Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (12/8)

Thứ hai - 12/08/2019 16:52

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày toàn tỉnh lấy 04 mẫu xét nghiệm cụ thể.

          - Huyện Vị Xuyên lấy 01 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại xã Việt Lâm, kết quả 1/1 âm tính.

          - Huyện Bắc Quang lấy 03 mẫu giám sát giết mổ tại xã Quang Minh, Hùng An, kết quả 3/3 âm tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 597 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 350 mẫu/91 xã/10 huyện, kết quả 179/350 dương tính; kiểm soát giết mổ 227 mẫu/22 xã, kết quả  227/227  mẫu âm tính; kiểm dịch vận chuyển 07 mẫu/1 xã, kết quả 7/7 mẫu âm tính; 13 mẫu lấy 2 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/13 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh 22 con/5 hộ/4 thôn/4 xã/4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Bắc Quang và TP Hà Giang, trọng lượng tiêu hủy 726 kg.
2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 224 con/18 hộ/9 thôn/4 xã, trọng lượng 8.665 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh 11 con/1 hộ/1 thôn tại xã Vĩnh Phúc, trọng lượng tiêu hủy 360 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 991 con/99 hộ/48 thôn/13 xã, thị trấn, trọng lượng 51.748 kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 670 con/111 hộ/44 thôn/13 xã, trọng lượng 25.156,6 kg.
2.4. Huyện Đồng Văn: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg.
2.5. Thành phố Hà Giang: Trong ngày phát sinh lại tại thôn Chang xã Phương Độ 5 con/1 hộ, trọng lượng 192 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 212 con/20 hộ/15 thôn/8 xã, trọng lượng: 9.585,4 kg.
2.6. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 65 con/25 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.359,5 kg.
2.7. Huyện Quản Bạ: Trong ngày phát sinh 2 con/1 hộ (hộ cũ) tại thôn Thượng Sơn, TT Tam Sơn, trọng lượng 49 kg . Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 832 con/119 hộ/25 thôn/6 xã, trọng lượng 33.511 kg.
2.8. Huyện Yên Minh: Trong ngày phát sinh 4 con/2 hộ/1 thôn tại xã Bạch Đích, trọng lượng 125 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 681 con/144 hộ/21 thôn/4 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 34.368,5 kg  
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 3.999 con/607 hộ/186 thôn/56 xã/8 huyện, trọng lượng 187.646,5 kg
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 27 xã/8 huyện đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Huyện Đồng Văn 2/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo.
+ TP Hà Giang 3/8 xã, phường: Phường Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Trãi.
+ Huyện Quang Bình 3/4 xã:  xã Tân Trịnh, Xuân Giang, Tân Bắc.
+ Huyện Mèo Vạc 2/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn.
+ Huyện Vị Xuyên 8/13 xã: Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Thượng Sơn, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Phú Linh.
+ Huyện Yên Minh 1/4 xã: Hữu Vinh.
+ Huyện Bắc Quang 6/13 xã: TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Tiên Kiều, Việt Hồng, Kim Ngọc, TT Việt Quang.
+ Quản Bạ 2/6 xã: Lùng Tám, Tả Ván
- Đã có 22 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Minh Khai, Trần Phú, Tân Trịnh , Xuân Giang, Tân Bắc, Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Thượng Sơn, Phú Linh, Ngọc Linh, Ngọc Minh; Giàng Chu Phìn, Hữu Vinh, TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Tiên Kiều, Việt Hồng, Kim Ngọc).
- Có 9 xã/5 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, TT Vị Xuyên huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện, Ngọc Đường, Quang Trung, Phương  Độ thành phố Hà Giang; Sơn Vĩ huyện Mèo Vạc; Hùng An huyện Bắc Quang.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 110 chốt (giảm 3 chốt của huyện Yên Minh), cụ thể gồm: Xín Mần: 13, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 19 chốt, Yên Minh: 19 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 3 chốt, Bắc Quang: 17 chốt, Quang Bình: 11 chốt, Đồng Văn: 04 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 20.519 lít và 114.992 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.341 lít, 22.759 kg vôi; Đồng Văn: 2.000 lít 5.000 kg vôi; Yên Minh: 2.375 lít và 11.525 kg vôi; Quản Bạ: 1.520 lít, 17.800 kg vôi; thành phố HG: 2.500 lít, 1.500 kg vôi; Bắc Mê: 1.200 lít; Vị xuyên: 2.000 lít hóa chất, 19.700 kg vôi; Bắc Quang 1.570 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 1.719 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 1.094 lít, 278 kg vôi bột; Xín Mần 2.550 lít; Chốt Vĩnh Tuy: 650 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày huyện Xín Mần xử lý 2 vụ vận chuyển thịt lợn trái phép vào địa bàn huyện, tiêu hủy 7 kg thịt. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 95 vụ vi phạm tổng số tiêu hủy lợn 138 con, sản phẩm lợn 2.377,45 kg sản phẩm lợn), phạt 124.625.000 đồng (Bắc Mê 5 vụ 12 con lợn và sản phẩm từ lợn 7 kg; Thành phố HG 9 vụ 49 con lợn và sản phẩm lợn 1.018 kg; Quản Bạ 5 vụ 2 con lợn và sản phẩm lợn 112 kg; Hoàng Su Phì 26 vụ gồm 19 con lợn và sản phẩm lợn 289,7 kg; Mèo Vạc 16 vụ gồm 01 con lợn, sản phẩm 516,7 kg; Vị Xuyên 1 vụ 10 con lợn; Bắc Quang 2 vụ 8 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 2 vụ 5 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 7 vụ gồm 1 con lợn và 24,95 kg thịt lợn; Xín Mần 21 vụ  18 con lợn, 154,1 kg sản phẩm lợn. Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát được 46 con/4 lò giết mổ, Bắc Quang 49 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 4.774 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 253 con; Bắc Quang 987 con; TP Hà Giang  3.346 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 131 con. 
- Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày huyện Vị Xuyên xuất bán lên thành phố 25 con/1 chuyến.
Lũy kế: Kiểm soát được 3.402 con/177 chuyến, cụ thể: Huyện Quang Bình 68 con/5 chuyến; Vị Xuyên 3.267 con/167 chuyến; Bắc Quang 67 con/5 chuyến.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Hiện nay có thành phố Hà Giang cấp 205,05 triệu đồng, huyện Đồng Văn cấp 755,29 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện nay chưa có hộ nào chuyển đổi.

 

Nguồn tin: Sở NN và PTNT tỉnh Hà Giang:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động