Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (08/01/2020)

Thứ tư - 08/01/2020 17:17

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày 07/01/2020 toàn tỉnh không lấy mẫu xét nghiệm.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 1.105 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 606 mẫu/121 xã/10 huyện, kết quả 357/606 mẫu dương tính; kiểm soát giết mổ và vận chuyển 479 mẫu/36 xã, kết quả 5/479 mẫu dương tính; 20 mẫu lấy 4 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/20 mẫu dương tính)

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày toàn tỉnh không phát sinh.

Hiện nay có 02 huyện Đồng Văn, Xín Mần tất cả các xã đều qua 30 ngày không phát sinh lợn bệnh phải tiêu hủy, cụ thể:

- Huyện Đồng Văn tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg.

- Huyện Xín Mần Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 205 con/56 hộ/32 thôn/13 xã, tổng trọng lượng tiêu hủy 10.479 kg.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay đang xảy ra tại 8/11 huyện, thành phố cụ thể:

2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 1.682 con/223 hộ/45 thôn/9 xã, trọng lượng 65.316 kg.

2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 6.579 con/907 hộ/122 thôn/19 xã, thị trấn, trọng lượng 260.067 kg

2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 1.414 con/204 hộ/68 thôn/17 xã, trọng 51.711,2 kg.
2.4. Thành phố Hà Giang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 732 con/136 hộ/24 thôn/8 xã, trọng lượng: 36.624,4 kg.
2.5. Huyện Quản Bạ: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 1.031 con/163 hộ/28 thôn/7 xã, trọng lượng 43.196 kg.
2.6. Huyện Yên Minh: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 1.173 con/212 hộ/38 thôn/7 xã, tổng trọng lượng tiêu hủy 50.354 kg.
2.7. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 72 con/29 hộ/9 thôn/5 xã, trọng lượng 3.823,5 kg.

2.8. Huyện Hoàng Su Phì: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: tổng số lợn chết và tiêu hủy là 16 con/2 hộ/2 thôn/2 xã, trọng lượng 486 kg.

Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 13.228 con/2.002 hộ/384 thôn/91 xã/10 huyện, trọng lượng 543.309,6 kg.(Có biểu chi tiết kèm theo).
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 76/91 xã đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Đồng Văn 4/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn.
+ TP Hà Giang 7/8 xã, phường: Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phương Độ, Quang Trung, Minh Khai, Ngọc Đường, Ngọc Hà.
+ Quang Bình 8/9 xã: Xuân Giang, Yên Thành, Tân Bắc, Yên Hà, Tân Trịnh, Tiên Yên, Hương Sơn, TT Yên Bình.
+ Mèo Vạc 4/5 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ , Xín Cái.
+ Vị Xuyên 13/17 xã: Phương Tiến, TT Vị Xuyên, Việt Lâm, Minh Tân, Cao Bồ, Kim Thạch, Phú Linh, TT Việt Lâm, Đạo Đức, Ngọc Minh, Quảng Ngần, Ngọc Linh, Thuận Hòa.
+ Yên Minh 6/7 xã:  Lao và Chải, Bạch Đích, Ngọc Long, Hữu Vinh, TT Yên Minh, Na Khê.
+ Bắc Quang 14/19 xã: Kim Ngọc, Bằng Hành, Việt Hồng, Tân Quang, Tân Thành, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hảo, Đồng Tâm, Quang Minh, Liên Hiệp, Đông Thành, TT Việt Quang, TT Vĩnh Tuy, Hùng An.
+ Quản Bạ 6/7 xã: Lùng Tám, Tả Ván, Thái An, Bát Đại Sơn, TT Tam Sơn, Quản Bạ.
+ Xín Mần 13/13 xã: Trung Thịnh, Bản Díu, Thu Tà, Khuôn Lùng, Cốc Rế, Chí Cà, Thèn Phàng, Bản Ngò, TT Cốc Pài, Xín Mần, Nàn Ma, Ngán Chiên, Quảng Nguyên.
+ Hoàng Su Phì 1/2 xã: Nàng Đôn.
- Hiện có xã Thanh Thủy (29 ngày), Tiên Kiều (28 ngày), Tân Lập (27 ngày), Đồng Yên (27 ngày) từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Hiện có 07 xã có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát dịch gồm: xã Thượng Sơn, Kim Linh, Bạch Ngọc huyện Vị Xuyên; xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang;Tiên Kiều, huyện Bắc Quang; Vĩ Thượng huyện Quang Bình, Mậu Duệ huyện Yên Minh.
- Đã có 47 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn huyện Đồng Văn; Trần Phú, Nguyễn Trãi,  Phương Độ, Quang Trung, Minh Khai, Ngọc Đường, Ngọc Hà -TP Hà Giang; Xuân Giang huyện Quang Bình; Phương Tiến, Minh Tân, Việt Lâm,TT Vị Xuyên, Kim Thạch, Cao Bồ, TT Việt Lâm, Phú Linh, Đạo Đức, Ngọc Minh, Quảng Ngần, Ngọc Linh huyện Vị Xuyên; Kim Ngọc huyện Bắc Quang, Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ, Xín Cái huyện Mèo Vạc;Trung Thịnh, Bản Díu, Cốc Rế, Thu Tà, Chí Cà, Khuôn Lùng, Bản Ngò, Xín Mần, Thèn Phàng, TT Cốc Pài, Nàn Ma, Ngán Chiên, Quảng Nguyên huyện Xín Mần; Nàng Đôn huyện Hoàng Su Phì, Tả Ván, Lùng Tám, Bát Đại Sơn, Thái An huyện Quản Bạ).
- Hiện còn 29 xã chưa làm thủ tục công bố hết dịch gồm: xã Lao và Chải,  Bạch Đích, Ngọc Long, Hữu Vinh, TT Yên Minh, Na Khê huyện Yên Minh; Bằng Hành, Việt Hồng, Tân Quang, Tân Thành, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hảo, Đồng Tâm, Quang Minh, Liên Hiệp, Đông Thành, TT Việt Quang, TT Vĩnh Tuy, Hùng An huyện Bắc Quang; Yên Thành, Tân Bắc, Yên Hà, Tân Trịnh, Tiên Yên, Hương Sơn, TT Yên Bình huyện Quang Bình, Thuận Hòa huyện Vị Xuyên, TT Tam Sơn, Quản Bạ huyện Quản Bạ.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh:Tổng 17 chốt, cụ thể gồm: Xín Mần: 01 chốt, Bắc Mê: 04 chốt, Mèo Vạc: 01 chốt, Hoàng Su Phì: 06 chốt; Bắc Quang: 02 chốt, Quang Bình: 02 chốt và chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng từ đầu năm đến nay 52.989 lít và 230.355 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 4.000 lít, 23.080 kg vôi; Đồng Văn: 4.609 lít 5.600 kg vôi; Yên Minh: 5.071 lít và 13.350 kg vôi; Quản Bạ: 3.570 lít, 19.400 kg vôi; thành phố HG: 4.100 lít, 2.400 kg vôi; Bắc Mê: 4.370 lít, 10.550 kg vôi ; Vị Xuyên: 4.512 lít hóa chất, 29.700 kg vôi; Bắc Quang 5.714 lít hóa chất, 57.600 kg vôi bột; Quang Bình: 4.187 lít hóa chất 67.160 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 6.297 lít, 945 kg vôi bột; Xín Mần 5.364 lít, 570 kg vôi bột; Chốt Vĩnh Tuy: 1.195 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày không xử lý vi phạm. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 184 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 414 con, sản phẩm lợn 3.943,7 kg sản phẩm lợn, phạt 256.725 nghìn đồng (Bắc Mê 7 vụ 14 con lợn và sản phẩm từ lợn 39 kg; Thành phố HG 11 vụ 54 con lợn và sản phẩm lợn 1.033 kg; Quản Bạ 8 vụ 77 con lợn và sản phẩm lợn 172 kg; Hoàng Su Phì 64 vụ gồm 62 con lợn và sản phẩm lợn 722,7 kg; Mèo Vạc 21 vụ gồm 05 con lợn, sản phẩm 828,55 kg; Vị Xuyên 7 vụ 105 con lợn; Bắc Quang 7 vụ 37 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 3 vụ 9 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 01 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 33 vụ  18 con lợn, 201,5 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 15 vụ gồm 32 con lợn, 384 kg thịt lợn). Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày TP Hà Giang  37 con/4 cơ sở giết mổ, Bắc Quang 14 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 14.041 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 152 con; huyện Vị Xuyên 300 con; Bắc Quang 3.651 con; TP Hà Giang  9.767 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 168 con, Xín Mần 3 con.
 - Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày huyện Vị Xuyên xuất bán đi thành phố Hà Nội 07 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 13.749 con cụ thể: Huyện Quang Bình 346 con; Vị 12.454 con; Bắc Quang 943 con, Thành phố Hà Giang 6 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Tổng cấp 7.323,07 triệu đồng và đã chi trả 5.479,326 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy gồm: thành phố Hà Giang đã chi trả 999,993 triệu đồng, huyện Đồng Văn đã chi trả 755,29 triệu đồng, huyện Mèo Vạc đã chi trả 139,700 triệu đồng, Quang Bình đã chi trả 200 triệu đồng, Quản Bạ đã chi trả 1.181,483 triệu đồng; Vị Xuyên đã chi 847 triệu đồng, huyện Xín Mần đã chi 9,23 triệu đồng; huyện Yên Minh 1.346,630 triệu đồng, huyện Bắc Quang cấp 1.843,736 triệu đồng đang làm thủ tục chi trả.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Tổng trên địa bàn các huyện, TP có 226 hộ chuyển đổi chăn nuôi và tái đàn được 14.204 con, cụ thể (huyện Quang Bình 1 hộ với 200 con gà; Huyện Quản Bạ: 2 hộ với 200 con gà vịt, 1 hộ 200 con chim bồ câu; 6 hộ 8 con trâu; Huyện Đồng Văn 19 hộ tái đàn được 57 con lợn; huyện Yên Minh 195 hộ với 13.510 con gà, vịt, ngan; TP Hà Giang 2 hộ với 29 con lợn). Các hộ khác không chuyển đổi vì họ vẫn có trâu, bò, gia cầm.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động