Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (07/8)

Thứ năm - 08/08/2019 08:24

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

- Trong ngày 06/8/2019 toàn tỉnh lấy 14 mẫu cụ thể:

+ Huyện Bắc Quang lấy 01 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại xã  Tân Quang, kết quả 1/1 âm tính. 

+ Huyện Yên Minh lấy 05 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại xã Na Khê, TT Yên Minh, kết quả 3/5 dương tính. 

+ Huyện Vị Xuyên lấy 08 mẫu kiểm soát giết mổ tại xã Trung Thành, TT Việt Lâm, Đạo Đức, kết quả 8/8 âm tính. 

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 564 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 344 mẫu/91 xã/10 huyện, kết quả 177/344 dương tính; kiểm soát giết mổ 200 mẫu/22 xã, kết quả  200/200  mẫu âm tính; kiểm dịch vận chuyển 07 mẫu/1 xã, kết quả 7/7 mẫu âm tính; 13 mẫu lấy 2 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/13 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh 70 con/14 hộ/11 thôn/9 xã/5 huyện: TP Hà Giang, Yên Minh, Bắc Quang, Quản Bạ, Vị Xuyên trọng lượng 1.677 kg (2 hộ của huyện Yên Minh,  Thành phố Hà Giang, xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang đang xử lý tiêu hủy chưa có trọng lượng).
2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 224 con/18 hộ/9 thôn/4 xã, trọng lượng 8.665 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh 28 con/2 hộ/2 thôn tại xã Quang Minh và xã Vĩnh Hảo, trọng lượng 157 kg (18 con của hộ cũ tại xã Vĩnh Hảo đang xử lý tiêu hủy chưa có trọng lượng). Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 923 con/92 hộ/46 thôn/13 xã, thị trấn, trọng lượng 49.633 kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày phát sinh 22 con/3 hộ/2 thôn/2 xã Đạo Đức, Minh Tân, trọng lượng tiêu hủy 794 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 619 con/105 hộ/44 thôn/13 xã, trọng lượng 22.985 kg.
2.4. Huyện Đồng Văn: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg.
2.5. Thành phố Hà Giang: Trong ngày phát sinh mới tổ 9 phường Ngọc Hà, tổng 5 con/1 hộ,  đang tiêu hủy chưa có trọng lượng. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 207 con/19 hộ/14 thôn/8 xã, trọng lượng: 9.155,4 kg.
2.6. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 65 con/25 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.359,5 kg.
2.7. Huyện Quản Bạ: Trong ngày phát sinh 04 con/2 hộ (1 hộ cũ) tại thôn Thượng Sơn TT Tam Sơn, trọng lượng 125 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 830 con/119 hộ/25 thôn/6 xã, trọng lượng 33.462 kg.
2.8. Huyện Yên Minh: Trong ngày phát sinh mới tổ 1 TT Yên Minh và thôn Bản Đả xã Na Khê, tổng phát sinh 11 con/6 hộ/5 thôn/3 xã, trọng lượng 601 kg (2 hộ đang xử lý tiêu hủy chưa có trọng lượng). Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 629 con/131 hộ/21 thôn/4 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 31.612,5 kg  
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 3.821 con/579 hộ/183 thôn/56 xã/8 huyện, trọng lượng 180.124,9 kg 
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 26 xã/7 huyện đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Huyện Đồng Văn 2/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo.
+ TP Hà Giang 4/8 xã, phường: phường Minh Khai Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phương Độ.
+ Huyện Quang Bình 3/4 xã:  xã Tân Trịnh, Xuân Giang, Tân Bắc.
+ Huyện Mèo Vạc 2/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn.
+ Huyện Vị Xuyên 8/13 xã: Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Thượng Sơn, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Phú Linh.
+ Huyện Yên Minh 1/4 xã: Hữu Vinh.
+ Huyện Bắc Quang 6/13 xã: Hùng An, TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Tiên Kiều, Việt Hồng, Kim Ngọc.
- Hiện có TT Việt Quang (28 ngày), Lùng Tám (27 ngày), Tả Ván 26 (ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Đã có 22 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Minh Khai, Trần Phú, Tân Trịnh , Xuân Giang, Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Thượng Sơn, Phú Linh, Ngọc Linh, Ngọc Minh; Giàng Chu Phìn, Hữu Vinh, TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Tiên Kiều và Hùng An Việt Hồng, Kim Ngọc).
- Có 7 xã/4 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, TT Vị Xuyên huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện, Ngọc Đường, Quang Trung thành phố Hà Giang; Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 111 chốt cụ thể gồm: Xín Mần: 13, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 17 chốt, Yên Minh: 22 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 3 chốt, Bắc Quang: 17 chốt, Quang Bình: 11 chốt, Đồng Văn: 04 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 19.480 lít và 114.164 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.341 lít, 22.759 kg vôi; Đồng Văn: 2.000 lít 5.000 kg vôi; Yên Minh: 2.307 lít và 10.775 kg vôi; Quản Bạ: 1.520 lít, 17.725 kg vôi; thành phố HG: 2.410 lít, 1.500 kg vôi; Bắc Mê: 1.200 lít; Vị xuyên: 1.956 lít hóa chất, 19.700 kg vôi; Bắc Quang 1.560 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 1.719 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 1.082 lít, 275 kg vôi bột; Xín Mần 1.800 lít; Chốt Vĩnh Tuy: 585 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày 6/8/2019 và 7/8/2019 huyện Xín Mần xử lý 02 vụ vận chuyển thịt lợn từ huyện Quang Bình vào địa bàn huyện,tiêu hủy 74 kg thịt lợn, phạt 4.500.000 đồng. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 91 vụ vi phạm (tăng 4 vụ của huyện Xín Mần tiêu hủy 16 kg thịt do huyện báo cáo chậm và huyện Đồng Văn giảm 1 con lợn, tăng 2 kg thịt do báo nhầm), tổng số tiêu hủy lợn 129 con, sản phẩm lợn 2.364,25 kg sản phẩm lợn), phạt 119.125.000 đồng (Bắc Mê 5 vụ 12 con lợn và sản phẩm từ lợn 7 kg; Thành phố HG 8 vụ 40 con lợn và sản phẩm lợn 1.018 kg; Quản Bạ 5 vụ 2 con lợn và sản phẩm lợn 112 kg; Hoàng Su Phì 25 vụ gồm 19 con lợn và sản phẩm lợn 283,5 kg; Mèo Vạc 16 vụ gồm 01 con lợn, sản phẩm 516,7 kg; Vị Xuyên 1 vụ 10 con lợn; Bắc Quang 2 vụ 8 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 2 vụ 5 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 7 vụ gồm 1 con lợn và 24,95 kg thịt lợn; Xín Mần 19 vụ  18 con lợn, 147,1 kg sản phẩm lợn. Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát được 37 con/4 lò giết mổ; Bắc Quang 26 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 4.395 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 248 con; Bắc Quang 846 con; TP Hà Giang  3.113 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 131 con.
- Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày huyện Vị Xuyên xuất bán lên Thành phố Hà Giang 24 con/1 chuyến.
Lũy kế: Kiểm soát được 2.913 con/166 chuyến, cụ thể: Huyện Quang Bình 68 con/5 chuyến; Vị Xuyên 2.778 con/156 chuyến; Bắc Quang 67 con/5 chuyến.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Hiện nay có thành phố Hà Giang cấp 205,05 triệu đồng, huyện Đồng Văn cấp 755,29 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện nay chưa có hộ nào chuyển đổi.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động