Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (18/9)

Thứ năm - 19/09/2019 08:47

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày 17/9/2019 toàn tỉnh lấy 07 mẫu xét nghiệm, cụ thể

- Huyện Bắc Quang lấy 02 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại xã Vĩnh Phúc, kết quả 2/2 mẫu âm tính.

- Huyện Quang Bình lấy 04 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại xã Tân Bắc, kết quả 4/4 mẫu dương tính.

- Huyện Vị Xuyên lấy 01 mẫu kiểm soát giết mổ tại xã Việt Lâm, kết quả 1/1 mẫu âm tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 819 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 461 mẫu/94 xã/10 huyện, kết quả 252/461 mẫu dương tính; kiểm soát giết mổ 331 mẫu/26 xã, kết quả 1/331 mẫu dương tính; kiểm dịch vận chuyển 08 mẫu/1 xã, kết quả 8/8 mẫu âm tính; 19 mẫu lấy 3 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/19 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Hiện nay huyện Đồng Văn có 4/4 xã đã qua 30 ngày không phát sinh lợn bệnh phải tiêu hủy. Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay còn xảy ra tại 7/11 huyện, thành phố cụ thể:

Trong ngày tái phát xã Tân Bắc huyện Quang Bình, tổng phát sinh 181 con/27 hộ/16 thôn/ 10 xã/3 huyện Bắc Quang, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, trọng lượng tiêu hủy 7.462,5 kg (huyện Quang Bình đang xử lý tiêu hủy chưa có số liệu báo cáo).
2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày tái phát xã Tân Bắc tại thôn Lủ Hạ và Nặm Khẳm (hiện huyện đang xử lý tiêu hủy chưa có số liệu báo cáo). Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 280 con/28 hộ/12 thôn/5 xã, trọng lượng 11.317 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh 145 con/18 hộ/12 thôn/6 xã Tiên Kiều, Tân lập, Hùng An, TT Việt Quang, Đông Thành và Vĩnh Phúc (03 hộ cũ), trọng lượng 6.127 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 2.919 con/397 hộ/76 thôn/16 xã, thị trấn, trọng lượng 131.076,5 kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày phát sinh 34 con/3 hộ/ 3 xã Minh Tân, Phú Linh, Thuận Hòa và Kim Thạch (02 hộ cũ), trọng lượng 1.225,5 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 919 con/141 hộ/49 thôn/13 xã, trọng lượng 33.238,5 kg.
2.4. Thành phố Hà Giang: Trong ngày phát sinh 02 con/2 hộ tại thôn Châng xã Phương Thiện, trọng lượng 110 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 297 con/40 hộ/16 thôn/8 xã, trọng lượng: 14.058,4 kg.
2.5. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 70 con/28 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.743,5 kg.
2.6. Huyện Quản Bạ: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 913 con/140 hộ/27 thôn/6 xã, trọng lượng 36.822 kg.
2.7. Huyện Yên Minh: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 1.014 con/204 hộ/33 thôn/7 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 45.472 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 6.736 con/1.048 hộ/239 thôn/63 xã/8 huyện, trọng lượng 296.980,4 kg (Có biểu chi tiết kèm theo).
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 32/63 xã  của 8 huyện đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Đồng Văn 4/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn.
+ TP Hà Giang 6/8 xã, phường: Phường Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Ngọc Đường, Phương Độ và Quang Trung.
+ Quang Bình 3/5 xã: Tân Trịnh, Xuân Giang, Yên Thành.
+ Mèo Vạc 3/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ.
+ Vị Xuyên 8/13 xã: Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Phương Tiến, Đạo Đức.
+ Yên Minh 2/7 xã: Hữu Vinh, Lao và Chải.
+ Bắc Quang 3/16 xã: TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Kim Ngọc
+ Quản Bạ 3/6 xã: Lùng Tám, Tả Ván, Thái An.
Hiện có xã Xín Cái (28 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Đã có 23 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn, Minh Khai, Trần Phú, Tân Trịnh, Xuân Giang, Yên Thành, Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Ngọc Minh, Đạo Đức, Phương Tiến; Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Hữu Vinh, TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Kim Ngọc.
- Còn 13 xã/5 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, Phú Linh, Kim Thạch, TT Vị Xuyên huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện, Quang Trung, thành phố Hà Giang; Hùng An, Tiên Kiều, TT Việt Quang, Quang Minh, Việt Hồng huyện Bắc Quang; Tân Bắc huyện Quang Bình.
- Hiện còn phường Nguyễn Trãi, Ngọc Đường, Phương Độ, Quang Trung - thành phố Hà Giang, xã Lùng Tám, Tả Ván, Thái An - huyện Quản Bạ, Lao và Chải huyện Yên Minh, Sơn Vĩ - Mèo Vạc chưa làm thủ tục công bố hết dịch.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 89 chốt cụ thể gồm: Xín Mần: 13, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 19 chốt, Yên Minh: 21 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 3 chốt, Bắc Quang: 6 chốt, Quang Bình: 02 chốt, Đồng Văn: 01 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 24.971 lít và 129.263 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.920 lít, 23.080 kg vôi; Đồng Văn: 2.270 lít 5.000 kg vôi; Yên Minh: 2.666 lít và 13.170 kg vôi; Quản Bạ: 1.570 lít, 18.550 kg vôi; thành phố HG: 2.811 lít, 1.850 kg vôi; Bắc Mê: 2.236 lít, 2.275 kg vôi ; Vị xuyên: 2.260 lít hóa chất, 23.500 kg vôi; Bắc Quang 1.879 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 2.275 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 1.399 lít, 408 kg vôi bột; Xín Mần 2.550 lít; Chốt Vĩnh Tuy: 850 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày huyện Vị Xuyên và Quản Bạ xử lý 02 vụ vi phạm vận chuyển 35 con lợn và 60 kg thịt lợn không rõ nguốc vào địa bàn, xử phạt 4.500.000 đồng (Vị Xuyên 1 vụ vận chuyển 26 con lợn hiện đang xử lý, Quản Bạ 01 vụ vận chuyển 9 con lợn và 60 kg thịt lợn, xử lý tiêu hủy, phạt 4.500.000 đồng . Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 171 vụ vi phạm (tăng 2 vụ 51 kg thịt lợn của huyện Hoàng Su Phì), tổng số tiêu hủy lợn 323 con, sản phẩm lợn 3.679,8 kg sản phẩm lợn, phạt 212.725 nghìn đồng (Bắc Mê 7 vụ 14 con lợn và sản phẩm từ lợn 39 kg; Thành phố HG 11 vụ 54 con lợn và sản phẩm lợn 1.033 kg; Quản Bạ 6 vụ 22 con lợn và sản phẩm lợn 172 kg; Hoàng Su Phì 58 vụ gồm 48 con lợn và sản phẩm lợn 678,7 kg; Mèo Vạc 20 vụ gồm 05 con lợn, sản phẩm 616,7 kg; Vị Xuyên 6 vụ 93 con lợn; Bắc Quang 7 vụ 37 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 3 vụ 9 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 01 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 33 vụ  18 con lợn, 201,5 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 12 vụ gồm 22 con lợn, 384 kg thịt lợn). Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát được 41con/4 lò giết mổ, Bắc Quang 22 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 7.303 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 292  con; Bắc Quang 1.794 con; TP Hà Giang  4.992 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 168 con. 
- Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày huyện Vị Xuyên xuất bán lên thành phố Hà Giang 27 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 7.671 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 207 con; Vị Xuyên 6.969 con; Bắc Quang 495 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Tổng cấp 2.278,72 triệu đồng và đã chi trả 1.515,81 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy gồm: thành phố Hà Giang 205,05 triệu đồng, huyện Đồng Văn 755,29 triệu đồng, huyện Mèo Vạc 87,74 triệu đồng, Quang Bình 200 triệu đồng, Quản Bạ cấp1.030,64 triệu đồng đã chi trả 267,73 triệu đồng; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện trên địa bàn có 168 hộ chuyển đổi chăn nuôi và tái đàn được 10.484 con gồm (huyện Quang Bình 1 hộ với 200 con gà; Huyện Quản Bạ: 2 hộ với 200 con gà vịt, 1 hộ 200 con chim bồ câu; 6 hộ 8 con trâu; Huyện Đồng Văn 4 hộ tái đàn được 17 con lợn; huyện Yên Minh 152 hộ với 9.830 con gà, vịt, ngan; TP Hà Giang 2 hộ với 29 con lợn). Các hộ khác không chuyển đổi vì họ vẫn có trâu, bò, gia cầm.

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động