Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (10/2)

Thứ tư - 12/02/2020 15:48

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày 09/02/2020 toàn tỉnh không lấy mẫu.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 1.126 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 612 mẫu/122 xã/10 huyện, kết quả 362/612 mẫu dương tính; kiểm soát giết mổ và vận chuyển 494 mẫu/37 xã, kết quả 6/494 mẫu dương tính; 20 mẫu lấy 4 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/20 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày trên địa bàn toàn tỉnh không phát sinh.

Hiện nay có 09 huyện Đồng Văn, Xín Mần, Quang Bình, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, TP Hà Giang, Bắc Quang, Yên Minh và Mèo Vạc tất cả các xã đều qua 30 ngày không phát sinh lợn bệnh phải tiêu hủy, cụ thể:

- Huyện Đồng Văn: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg.

- Huyện Xín Mần: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 205 con/56 hộ/32 thôn/13 xã, tổng trọng lượng tiêu hủy 10.479 kg.

- Huyện Quang Bình: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 1.682 con/223 hộ/45 thôn/9 xã, trọng lượng 65.316 kg.

- Huyện Quản Bạ: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 1.031 con/163 hộ/28 thôn/7 xã, trọng lượng 43.196 kg.

- Thành phố Hà Giang: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 732 con/136 hộ/24 thôn/8 xã, trọng lượng: 36.624,4 kg.

- Huyện Hoàng Su Phì: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 16 con/2 hộ/2 thôn/2 xã, trọng lượng 486 kg

- Huyện Bắc Quang: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 6.579 con/907 hộ/122 thôn/19 xã, thị trấn, trọng lượng 260.067 kg.

- Huyện Yên Minh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 1.173 con/212 hộ/38 thôn/7 xã, tổng trọng lượng tiêu hủy 50.354 kg.

- Huyện Mèo Vạc: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là:103 con/30 hộ/10 thôn/6 xã, trọng lượng 5.465,5 kg.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay chỉ còn xảy ra tại huyện Vị Xuyên: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 1.441 con/205 hộ/68 thôn/17 xã, trọng 52.566,2 kg.

Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 13.286 con/2.004 hộ/385 thôn/92 xã/10 huyện, trọng lượng 545.806,6 kg.(Có biểu chi tiết kèm theo).
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 91/92 xã đã qua 30 ngày không phát sinh thêm. Chỉ còn xã Đạo Đức huyện Vị Xuyên có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát dịch.
- Hiện có 71 xã đã công bố hết dịch gồm Đồng Văn 4/4 xã, thị trấn; TP Hà Giang 8/8 xã, phường; Yên Minh 7/7 xã, thị trấn; Quản Bạ 7/7 xã, thị trấn; Xín Mần 13/13 xã, thị trấn; Hoàng Su Phì 2/2 xã; Quang Bình 9/9 xã, thị trấn;  Mèo Vạc 4/6 xã; Vị Xuyên 16/17 xã, thị trấn; Bắc Quang 1/19 xã, thị trấn.
- Còn 20 xã, thị trấn chưa làm thủ tục công bố hết dịch gồm: huyện Bắc Quang (18 xã, thị trấn); Huyện Mèo Vạc (02 xã).
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: Tổng 09 chốt  cụ thể gồm: Xín Mần: 01 chốt, Bắc Mê: 02 chốt, Mèo Vạc: 01 chốt, Bắc Quang: 02 chốt, Quang Bình: 02 chốt và chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng từ đầu năm đến nay 53.377  lít và 233.655 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 4.158 lít, 26.080 kg vôi; Đồng Văn: 4.609 lít 5.600 kg vôi; Yên Minh: 5.071 lít và 13.350 kg vôi; Quản Bạ: 3.570 lít, 19.400 kg vôi; thành phố HG: 4.100 lít, 2.400 kg vôi; Bắc Mê: 4.370 lít, 10.550 kg vôi ; Vị Xuyên: 4.517 lít hóa chất, 30.000 kg vôi; Bắc Quang 5.737 lít hóa chất, 57.600 kg vôi bột; Quang Bình: 4.187 lít hóa chất 67.160 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 6.297 lít, 945 kg vôi; Xín Mần 5.481 lít, 570 kg vôi bột; Chốt Vĩnh Tuy: 1.280 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày không xử lý vi phạm.  Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 185 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 461 con, sản phẩm lợn 3.943,7 kg sản phẩm lợn, phạt 256.725 nghìn đồng (Bắc Mê 7 vụ 14 con lợn và sản phẩm từ lợn 39 kg; Thành phố HG 11 vụ 54 con lợn và sản phẩm lợn 1.033 kg; Quản Bạ 8 vụ 77 con lợn và sản phẩm lợn 172 kg; Hoàng Su Phì 64 vụ gồm 62 con lợn và sản phẩm lợn 722,7 kg; Mèo Vạc 22 vụ gồm 62 con lợn, sản phẩm 828,55 kg; Vị Xuyên 7 vụ 105 con lợn; Bắc Quang 7 vụ 37 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 3 vụ 9 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 01 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 33 vụ  18 con lợn, 201,5 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 15 vụ gồm 32 con lợn, 384 kg thịt lợn). Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát 17 con/4 lò mổ.
Lũy kế: Kiểm soát được 14.803 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 152 con; huyện Vị Xuyên 300 con; Bắc Quang 3.722 con; TP Hà Giang  10.458 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 168 con, Xín Mần 3 con.
 - Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày không kiểm soát.
Lũy kế: Kiểm soát được 14.365 con cụ thể: Huyện Quang Bình 346 con; Vị 13.070 con; Bắc Quang 943 con, Thành phố Hà Giang 6 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Tổng cấp 16.180,93  triệu đồng và đã chi trả 13.330,61 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy gồm: thành phố Hà Giang đã chi trả 1.099,443 triệu đồng, huyện Đồng Văn đã chi trả 858,910 triệu đồng, huyện Mèo Vạc đã chi trả 139,700 triệu đồng, Quang Bình  đã chi trả 1.753 triệu đồng, Quản Bạ đã chi trả 1.263,583 triệu đồng; Vị Xuyên  đã chi trả 1.627,121 triệu đồng, huyện Xín Mần đã chi 264,620 triệu đồng; huyện Yên Minh 1.437,600 triệu đồng, huyện Bắc Quang cấp 7.732,699 triệu đồng đã chi trả 4.882,384 triệu đồng; huyện Hoàng Su Phì đã chi trả 4,25 triệu đồng.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Tổng trên địa bàn các huyện, TP có 229 hộ chuyển đổi chăn nuôi và tái đàn được 14.355 con, cụ thể (huyện Quang Bình 1 hộ với 200 con gà; Huyện Quản Bạ: 2 hộ với 200 con gà vịt, 1 hộ 200 con chim bồ câu; 6 hộ 8 con trâu; Huyện Đồng Văn 19 hộ tái đàn được 57 con lợn; huyện Yên Minh 197 hộ với 13.660 con gà, vịt, ngan; TP Hà Giang 2 hộ với 29 con lợn, Hoàng Su Phì 01 hộ với 1 con lợn). Các hộ khác không chuyển đổi vì họ vẫn có trâu, bò, gia cầm.

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động