Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (14/6)

Thứ hai - 15/07/2019 07:59

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày 13/7/2019 toàn tỉnh lấy 2 mẫu xét nghiệm cụ thể:

Huyện Đồng Văn lấy 1 mẫu xét nghiệm bệnh tại TT Đồng Văn kết quả 1/1 dương tính.

Huyện Yên Minh lấy 1 mẫu xét nghiệm bệnh tại xã Mậu Duệ kết quả 1/1 âm tính

 Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 422 mẫu (xét nghiệm bệnh 266 mẫu /85 xã/9 huyện, kết quả 123/266 mẫu dương tính; kiểm soát giết mổ 143 mẫu/19 xã, kết quả 143/143 mẫu âm tính; 13 mẫu lấy 2 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/13 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

- Trong  ngày phát sinh  68 con /7 hộ/6 thôn/3 xã/3 huyện (Yên Minh, Bắc Quang, Đồng Văn), trọng lượng 2.932 kg (huyện Đồng Văn đang xử lý tiêu hủy, chưa có trọng lượng).

Cụ thể từng huyện như sau:

2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 221 con/17 hộ/9 thôn/4 xã, trọng lượng 8.544 kg.

 2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh 42 con/01 hộ tại thôn Xuân Hòa xã Tân Quang, trọng lượng 1.836 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 795 con/77 hộ/40 thôn/11 xã, thị trấn, trọng lượng 45.630 kg.

2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 490 con/83 hộ/38 thôn/13 xã, trọng lượng 16.999 kg. 

2.4. Huyện Đồng Văn: Trong ngày phát sinh mới thôn Má Pắng, TT Đồng Văn tổng 7 con/hộ, hiện đang xử lý tiêu hủy, chưa có trọng lượng. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 297 con/64 hộ/15 thôn/4 xã, trọng lượng 19.671,5 kg.

2.5. Thành phố Hà Giang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 136 con/12 hộ/11 thôn/7 xã, trọng lượng: 6.112,4 kg.

2.6. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 55 con/19 hộ/6 thôn/4 xã, trọng lượng 2.179 kg.

2.7. Huyện Quản Bạ: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 488 con/60 hộ/18 thôn/4 xã, trọng lượng 19.296 kg.

2.8. Huyện Yên Minh: Trong ngày phát sinh mới thôn Bản Muồng 4 xã Bạch Đích, tổng phát sinh 19 con/5 hộ/4 thôn/ 1 xã, trọng lượng 1.096 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 275 con/52 hộ/15 thôn/3 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy là 15.547,5 kg.

Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 2.757 con/384 hộ/152 thôn/50 xã/8 huyện, trọng lượng 133.979,4 kg (có biểu chi tiết kèm theo)

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 13 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm: TT Phố Bảng, Lũng Táo huyện Đồng Văn; xã Ngọc Đường, phường Minh Khai, Quang Trung, Trần Phú thành phố Hà Giang; xã Tân Trịnh huyện Quang Bình; Sơn Vĩ, Giàng Chu Phìn huyện Mèo Vạc; Kim Linh, Cao Bồ huyện Vị Xuyên; xã Hữu Vinh huyện Yên Minh; TT Tam Sơn huyện Quản Bạ.
- Đã có 9 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Minh Khai, Ngọc Đường, Quang Trung, Trần Phú, Tân Trịnh, Kim Linh, Sơn Vĩ, Cao Bồ).
- Hiện có Hùng An (29 ngày) Bạch Ngọc (27 ngày), Kim Thạch (27 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn Bắc Quang và Vị Xuyên  thực hiện rà soát đánh giá lại công tác phòng chống dịch tại các xã nêu trên và chỉ đạo các xã, phường thị trấn này tổ chức phun tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn xã, phường, thị trấn. Sau đó mới làm thủ tục công bố hết dịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn (theo điều 31 Luật Thú y).
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng  số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 112 chốt cụ thể gồm: Xín Mần: 03, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 18 chốt, Yên Minh: 21 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 3 chốt, Bắc Quang: 21 chốt, Quang Bình: 11 chốt, Đồng Văn: 05 chốt, Quản Bạ: 06 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 15.224 lít và 74.901 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.253 lít, 14.800 kg vôi; Đồng Văn: 1.480 lít 5.000 kg vôi; Yên Minh: 1.475 lít và 4.471 kg vôi; Quản Bạ: 1.350 lít, 16.600 kg vôi; thành phố HG: 1.945  lít, 1.500 kg vôi; Bắc Mê: 1.200 lít; Vị xuyên: 1.680 lít hóa chất, 18.700 kg vôi;  Bắc Quang 1.400 lít hóa chất, 1.160 kg vôi bột; Quang Bình: 1.665 lít hóa chất 12.450 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 876 lít, 220 kg vôi bột; Xín Mần 320 lít; Chốt Vĩnh Tuy: 580 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày không xử lý vi phạm. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 60 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 97 con, sản phẩm lợn 1.476 kg sản phẩm lợn), phạt 88.700.000 đồng (Bắc Mê 5 vụ 12 con lợn và sản phẩm từ lợn 7 kg; Thành phố HG 8 vụ 40 con lợn và sản phẩm lợn 1.018 kg; Quản Bạ 5 vụ 2 con lợn và sản phẩm lợn 112 kg; Hoàng Su Phì 9 vụ gồm 14 con lợn và sản phẩm lợn 54,3 kg; Mèo Vạc 11 vụ gồm 01 con lợn, sản phẩm 67,65 kg; Vị Xuyên 1 vụ 10 con lợn; Bắc Quang 1 vụ 8 con lợn; Quang Bình 2 vụ 5 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 7 vụ gồm 2 con lợn và 22,95 kg thịt lợn; Xín Mần 11 vụ  3 con lợn, 57,1 kg sản phẩm lợn. Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày xuất bán 58 con gồm huyện Vị Xuyên xuất bán 7 con/1 chuyến /860 kg, Thành phố Hà Giang 51 con. Lũy kế: 2.492 con/117 chuyến  cụ thể: Quang Bình 115 con/7 chuyến/14.008 kg; Vị Xuyên 1.699 con/101 chuyến/216.052 kg; Bắc Quang 372 con/9 chuyến, thành phố HG 306 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Hiện nay các huyện đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện nay chưa có hộ nào chuyển đổi.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động