Kết quả công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thứ năm - 10/12/2020 14:31
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI.
1. Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
- Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra, tái phát từ ngày 18/06/2020 tại hộ Vũ Thị Sâm, thôn Minh Thành, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên.
- Thời gian tiêu hủy lợn cuối cùng trên địa bàn tỉnh ngày 12/11/2020 tại hộ Ông  Phàn Văn Trọng, thôn  Mường Nam, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, đến nay 40/40 xã đã qua 21 ngày không phát sinh lợn mắc bệnh.
- Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy toàn tỉnh:  2.311 con/421 hộ/109 thôn/40 xã/8 huyện, trọng lượng 102.190 kg.

2. Kết quả công tác  phòng, chống dịch đã chỉ đạo triển khai thực hiện

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- UBND các huyện, thành phố đã ban hành các Quyết định công bố dịch bệnh động vật trên địa bàn các xã, thị trấn.

- UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Hà Giang gồm 10 công văn, 02 công điện, 04 quyết định, 08 tờ trình và 01 kế hoạch.

Ngoài ra, các Sở, ban, ngành, đoàn thể đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

2.2. Kiểm quả thực hiện
-  Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập các đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra  công tác phòng chống bệnh DTLCP tại 11 huyện, thành phố và các trạm chốt kiểm dịch, Từ đó có những giải pháp giúp các địa phương trong công tác chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch tại cơ sở, chấn chỉnh, khắc phục ngay tồn tại  bất cập trong công tác chống dịch như  việc xử lý ổ dịch, công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi.
- Tăng cường 03 công chức, viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y xuống kiểm tra, hướng dẫn và tham gia chống dịch huyện Vị Xuyên, Xín Mần và Bắc Mê.
- Công tác lấy mẫu xét nghiệm: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 253 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 106 mẫu/45xã/9 huyện,  thành phố, kết quả 87 mẫu dương tính; kiểm soát giết mổ và vận chuyển 97 mẫu/12 xã/4 huyện, kết quả 01 mẫu dương tính;  Lấy mẫu giám sát 50 mẫu/20 xã/10 huyện, thành phố, kết quả 02 mẫu dương tính.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Các huyện, thành phố đã triển khai phun tiêu độc khử trùng tại vùng dịch  với tần suất 1 lần/ngày trong vòng tần đầu tiên, 03 lần/ tuần trong vòng 2-3 tuần tiếp theo; vùng bị dịch uy hiếp tần số 1 lần/ tuần đầu tiên và 03 lần/tuần trong vòng 2-3 tiếp theo.
+ Loại hóa chất sử dụng: Han- Iodine, Sankan-Povidine và vôi bột
+ Số hóa chất đã sử dụng tại các thôn có dịch: 3.289 lít 12.372 kg vôi bột, thực hiện phun các hộ có dịch, các hộ xung quanh ổ dịch và khu vực tiêu hủy lợn
Ngoài ra tổ chức tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trương trên địa bàn tỉnh, phối hợp với UBND huyện Vị xuyên phát  động ra quan “tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi” trên địa bàn tỉnh.
           3. Đánh giá chung
- Công tác lãnh chỉ đạo phòng, chống dịch đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các Ban xây dựng Đảng, cùng toàn thể hệ thống chính trị đều vào cuộc để triển khai thực hiện công tác phòng, chống bệnh DTLCP.
- Quá trình thực hiện, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số địa phương đã có trách nhiệm, quyết tâm cao trong thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.
- Công tác phối hợp giữa ngành chuyên môn và các lực lượng chặt chẽ, trách nhiệm trong giải quyết các tình huống, khó khăn cho cơ sở.
- Công tác tuyên truyền đã có sự vào cuộc và có định hướng tuyên truyền các cấp, các ngành; sự vào cuộc của Đài PT-TH tỉnh và Báo Hà Giang.

II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI
- Tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo quy định của Luật Thú y.
- Đề nghị các huyện, thành phố chủ động triển khai giám sát, để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường; báo cáo kịp thời, đầy đủ từ cấp thôn bản đến cấp xã, huyện theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
- Thực hiện quản lý vận chuyển, giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn theo hướng dẫn số 09/HD-SNN-CNTY ngày 13/11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT, thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động