Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (01/10)

Thứ ba - 01/10/2019 22:20

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Ngày 30/9/2019 toàn tỉnh lấy 14 mẫu cụ thể:

- Huyện Xín Mần lấy 01 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại xã Khuôn Lùng, chưa có kết quả xét nghiệm.

- Huyện Quang Bình lấy 09 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại Hương Sơn, Tân Trịnh, Yên Thành, kết quả 9/9 mẫu dương tính.

- Huyện Vị Xuyên lấy 04 mẫu kiểm soát giết mổ, kết quả 4/4 mẫu âm tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 877 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 500 mẫu/98 xã/10 huyện, kết quả 288/500 mẫu dương tính; kiểm soát giết mổ 350 mẫu/26 xã, kết quả 2/350 mẫu dương tính; kiểm dịch vận chuyển 08 mẫu/1 xã, kết quả 8/8 mẫu âm tính; 19 mẫu lấy 3 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/19 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh mới xã Hương Sơn huyện Quang Bình. Tổng số lợn bị tiêu hủy phát sinh trong ngày là: 101 con/29 hộ/21 thôn/12 xã/5 huyện Bắc Quang, Yên Minh, Quang Bình, Thành phố Hà Giang và Vị Xuyên, trọng lượng tiêu hủy 3.757 kg.

Hiện nay trên toàn tỉnh có 2 huyện gồm Đồng Văn và Mèo Vạc tất cả các xã đều qua 30 ngày không phát sinh lợn bệnh phải tiêu hủy. Huyện Đồng Văn tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg. Huyện Mèo Vạc tổng số lợn chết và tiêu hủy: 70 con/28 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.743,5 kg.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay còn xảy ra tại 7/11 huyện, thành phố cụ thể:

2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày phát sinh mới xã Hương Sơn (thôn Sơn Thành, Sơn Trung) và thôn Tân Tiến, Tân lập xã Tân Trịnh nhưng huyện đang xử lý tiêu hủy chưa có số liệu báo cáo, tổng phát sinh trong ngày 10 con/3 hộ/3 thôn/3 xã Tân Bắc, Tân Trịnh và Yên Thành (01 hộ cũ), trọng lượng 1.020 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 647 con/79 hộ/20 thôn/6 xã, trọng lượng 23.645 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh mới thôn Đồng Mừng xã Đồng Yên, tổng phát sinh 62 con/13 hộ/9 thôn/5 xã Vĩnh Phúc, Vĩnh Hảo, Quang Minh, Đồng Yên và Tân Lập (1 hộ cũ), trọng lượng 1.496 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 4.248 con/577 hộ/90 thôn/18 xã, thị trấn, trọng lượng 181.353,5 kg (giảm 27 con/5 hộ/ 646 kg so với ngày 30/9/2019 do huyện đính chính lại).
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày phát sinh 22 con/1 hộ tại thôn Chăn I xã Phú Linh (hộ cũ), trọng lượng 763 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 1.098 con/158 hộ/53 thôn/14 xã, trọng lượng 39.465,2 kg.
2.4. Thành phố Hà Giang: Trong ngày phát sinh 6 con/2 hộ/2 thôn tại xã Phương Thiện, trọng lượng tiêu hủy 358 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 377 con/69 hộ/17 thôn/8 xã, trọng lượng: 17.998,4 kg.
2.5. Huyện Quản Bạ: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 923 con/144 hộ/27 thôn/6 xã, trọng lượng 37.425 kg.
2.6. Huyện Yên Minh: Trong ngày phát sinh 01 con/1 hộ tại thôn Nà Tèn - TT Yên Minh, trọng lượng 120 kg (hộ cũ). Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 1.108 con/207 hộ/35 thôn/7 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 47.336 kg.
2.7. Huyện Xín Mần: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 28 con/4 hộ/2 thôn/2 xã, tổng trọng lượng tiêu hủy 770 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 8.823 con/1.336 hộ/268 thôn/69 xã/9 huyện, trọng lượng 372.989,1 kg (Có biểu chi tiết kèm theo).
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 29/69 xã  đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Đồng Văn 4/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn.
+ TP Hà Giang 6/8 xã, phường: Phường Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Ngọc Đường, Phương Độ và Quang Trung.
+ Quang Bình 1/6 xã: Xuân Giang.
+ Mèo Vạc 4/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ , Xín Cái.
+ Vị Xuyên 7/14 xã: Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Phương Tiến.
+ Yên Minh 1/7 xã:  Lao và Chải.
+ Bắc Quang 2/18 xã: TT Vĩnh Tuy, Kim Ngọc
+ Quản Bạ 4/6 xã: Lùng Tám, Tả Ván, Thái An, Quản Bạ.
- Đã có 20 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn, Minh Khai, Trần Phú, Xuân Giang, Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Ngọc Minh, Phương Tiến; Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ, Xín Cái, TT Vĩnh Tuy, Kim Ngọc.
- Còn 17 xã/6 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, Phú Linh, Kim Thạch, TT Vị Xuyên, Đạo Đức huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang; Hùng An, Tiên Kiều, TT Việt Quang, Quang Minh, Việt Hồng, Việt Vinh huyện Bắc Quang; Tân Bắc, Tân Trịnh, Yên Thành huyện Quang Bình, xã Hữu Vinh huyện Yên Minh.
- Hiện còn phường Nguyễn Trãi, Ngọc Đường, Phương Độ, Quang Trung - thành phố Hà Giang, xã Lùng Tám, Tả Ván, Thái An, Quản Bạ - huyện Quản Bạ, Lao và Chải huyện Yên Minh chưa làm thủ tục công bố hết dịch.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 44 chốt (tăng 01 chốt của huyện Hoàng Su Phì, 2 chốt huyện Xín Mần) cụ thể gồm: Xín Mần: 9, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 1 chốt, Yên Minh: 4 chốt, Hoàng Su Phì: 18 chốt; Bắc Quang: 4 chốt, Quang Bình: 02 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 27.472 lít và 131.620 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.920 lít, 23.080 kg vôi; Đồng Văn: 2.270 lít 5.600 kg vôi; Yên Minh: 2.726 lít và 13.185 kg vôi; Quản Bạ: 2.380 lít, 18.700 kg vôi; thành phố HG: 2.980 lít, 2.000 kg vôi; Bắc Mê: 2.236 lít, 2.275 kg vôi ; Vị Xuyên: 2.340 lít hóa chất, 24.500 kg vôi; Bắc Quang 1.985 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 2.700 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 1.512 lít, 560 kg vôi bột; Xín Mần 3.473 lít, 290 kg vôi bột; Chốt Vĩnh Tuy: 950 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày không xử vi phạm. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 179 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 345 con, sản phẩm lợn 3.953,7 kg sản phẩm lợn, phạt 235.225 nghìn đồng (Bắc Mê 7 vụ 14 con lợn và sản phẩm từ lợn 39 kg; Thành phố HG 11 vụ 54 con lợn và sản phẩm lợn 1.033 kg; Quản Bạ 6 vụ 22 con lợn và sản phẩm lợn 172 kg; Hoàng Su Phì 63 vụ gồm 60 con lợn và sản phẩm lợn 722,7 kg; Mèo Vạc 20 vụ gồm 05 con lợn, sản phẩm 616,7 kg; Vị Xuyên 6 vụ 93 con lợn; Bắc Quang 7 vụ 37 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 3 vụ 9 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 01 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 33 vụ  18 con lợn, 201,5 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 14 vụ gồm 32 con lợn, 384 kg thịt lợn). Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát được 40 con/4 lò giết mổ, Bắc Quang 20 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 8.178 con cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 292  con; Bắc Quang 2.076 con; TP Hà Giang  5.585 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 168 con. 
- Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày huyện Vị Xuyên xuất bán lên TP Hà Giang 22 con,
Lũy kế: Kiểm soát được 8.508 con cụ thể: Huyện Quang Bình 249 con; Vị Xuyên 7.655 con; Bắc Quang 604 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Tổng cấp 2.524,03 triệu đồng và đã chi trả 1.515,81 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy gồm: thành phố Hà Giang cấp 450,36 triệu đồng đã chi trả 205,05 triệu đồng, huyện Đồng Văn đã chi trả 755,29 triệu đồng, huyện Mèo Vạc đã chi trả 87,74 triệu đồng, Quang Bình đã chi trả 200 triệu đồng, Quản Bạ cấp 1.030,64 triệu đồng, đã chi trả 267,73 triệu đồng; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện trên địa bàn có 177 hộ chuyển đổi chăn nuôi và tái đàn được 10.509 con gồm (huyện Quang Bình 1 hộ với 200 con gà; Huyện Quản Bạ: 2 hộ với 200 con gà vịt, 1 hộ 200 con chim bồ câu; 6 hộ 8 con trâu; Huyện Đồng Văn 13 hộ tái đàn được 42 con lợn; huyện Yên Minh 152 hộ với 9.830 con gà, vịt, ngan; TP Hà Giang 2 hộ với 29 con lợn). Các hộ khác không chuyển đổi vì họ vẫn có trâu, bò, gia cầm.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động