Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (20/8)

Thứ tư - 21/08/2019 08:59

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày 19/8/2019 toàn tỉnh lấy 18 mẫu xét nghiệm gồm:

- Huyện Bắc Quang lấy 03 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại xã Đồng Tâm, kết quả 3/3 mẫu dương tính; 05 mẫu giám sát giết mổ tại xã Đồng Yên, Vĩnh Phúc, Tân Quang, TT Việt Quang kết quả 5/5 mẫu âm tính.

- Huyện Yên Minh lấy 02 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại thị trấn Yên Minh, kết quả 1/2 mẫu dương tính.

- Huyện Đồng Văn 01 mẫu giám sát giết mổ tại TT Đồng Văn kết quả 1/1 mẫu âm tính.

- Huyện Vị Xuyên lấy 07 mẫu giám sát giết mổ tại xã TT Việt Lâm, TT Vị Xuyên, Quảng Ngần, Đạo Đức kết quả 7/7 mẫu âm tính.

          Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 667 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 380 mẫu/94 xã/10 huyện, kết quả 200/380 dương tính; kiểm soát giết mổ 263 mẫu/24 xã, kết quả 263/263 mẫu âm tính; kiểm dịch vận chuyển 07 mẫu/1 xã, kết quả 7/7 mẫu âm tính; 17 mẫu lấy 3 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/17 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh 35 con/10 hộ/9 thôn/5 xã/8 huyện Bắc Quang, Yên Minh, Mèo Vạc, Quản Bạ và Vị Xuyên, trọng lượng tiêu hủy 978 kg.
2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 224 con/18 hộ/9 thôn/4 xã, trọng lượng 8.665 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh mới 3 con/2 hộ/2 thôn/2 xã, xã Vĩnh Hảo và Hùng An (01 hộ cũ), trọng lượng 221 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 1.194 con/124 hộ/55 thôn/14 xã, thị trấn, trọng lượng 59.108 kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày phát sinh 9 con/1 hộ (hộ cũ) tại thôn Hòa Bắc xã Thuận Hòa, trọng lượng 60 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 766 con/119 hộ/45 thôn/13 xã, trọng lượng 27.841 kg.
2.4. Huyện Đồng Văn: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg.
2.5. Thành phố Hà Giang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 228 con/23 hộ/16 thôn/8 xã, trọng lượng: 10.640,4 kg.
2.6. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày phát sinh 01 con/1 hộ tại thôn Mè Thắng xã Xín Cái, trọng lượng 103 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 69 con/27 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.668,5 kg.
2.7. Huyện Quản Bạ: Trong ngày phát sinh 2 con/2 hộ (1 hộ cũ) tại thôn Bảo An, TT Tam Sơn, trọng lượng 64 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 845 con/123 hộ/26 thôn/6 xã, trọng lượng 34.017 kg.
2.8. Huyện Yên Minh: Trong ngày phát sinh 20 con/4 hộ/4 thôn/3 xã gồm TT Yên Minh, Na Khê và Bạch Đích (01 hộ cũ), trọng lượng 530 kg (TT Yên Minh đang xử lý tiêu hủy chưa có trọng lượng). Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 862 con/165 hộ/23 thôn/5 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 39.904 kg  
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 4.512 con/669 hộ/198 thôn/58 xã/8 huyện, trọng lượng 205.096,4 kg 
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 28 xã/8 huyện đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Huyện Đồng Văn 2/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo.
+ TP Hà Giang 3/8 xã, phường: Phường Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Trãi.
+ Huyện Quang Bình 4/4 xã:  xã Tân Trịnh, Xuân Giang, Tân Bắc, Yên Thành.
+ Huyện Mèo Vạc 2/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn.
+ Huyện Vị Xuyên 8/13 xã: Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Thượng Sơn, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Phương Tiến.
+ Huyện Yên Minh 1/5 xã: Hữu Vinh.
+ Huyện Bắc Quang 6/14 xã: TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Tiên Kiều, Việt Hồng, Kim Ngọc, TT Việt Quang.
+ Quản Bạ 2/6 xã: Lùng Tám, Tả Ván.
- Đã có 23 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Minh Khai, Trần Phú, Tân Trịnh, Xuân Giang, Tân Bắc, Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Ngọc Minh, Phương Tiến; Giàng Chu Phìn, Hữu Vinh, TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Tiên Kiều, Việt Hồng, Kim Ngọc, TT Việt Quang).
- Hiện có xã Phố Cáo (27 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Có 10 xã/5 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, TT Vị Xuyên, Phú Linh huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện, Ngọc Đường, Quang Trung, Phương Độ thành phố Hà Giang; Sơn Vĩ huyện Mèo Vạc; Hùng An huyện Bắc Quang.
- Hiện còn xã Niêm Sơn huyện Mèo Vạc, phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang, xã Lùng Tám, Tả Ván huyện Quản Bạ, Yên Thành huyện Quang Bình chưa làm thủ tục công bố hết dịch.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 100 chốt cụ thể gồm: Xín Mần: 13, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 19 chốt, Yên Minh: 19 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 3 chốt, Bắc Quang: 7 chốt, Quang Bình: 11 chốt, Đồng Văn: 04 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 21.982 lít và 116.830 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.470 lít, 22.759 kg vôi; Đồng Văn: 2.000 lít 5.000 kg vôi; Yên Minh: 2.470 lít và 12.655 kg vôi; Quản Bạ: 1.535 lít, 17.950 kg vôi; thành phố HG: 2.585 lít, 1.500 kg vôi; Bắc Mê: 1.900 lít; Vị xuyên: 2.090 lít hóa chất, 20.200 kg vôi; Bắc Quang 1.662 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 1.900 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 1.170 lít, 336 kg vôi bột; Xín Mần 2.550 lít; Chốt Vĩnh Tuy: 650 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày huyện Yên Minh xử lý tiêu hủy 01 con lợn vận chuyển vào địa bàn huyện. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 128 vụ vi phạm tổng số tiêu hủy lợn 176 con, sản phẩm lợn 3.320,95 kg sản phẩm lợn), phạt 150.625 nghìn đồng (Bắc Mê 5 vụ 12 con lợn và sản phẩm từ lợn 7 kg; Thành phố HG 9 vụ 49 con lợn và sản phẩm lợn 1.018 kg; Quản Bạ 5 vụ 2 con lợn và sản phẩm lợn 112 kg; Hoàng Su Phì 45 vụ gồm 19 con lợn và sản phẩm lợn 568,2 kg; Mèo Vạc 18 vụ gồm 05 con lợn, sản phẩm 536,7 kg; Vị Xuyên 1 vụ 10 con lợn; Bắc Quang 3 vụ 27 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 2 vụ 5 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 1 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 23 vụ  18 con lợn, 162,1 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 8 vụ gồm 15 con lợn, 354kg thịt lợn. Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát được 46 con/4 lò giết mổ, Bắc Quang 24 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 5.289 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 253 con; Bắc Quang 1.167con; TP Hà Giang  3.681 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 131 con. 
- Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày huyện Bắc Quang xuất bán lên Thành phố Hà Giang 10 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 5.446 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 116 con; Vị Xuyên 5.163 con; Bắc Quang 167 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Hiện nay có thành phố Hà Giang cấp 205,05 triệu đồng, huyện Đồng Văn cấp 755,29 triệu đồng, huyện Mèo Vạc cấp 87,74 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện nay chưa có hộ nào chuyển đổi.

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động