Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (10/10)

Thứ sáu - 11/10/2019 14:41

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Ngày 9/10/2019 toàn tỉnh lấy 11 mẫu xét nghiệm cụ thể:

- Huyện Quang Bình lấy 04 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại xã Yên Hà và TT Yên Bình, kết quả 4/4 mẫu dương tính.

- Huyện Bắc Quang lấy 01 mẫu kiểm soát giết mổ tại xã Đồng Yên, kết quả 1/1 mẫu âm tính.

 - Huyện Vị Xuyên lấy 06 mẫu kiểm soát giết mổ tại xã Việt Lâm, kết quả 6/6 mẫu âm tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 916 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 524 mẫu/106 xã/10 huyện, kết quả 305/524 mẫu dương tính; kiểm soát giết mổ 365 mẫu/27 xã, kết quả 2/365 mẫu dương tính; kiểm dịch vận chuyển 08 mẫu/1 xã, kết quả 8/8 mẫu âm tính; 19 mẫu lấy 3 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/19 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh mới xã Yên Hà huyện Quang Bình, tổng phát sinh tiêu hủy trong ngày là: 154 con/24 hộ/17 thôn/13 xã/4 huyện Bắc Quang, Quang Bình, Thành phố Hà Giang, Xín Mần và Vị Xuyên, trọng lượng tiêu hủy 6.464 kg.

Hiện nay trên toàn tỉnh có 2 huyện gồm Đồng Văn và Mèo Vạc tất cả các xã đều qua 30 ngày không phát sinh lợn bệnh phải tiêu hủy. Huyện Đồng Văn tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg. Huyện Mèo Vạc tổng số lợn chết và tiêu hủy: 70 con/28 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.743,5 kg.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay đang xảy ra tại 8/11 huyện, thành phố cụ thể:

2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày phát sinh mới xã Yên Hà tại thôn Xuân Hà và tổ 4 - TT Yên Bình, tổng phát sinh trong ngày 35 con/8 hộ/6 thôn/5 xã Tân Trịnh, Hương Sơn, Yên Thành, Yên Hà và TT Yên Bình (01 hộ cũ), trọng lượng 3.391 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 905 con/128 hộ/31 thôn/8 xã, trọng lượng 36.579,5 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh 02 thôn mới gồm thôn Tân Thành 2 và thôn Muôm xã Liên Hiệp, tổng tiêu hủy trong ngày 109 con/10 hộ/7 thôn/4 xã  Liên Hiệp, Vô Điếm, Tiên Kiều và Vĩnh Phúc (02 hộ cũ), trọng lượng 2.415  kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 4.991 con/672 hộ/102 thôn/19 xã, thị trấn, trọng lượng 205.789,5 kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày phát sinh 3 con/1 hộ tại thôn Bản Chang xã Kim Thạch (hộ cũ), trọng lượng 225 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 1.142 con/163 hộ/54 thôn/14 xã, trọng lượng 41.672,2 kg.
2.4. Thành phố Hà Giang: Trong ngày phát sinh 03 con/2 hộ tại thôn Tiến Thắng xã Phương Thiện, trọng lượng tiêu hủy 176 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 451 con/92 hộ/20 thôn/8 xã, trọng lượng: 21.766,4 kg.
2.5. Huyện Quản Bạ: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 953 con/148 hộ/28 thôn/7 xã, trọng lượng 39.039 kg.
2.6. Huyện Yên Minh: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 1.111 con/207 hộ/35 thôn/7 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 47.661 kg.
2.7. Huyện Xín Mần: Trong ngày phát sinh 04 con/3 hộ/2 thôn/2 xã Khuôn Lùng và Cốc Rế (01 hộ cũ), trọng lượng 257 kg . Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 44 con/11 hộ/5 thôn/5 xã, tổng trọng lượng tiêu hủy 1.531 kg.
2.8. Huyện Hoàng Su phì. Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 02 con/1 hộ, trọng lượng 170 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 9.993 con/1.520 hộ/300 thôn/77 xã/10 huyện, trọng lượng 419.204,6 kg (Có biểu chi tiết kèm theo).
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 28/77 xã đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Đồng Văn 4/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn.
+ TP Hà Giang 5/8 xã, phường: Phường Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phương Độ và Quang Trung.
+ Quang Bình 1/8 xã: Xuân Giang.
+ Mèo Vạc 4/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ , Xín Cái.
+ Vị Xuyên 6/14 xã: Kim Linh, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Phương Tiến.
+ Yên Minh 3/7 xã:  Lao và Chải, Bạch Đích, Mậu Duệ.
+ Bắc Quang 1/19 xã: Kim Ngọc.
+ Quản Bạ 4/7 xã: Lùng Tám, Tả Ván, Thái An, Quản Bạ.
Hiện có xã Việt Hồng (27 ngày), Đồng Tâm, Ngọc Long (28 ngày); Bằng Hành (29 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Hiện có 20 xã/6 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát dịch gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, Phú Linh, Kim Thạch, TT Vị Xuyên, Đạo Đức, Cao Bồ huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện, Ngọc Đường thành phố Hà Giang; Hùng An, Tiên Kiều, TT Việt Quang, Quang Minh, Việt Hồng, Việt Vinh, TT Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang; Tân Bắc, Tân Trịnh, Yên Thành huyện Quang Bình, xã Hữu Vinh huyện Yên Minh.
- Đã có 18 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn, Minh Khai, Trần Phú, Xuân Giang, Kim Linh, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Ngọc Minh, Phương Tiến; Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ, Xín Cái, Kim Ngọc.
- Hiện còn 10 xã, phường chưa làm thủ tục công bố hết dịch gồm: Nguyễn Trãi,  Phương Độ, Quang Trung - thành phố Hà Giang, xã Lùng Tám, Tả Ván, Thái An, Quản Bạ - huyện Quản Bạ, Lao và Chải,  Bạch Đích, Mậu Duệ huyện Yên Minh.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 37 chốt cụ thể gồm: Xín Mần: 7, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 1 chốt, Yên Minh: 4 chốt, Hoàng Su Phì: 13 chốt; Bắc Quang: 4 chốt, Quang Bình: 02 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 28.337 lít và 132.505 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.920 lít, 23.080 kg vôi; Đồng Văn: 2.270 lít 5.600 kg vôi; Yên Minh: 2.766 lít và 13.185 kg vôi; Quản Bạ: 2.390 lít, 18.850 kg vôi; thành phố HG: 2.980 lít, 2.000 kg vôi; Bắc Mê: 2.236 lít, 2.275 kg vôi ; Vị Xuyên: 2.380 lít hóa chất, 25.200 kg vôi; Bắc Quang 2.067 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 2.700 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 1.869 lít, 565 kg vôi bột; Xín Mần 3.559 lít, 320 kg vôi bột; Chốt Vĩnh Tuy: 950 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày huyện Quản Bạ xử lý 02 vụ vi phạm tiêu hủy 55 con lợn, xử phạt 9 triệu đồng. Huyện Vị Xuyên xử lý tiêu hủy 12 con, phạt 4,5 triệu đồng. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 182 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 412 con, sản phẩm lợn 3.953,7 kg sản phẩm lợn, phạt 248.725 nghìn đồng (Bắc Mê 7 vụ 14 con lợn và sản phẩm từ lợn 39 kg; Thành phố HG 11 vụ 54 con lợn và sản phẩm lợn 1.033 kg; Quản Bạ 8 vụ 77 con lợn và sản phẩm lợn 172 kg; Hoàng Su Phì 63 vụ gồm 60 con lợn và sản phẩm lợn 722,7 kg; Mèo Vạc 20 vụ gồm 05 con lợn, sản phẩm 616,7 kg; Vị Xuyên 7 vụ 105 con lợn; Bắc Quang 7 vụ 37 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 3 vụ 9 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 01 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 33 vụ  18 con lợn, 201,5 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 14 vụ gồm 32 con lợn, 384 kg thịt lợn). Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày TP Hà Giang 45 con/4 lò mổ, Bắc Quang 20 con .
Lũy kế: Kiểm soát được 8.731 con cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 292  con; Bắc Quang 2.266 con; TP Hà Giang  5.948 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 168 con,
- Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày không kiểm soát.
Lũy kế: Kiểm soát được 8.878 con cụ thể: Huyện Quang Bình 249 con; Vị 8.025 con; Bắc Quang 604 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Tổng cấp 2.524,03 triệu đồng và đã chi trả 2.278,72 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy gồm: thành phố Hà Giang cấp 450,36 triệu đồng đã chi trả 205,05 triệu đồng, huyện Đồng Văn đã chi trả 755,29 triệu đồng, huyện Mèo Vạc đã chi trả 87,74 triệu đồng, Quang Bình đã chi trả 200 triệu đồng, Quản Bạ đã chi trả 1.030,64 triệu đồng; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện trên địa bàn có 185 hộ chuyển đổi chăn nuôi và tái đàn được 11.379 con gồm (huyện Quang Bình 1 hộ với 200 con gà; Huyện Quản Bạ: 2 hộ với 200 con gà vịt, 1 hộ 200 con chim bồ câu; 6 hộ 8 con trâu; Huyện Đồng Văn 13 hộ tái đàn được 42 con lợn; huyện Yên Minh 160 hộ với 10.700 con gà, vịt, ngan; TP Hà Giang 2 hộ với 29 con lợn). Các hộ khác không chuyển đổi vì họ vẫn có trâu, bò, gia cầm.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động