Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (13/8)

Thứ tư - 14/08/2019 14:15

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày toàn tỉnh lấy 16 mẫu xét nghiệm cụ thể.

          - Huyện Vị Xuyên lấy 09 mẫu kiểm soát giết mổ tại xã Việt Lâm, TT Việt Lâm, TT Vị Xuyên, Ngọc Linh, Đạo Đức, kết quả 9/9 âm tính.

          - Huyện Quang Bình lấy 01 mẫu kiểm soát giết mổ tại xã Tân Trịnh, kết quả 1/1 âm tính.

- Huyện Yên Minh lấy 04 mẫu giám sát xe vi phạm, kết quả 4/4 âm tính; 02 mẫu xét nghiệm bệnh tại xã Đông Minh, kết quả 2/2 âm tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 613 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 352 mẫu/92 xã/10 huyện, kết quả 179/352 dương tính; kiểm soát giết mổ 237 mẫu/22 xã, kết quả  237/237  mẫu âm tính; kiểm dịch vận chuyển 07 mẫu/1 xã, kết quả 7/7 mẫu âm tính; 17 mẫu lấy 3 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/17 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh 69 con/9 hộ/7 thôn/7 xã/4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Bắc Quang và Vị Xuyên, trọng lượng tiêu hủy 2.472,5 kg.
2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 224 con/18 hộ/9 thôn/4 xã, trọng lượng 8.665 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh mới thôn Thọ Quang xã Vĩnh Hảo, tổng phát sinh 6 con/2 hộ/2thôn tại xã Vĩnh Hảo và Tân Lập, trọng lượng tiêu hủy 392 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 997 con/101 hộ/49 thôn/13 xã, thị trấn, trọng lượng 52.140 kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày phát sinh 37 con/3 hộ/2 thôn tại xã Minh Tân và Thuận Hòa, trọng lượng 775 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 707 con/114 hộ/44 thôn/13 xã, trọng lượng 25.931,6 kg.
2.4. Huyện Đồng Văn: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg.
2.5. Thành phố Hà Giang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 212 con/20 hộ/15 thôn/8 xã, trọng lượng: 9.585,4 kg.
2.6. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 65 con/25 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.359,5 kg.
2.7. Huyện Quản Bạ: Trong ngày phát sinh 5 con/1 hộ tại thôn Nà Vìn, xã Quản Bạ, trọng lượng 106 kg . Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 837 con/120 hộ/25 thôn/6 xã, trọng lượng 33.617 kg.
2.8. Huyện Yên Minh: Trong ngày phát sinh 21con/3 hộ/2 thôn tại xã Bạch Đích, Na Khê, trọng lượng 1.199,5 kg (1 hộ cũ). Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 702 con/146 hộ/21 thôn/4 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 35.568 kg  
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 4.068 con/615 hộ/187 thôn/56 xã/8 huyện, trọng lượng 190.119 kg
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 27 xã/8 huyện đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Huyện Đồng Văn 2/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo.
+ TP Hà Giang 3/8 xã, phường: Phường Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Trãi.
+ Huyện Quang Bình 3/4 xã:  xã Tân Trịnh, Xuân Giang, Tân Bắc.
+ Huyện Mèo Vạc 2/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn.
+ Huyện Vị Xuyên 8/13 xã: Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Thượng Sơn, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Phú Linh.
+ Huyện Yên Minh 1/4 xã: Hữu Vinh.
+ Huyện Bắc Quang 6/13 xã: TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Tiên Kiều, Việt Hồng, Kim Ngọc, TT Việt Quang.
+ Quản Bạ 2/6 xã: Lùng Tám, Tả Ván
- Hiện có xã Phương Tiến (26 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Đã có 23 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Minh Khai, Trần Phú, Tân Trịnh , Xuân Giang, Tân Bắc, Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Thượng Sơn, Phú Linh, Ngọc Linh, Ngọc Minh; Giàng Chu Phìn, Hữu Vinh, TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Tiên Kiều, Việt Hồng, Kim Ngọc, TT Việt Quang).
- Có 9 xã/5 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, TT Vị Xuyên huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện, Ngọc Đường, Quang Trung, Phương  Độ thành phố Hà Giang; Sơn Vĩ huyện Mèo Vạc; Hùng An huyện Bắc Quang.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 101 chốt (giảm 9 chốt của huyện Bắc Quang), cụ thể gồm: Xín Mần: 13, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 19 chốt, Yên Minh: 19 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 3 chốt, Bắc Quang: 8 chốt, Quang Bình: 11 chốt, Đồng Văn: 04 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 20.752,5 lít và 115.221 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.470 lít, 22.759 kg vôi; Đồng Văn: 2.000 lít 5.000 kg vôi; Yên Minh: 2.387 lít và 11.725 kg vôi; Quản Bạ: 1.525 lít, 17.825 kg vôi; thành phố HG: 2.510 lít, 1.500 kg vôi; Bắc Mê: 1.200 lít; Vị xuyên: 2.025 lít hóa chất, 19.700 kg vôi; Bắc Quang 1.612 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 1.719 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 1.116,5 lít, 282 kg vôi bột; Xín Mần 2.550 lít; Chốt Vĩnh Tuy: 650 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy phối hợp đội quản lý thị trường số 3 xử lý nhiệt, cho quay đầu 1 vụ vận chuyển 19 con lợn vận chuyển trái phép vào địa, phạt 5.500.000 đồng, huyện Hoàng Su phì sử lý 3 vụ vận chuyển thịt lợn vào địa bàn huyện, tiêu hủy 102,2 kg xử phạt 4.000.000 đồng, huyện Xín Mần xử lý tiêu hủy 2 vụ 8 kg thịt, huyện Mèo Vạc xử lý tiêu hủy 20 kg thịt lợn xay. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 108 vụ vi phạm (tăng 6 vụ so với ngày 12/8/2019 của huyện Hoàng Su Phì, tiêu hủy 7,1 kg thịt lợn) tổng số tiêu hủy lợn 157 con, sản phẩm lợn 2.532,75 kg sản phẩm lợn), phạt 134.125.000 đồng (Bắc Mê 5 vụ 12 con lợn và sản phẩm từ lợn 7 kg; Thành phố HG 9 vụ 49 con lợn và sản phẩm lợn 1.018 kg; Quản Bạ 5 vụ 2 con lợn và sản phẩm lợn 112 kg; Hoàng Su Phì 35 vụ gồm 19 con lợn và sản phẩm lợn 417 kg; Mèo Vạc 17 vụ gồm 01 con lợn, sản phẩm 536,7 kg; Vị Xuyên 1 vụ 10 con lợn; Bắc Quang 2 vụ 8 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 2 vụ 5 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 7 vụ gồm 1 con lợn và 24,95 kg thịt lợn; Xín Mần 23 vụ  18 con lợn, 162,1 kg sản phẩm lợn. Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy tiêu hủy 01 vụ 19 con lợn và kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát được 54 con/4 lò giết mổ, Bắc Quang 25 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 4.853 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 253 con; Bắc Quang 1.012 con; TP Hà Giang  3.400 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 131 con. 
- Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày huyện Vị Xuyên xuất bán lên thành phố 42 con, xuất Phú Thọ 300 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 3.744 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 68 con; Vị Xuyên 3.609 con; Bắc Quang 67 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Hiện nay có thành phố Hà Giang cấp 205,05 triệu đồng, huyện Đồng Văn cấp 755,29 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện nay chưa có hộ nào chuyển đổi

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động