Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (03/10)

Thứ sáu - 04/10/2019 14:53

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Ngày 02/10/2019 toàn tỉnh lấy 02 mẫu xét nghiệm gồm:

- Huyện Vị Xuyên lấy 01 mẫu kiểm soát giết mổ tại TT Việt Lâm, kết quả 1/1 mẫu âm tính.

- Huyện Hoàng Su Phì lấy 01 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại xã Nàng Đôn, kết quả 1/1 mẫu dương tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 885 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 507 mẫu/100 xã/10 huyện, kết quả 291/507 mẫu dương tính; kiểm soát giết mổ 351 mẫu/26 xã, kết quả 2/351 mẫu dương tính; kiểm dịch vận chuyển 08 mẫu/1 xã, kết quả 8/8 mẫu âm tính; 19 mẫu lấy 3 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/19 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh mới huyện Hoàng Su phì tại xã Nàng Đôn. Tổng số lợn bị tiêu hủy phát sinh trong ngày là: 106 con/19 hộ/11 thôn/9 xã/5 huyện Bắc Quang, Quang Bình, Thành phố Hà Giang, Vị Xuyên và Hoàng Su Phì, trọng lượng tiêu hủy 3.697 kg.

Hiện nay trên toàn tỉnh có 2 huyện gồm Đồng Văn và Mèo Vạc tất cả các xã đều qua 30 ngày không phát sinh lợn bệnh phải tiêu hủy. Huyện Đồng Văn tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg. Huyện Mèo Vạc tổng số lợn chết và tiêu hủy: 70 con/28 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.743,5 kg.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay đang xảy ra tại 8/11 huyện, thành phố cụ thể:

2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày phát sinh 31 con/5 hộ/2 thôn/2 xã Hương Sơn, Tân Trịnh (3 hộ cũ), trọng lượng 1.426 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 747 con/87 hộ/21 thôn/6 xã, trọng lượng 27.629 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh 68 con/11 hộ/6 thôn/4 xã Vĩnh Phúc, Hùng An, Đồng Yên và Tiên Kiều (4 hộ cũ), trọng lượng 1.920 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 4.371 con/592 hộ/91 thôn/18 xã, thị trấn, trọng lượng 185.456,5 kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày phát sinh 01 con/1 hộ tại thôn Tát Khao xã Cao Bồ (hộ cũ), trọng lượng 39 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 1.102 con/159 hộ/54 thôn/14 xã, trọng lượng 39.614,2 kg.
2.4. Thành phố Hà Giang: Trong ngày phát sinh 04 con/1 hộ tại thôn Tiến Thắng xã Phương Thiện, trọng lượng tiêu hủy 142 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 383 con/72 hộ/17 thôn/8 xã, trọng lượng: 18.249,4 kg.
2.5. Huyện Quản Bạ: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 933 con/145 hộ/27 thôn/6 xã, trọng lượng 38.055 kg.
2.6. Huyện Yên Minh: Trong ngày không phát. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 1.111 con/207 hộ/35 thôn/7 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 47.661 kg.
2.7. Huyện Xín Mần: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 32 con/5 hộ/3 thôn/3 xã, tổng trọng lượng tiêu hủy 1.124 kg.
2.8. Huyện Hoàng Su phì. Trong ngày phát sinh mới xã Nàng Đôn tại thôn Hoàng Lao Chải, tiêu hủy 02 con/1 hộ, trọng lượng 170 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 9.075 con/1.366 hộ/273 thôn/71 xã/10 huyện, trọng lượng 382.961,1 kg (Có biểu chi tiết kèm theo).
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 28/71 xã đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Đồng Văn 4/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn.
+ TP Hà Giang 6/8 xã, phường: Phường Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Ngọc Đường, Phương Độ và Quang Trung.
+ Quang Bình 1/6 xã: Xuân Giang.
+ Mèo Vạc 4/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ , Xín Cái.
+ Vị Xuyên 6/14 xã: Kim Linh, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Phương Tiến.
+ Yên Minh 1/7 xã:  Lao và Chải.
+ Bắc Quang 2/18 xã: TT Vĩnh Tuy, Kim Ngọc
+ Quản Bạ 4/6 xã: Lùng Tám, Tả Ván, Thái An, Quản Bạ.
- Đã có 19 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn, Minh Khai, Trần Phú, Xuân Giang, Kim Linh, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Ngọc Minh, Phương Tiến; Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ, Xín Cái, TT Vĩnh Tuy, Kim Ngọc.
- Hiện có 18 xã/6 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, Phú Linh, Kim Thạch, TT Vị Xuyên, Đạo Đức, Cao Bồ huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang; Hùng An, Tiên Kiều, TT Việt Quang, Quang Minh, Việt Hồng, Việt Vinh huyện Bắc Quang; Tân Bắc, Tân Trịnh, Yên Thành huyện Quang Bình, xã Hữu Vinh huyện Yên Minh.
- Hiện còn 09 xã, phường Nguyễn Trãi, Ngọc Đường, Phương Độ, Quang Trung - thành phố Hà Giang, xã Lùng Tám, Tả Ván, Thái An, Quản Bạ - huyện Quản Bạ, Lao và Chải huyện Yên Minh chưa làm thủ tục công bố hết dịch.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 43 chốt cụ thể gồm: Xín Mần: 7, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 1 chốt, Yên Minh: 4 chốt, Hoàng Su Phì: 19 chốt; Bắc Quang: 4 chốt, Quang Bình: 02 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 27.853 lít và 131.755 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.920 lít, 23.080 kg vôi; Đồng Văn: 2.270 lít 5.600 kg vôi; Yên Minh: 2.736 lít và 13.185 kg vôi; Quản Bạ: 2.385 lít, 18.800 kg vôi; thành phố HG: 2.980 lít, 2.000 kg vôi; Bắc Mê: 2.236 lít, 2.275 kg vôi ; Vị Xuyên: 2.340 lít hóa chất, 24.500 kg vôi; Bắc Quang 2.001 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 2.700 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 1.526 lít, 565 kg vôi bột; Xín Mần 3.559 lít, 320 kg vôi bột; Chốt Vĩnh Tuy: 950 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày không xử vi phạm. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 179 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 345 con, sản phẩm lợn 3.953,7 kg sản phẩm lợn, phạt 235.225 nghìn đồng (Bắc Mê 7 vụ 14 con lợn và sản phẩm từ lợn 39 kg; Thành phố HG 11 vụ 54 con lợn và sản phẩm lợn 1.033 kg; Quản Bạ 6 vụ 22 con lợn và sản phẩm lợn 172 kg; Hoàng Su Phì 63 vụ gồm 60 con lợn và sản phẩm lợn 722,7 kg; Mèo Vạc 20 vụ gồm 05 con lợn, sản phẩm 616,7 kg; Vị Xuyên 6 vụ 93 con lợn; Bắc Quang 7 vụ 37 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 3 vụ 9 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 01 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 33 vụ  18 con lợn, 201,5 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 14 vụ gồm 32 con lợn, 384 kg thịt lợn). Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát được 41 con/4 lò giết mổ, Bắc Quang 23 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 8.309 con cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 292  con; Bắc Quang 2.122 con; TP Hà Giang  5.670 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 168 con. 
- Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày huyện Vị Xuyên xuất bán tỉnh Phú Thọ 300 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 8.850 con cụ thể: Huyện Quang Bình 249 con; Vị Xuyên 7.997 con; Bắc Quang 604 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Tổng cấp 2.524,03 triệu đồng và đã chi trả 1.515,81 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy gồm: thành phố Hà Giang cấp 450,36 triệu đồng đã chi trả 205,05 triệu đồng, huyện Đồng Văn đã chi trả 755,29 triệu đồng, huyện Mèo Vạc đã chi trả 87,74 triệu đồng, Quang Bình đã chi trả 200 triệu đồng, Quản Bạ cấp 1.030,64 triệu đồng, đã chi trả 267,73 triệu đồng; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện trên địa bàn có 177 hộ chuyển đổi chăn nuôi và tái đàn được 10.509 con gồm (huyện Quang Bình 1 hộ với 200 con gà; Huyện Quản Bạ: 2 hộ với 200 con gà vịt, 1 hộ 200 con chim bồ câu; 6 hộ 8 con trâu; Huyện Đồng Văn 13 hộ tái đàn được 42 con lợn; huyện Yên Minh 152 hộ với 9.830 con gà, vịt, ngan; TP Hà Giang 2 hộ với 29 con lợn). Các hộ khác không chuyển đổi vì họ vẫn có trâu, bò, gia cầm.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động