm 2025 tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu giá trị ngành nông nghiệp đạt 35% cho ban giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành.
- Phối hợp với các ngành tổ chức triển khai chương trình bảo hiểm trâu, bò; báo cáo đánh giá việc triển khai thí điểm chương trình bảo hiểm trâu, bò tại tỉnh Hà Giang.
 
2. Công tác Thú y
 - Tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục tại huyện Bắc Quang, kiểm tra công tác phòng chống bệnh dại. Chỉ đạo  triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch (270, 03, 198) của UBND tỉnh. Nắm bắt, kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm. Phát hiện xử lý kịp thời khi dịch mới phát sinh, kiên quyết không để dịch bệnh lây ra diện rộng.
- Tham mưu xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y giai đoạn 2021 - 2030 theo công văn số: 881/UBND-KTTH  ngày 26/03/2021 của UBND tỉnh Hà Giang V/v tham mưu triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của  Thủ tướng Chính phủ.
- Tiếp tục cung ứng vắc xin; chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố triển khai tiêm phòng cho gia súc, gia cầm vụ 1 năm 2021. Vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi  trên địa bàn tỉnh để đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế dịch bệnh phát sinh.
- Thực hiện quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, mua bán, giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết theo công văn chỉ đạo số 1338/BNN-TY ngày 08/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động