Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (15/9)

Thứ hai - 16/09/2019 09:45

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày 14/9/2019 toàn tỉnh không lấy mẫu xét nghiệm.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 806 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 451 mẫu/94 xã/10 huyện, kết quả 247/451 mẫu dương tính; kiểm soát giết mổ 328 mẫu/26 xã, kết quả 1/328 mẫu dương tính; kiểm dịch vận chuyển 08 mẫu/1 xã, kết quả 8/8 mẫu âm tính; 19 mẫu lấy 3 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/19 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Hiện nay huyện Đồng Văn có 4/4 xã đã qua 30 ngày không phát sinh lợn bệnh phải tiêu hủy. Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay còn xảy ra tại 7/11 huyện, thành phố cụ thể:

Trong ngày phát sinh 73 con/15 hộ/9 thôn/5 xã/2 huyện Bắc Quang và Vị Xuyên, trọng lượng tiêu hủy 3.105 kg.
2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 280 con/24 hộ/11 thôn/5 xã, trọng lượng 11.317 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh 51 con/11hộ/6 thôn/3 xã Tiên Kiều, Vĩnh Hảo và Vĩnh Phúc, trọng lượng 2.796 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 2.510con/340 hộ/75 thôn/15 xã, thị trấn, trọng lượng 113.260,5kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày phát sinh mới thôn Noong 2 xã Phú Linh, tổng số lợn tiêu hủy trong ngày 22 con/4 hộ/3 thôn/ 2 xã Phú Linh và Kim Thạch, trọng lượng 309 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 868 con/139 hộ/49 thôn/13 xã, trọng lượng 31.538 kg.
2.4. Thành phố Hà Giang: Trong ngày không  phát sinh . Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 276 con/33 hộ/16 thôn/8 xã, trọng lượng: 12.982,4 kg.
2.5. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 70 con/28 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.743,5 kg.
2.6. Huyện Quản Bạ: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 906 con/139 hộ/27 thôn/6 xã, trọng lượng 36.641 kg.
2.7. Huyện Yên Minh: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 1.014 con/204 hộ/33 thôn/7 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 45.472 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 6.248 con/977hộ/235 thôn/62 xã/8 huyện, trọng lượng 276.206,9 kg
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 31/62 xã  của 8 huyện đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Đồng Văn 4/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn.
+ TP Hà Giang 6/8 xã, phường: Phường Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Ngọc Đường, Phương Độ và Quang Trung.
+ Quang Bình 4/5 xã: Tân Trịnh, Xuân Giang, Tân Bắc, Yên Thành.
+ Mèo Vạc 2/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn.
+ Vị Xuyên 8/13 xã: Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Phương Tiến, Đạo Đức.
+ Yên Minh 1/7 xã: Hữu Vinh.
+ Bắc Quang 3/15 xã: TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Kim Ngọc
+ Quản Bạ 3/6 xã: Lùng Tám, Tả Ván, Thái An.
Hiện có xã Lao và Chải (29 ngày), Sơn Vĩ (27 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Đã có 24 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn, Minh Khai, Trần Phú, Tân Trịnh, Xuân Giang, Tân Bắc, Yên Thành, Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Ngọc Minh, Đạo Đức, Phương Tiến; Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Hữu Vinh, TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Kim Ngọc.
- Còn 13 xã/5 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, Phú Linh, Kim Thạch, TT Vị Xuyên huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện, Quang Trung, thành phố Hà Giang; Sơn Vĩ huyện Mèo Vạc; Hùng An, Tiên Kiều, TT Việt Quang, Quang Minh, Việt Hồng huyện Bắc Quang.
- Hiện còn phường Nguyễn Trãi, Ngọc Đường, Phương Độ - thành phố Hà Giang, xã Lùng Tám, Tả Ván, Thái An - huyện Quản Bạ chưa làm thủ tục công bố hết dịch.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 89 chốt cụ thể gồm: Xín Mần: 13, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 19 chốt, Yên Minh: 21 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 3 chốt, Bắc Quang: 6 chốt, Quang Bình: 02 chốt, Đồng Văn: 01 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 24.376 lít và 129.041 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.720 lít, 22.980 kg vôi; Đồng Văn: 2.270 lít 5.000 kg vôi; Yên Minh: 2.656 lít và 13.170 kg vôi; Quản Bạ: 1.565 lít, 18.450 kg vôi; thành phố HG: 2.780 lít, 1.850 kg vôi; Bắc Mê: 2.236 lít, 2.275 kg vôi ; Vị xuyên: 2.260 lít hóa chất, 23.500 kg vôi; Bắc Quang 1.856 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 2.275 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 1.358 lít, 386 kg vôi bột; Xín Mần 2.550 lít; Chốt Vĩnh Tuy: 850 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày không xử lý vi phạm. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 167 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 288 con, sản phẩm lợn 3.586,8 kg sản phẩm lợn, phạt 204.225 nghìn đồng (Bắc Mê 7 vụ 14 con lợn và sản phẩm từ lợn 39 kg; Thành phố HG 11 vụ 54 con lợn và sản phẩm lợn 1.033 kg; Quản Bạ 5 vụ 13 con lợn và sản phẩm lợn 112 kg; Hoàng Su Phì 56 vụ gồm 48 con lợn và sản phẩm lợn 627,7kg; Mèo Vạc 20 vụ gồm 05 con lợn, sản phẩm 616,7 kg; Vị Xuyên 5 vụ 67 con lợn; Bắc Quang 7 vụ 37 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 3 vụ 9 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 01 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 33 vụ  18 con lợn, 201,5 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 12 vụ gồm 22 con lợn, 384 kg thịt lợn). Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát được 50 con/4 lò giết mổ, Bắc Quang 20 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 7.121 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 292  con; Bắc Quang 1.729 con; TP Hà Giang  4.875 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 168 con. 
- Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày không xuất bán.
Lũy kế: Kiểm soát được 7.618 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 207 con; Vị Xuyên 6.916 con; Bắc Quang 495 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Tổng cấp và đã chi trả hết 1.508,32 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy gồm: thành phố Hà Giang 205,05 triệu đồng, huyện Đồng Văn 755,29 triệu đồng, huyện Mèo Vạc 87,74 triệu đồng, Quang Bình 200 triệu đồng, Quản Bạ 260,24 triệu đồng; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện trên địa bàn có 168 hộ chuyển đổi chăn nuôi và tái đàn được 10.484 con gồm (huyện Quang Bình 1 hộ với 200 con gà; Huyện Quản Bạ: 2 hộ với 200 con gà vịt, 1 hộ 200 con chim bồ câu; 6 hộ 8 con trâu; Huyện Đồng Văn 4 hộ tái đàn được 17 con lợn; huyện Yên Minh 152 hộ với 9.830 con gà, vịt, ngan; TP Hà Giang 2 hộ với 29 con lợn). Các hộ khác không chuyển đổi vì họ vẫn có trâu, bò, gia cầm.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động