Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (21/10)

Thứ ba - 22/10/2019 10:16

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Ngày 20/10/2019 huyện Quang Bình lấy 01 mẫu kiểm soát giết mổ, kết quả 1/1 mẫu âm tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 947 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 535 mẫu/110 xã/10 huyện, kết quả 314/535 mẫu dương tính; kiểm soát giết mổ 385 mẫu/29 xã, kết quả 2/385 mẫu dương tính; kiểm dịch vận chuyển 08 mẫu/1 xã, kết quả 8/8 mẫu âm tính; 19 mẫu lấy 3 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/19 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh: 119 con/26 hộ/21 thôn/13 xã/4 huyện Bắc Quang. Quang Bình, Quản Bạ và TP Hà Giang, trọng lượng tiêu hủy 3.863 kg.

Hiện nay trên toàn tỉnh có 2 huyện gồm Đồng Văn và Mèo Vạc tất cả các xã đều qua 30 ngày không phát sinh lợn bệnh phải tiêu hủy. Huyện Đồng Văn tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg. Huyện Mèo Vạc tổng số lợn chết và tiêu hủy: 70 con/28 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.743,5 kg.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay đang xảy ra tại 8/11 huyện, thành phố cụ thể:

2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày phát sinh 28 con/8 hộ/6 thôn/3 xã Hương Sơn, Yên Thành, TT Yên Bình (4 hộ cũ), trọng lượng 716 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 1.217 con/170 hộ/35 thôn/8 xã, trọng lượng 48.135,5 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh 73 con/12 hộ/10 thôn/7 xã Hùng An, Vô Điếm, Vĩnh Hảo, Quang Minh, Tân Lập. Đồng Yên và Tiên Kiều (1 hộ cũ), trọng lượng 2.091 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 5.521 con/745 hộ/109 thôn/19 xã, thị trấn, trọng lượng 223.724,5 kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 1.176 con/168 hộ/54 thôn/14 xã, trọng lượng 42.654,2 kg.
2.4. Thành phố Hà Giang: Trong ngày phát sinh mới thôn Bản Cưởm xã Ngọc Đường, tổng phát sinh 09 con/5 hộ/4 thôn/2 xã Ngọc Đường và Phương Thiện (03 hộ cũ), trọng lượng 737 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 493 con/100 hộ/22 thôn/8 xã, trọng lượng: 24.917,4 kg.
2.5. Huyện Quản Bạ: Trong ngày phát sinh 09 con/1 hộ tại thôn Khâu Bùng xã Quyết Tiến, trọng lượng 319 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 989 con/151 hộ/28 thôn/7 xã, trọng lượng 40.157 kg.
2.6. Huyện Yên Minh: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 1.111 con/207 hộ/35 thôn/7 xã trọng lượng tiêu hủy 47.661 kg.
2.7. Huyện Xín Mần: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 78 con/24 hộ/15 thôn/8 xã, tổng trọng lượng tiêu hủy 3.272 kg.
2.8. Huyện Hoàng Su phì. Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 02 con/1 hộ, trọng lượng 170 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 10.981 con/1.664 hộ/323 thôn/80 xã/10 huyện, trọng lượng 455.687,6 kg (Có biểu chi tiết kèm theo).
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 33/80 xã đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Đồng Văn 4/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn.
+ TP Hà Giang 5/8 xã, phường: Phường Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phương Độ và Quang Trung.
+ Quang Bình 1/8 xã: Xuân Giang.
+ Mèo Vạc 4/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ , Xín Cái.
+ Vị Xuyên 8/14 xã: Kim Linh, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Phương Tiến, TT Vị Xuyên, Việt Lâm.
+ Yên Minh 4/7 xã:  Lao và Chải, Bạch Đích, Mậu Duệ, Ngọc Long.
+ Bắc Quang 3/19 xã: Kim Ngọc, Bằng Hành, Việt Hồng.
+ Quản Bạ 4/7 xã: Lùng Tám, Tả Ván, Thái An, Quản Bạ.
Hiện có xã Trung Thịnh (26 ngày), kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Hiện có 20 xã/6 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát dịch gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, Phú Linh, Kim Thạch, TT Vị Xuyên, Đạo Đức, Cao Bồ huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện, Ngọc Đường thành phố Hà Giang; Hùng An, Tiên Kiều, TT Việt Quang, Quang Minh, Việt Vinh, TT Vĩnh Tuy, Đồng Tâm huyện Bắc Quang; Tân Bắc, Tân Trịnh, Yên Thành huyện Quang Bình, xã Hữu Vinh huyện Yên Minh.
- Đã có 18 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn, Minh Khai, Trần Phú, Xuân Giang, Kim Linh, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Ngọc Minh, Phương Tiến; Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ, Xín Cái, Kim Ngọc.
- Hiện còn 15 xã, phường chưa làm thủ tục công bố hết dịch gồm: Nguyễn Trãi,  Phương Độ, Quang Trung - thành phố Hà Giang, xã Lùng Tám, Tả Ván, Thái An, Quản Bạ - huyện Quản Bạ, Lao và Chải,  Bạch Đích, Mậu Duệ, Ngọc Long huyện Yên Minh; Bằng Hành, Việt Hồng huyện Bắc Quang, TT Vị Xuyên, Việt Lâm huyện Vị Xuyên.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 34 chốt cụ thể gồm: Xín Mần: 7 chốt, Bắc Mê: 04 chốt, Mèo Vạc: 1 chốt, Yên Minh: 5 chốt, Hoàng Su Phì: 11 chốt; Bắc Quang: 3 chốt, Quang Bình: 02 chốt, Quản Bạ 1 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 28.858 lít và 187.745 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.920 lít, 23.080 kg vôi; Đồng Văn: 2.270 lít 5.600 kg vôi; Yên Minh: 2.775 lít và 13.185 kg vôi; Quản Bạ: 2.395 lít, 19.000 kg vôi; thành phố HG: 3.088 lít, 2.000 kg vôi; Bắc Mê: 2.236 lít, 2.275 kg vôi ; Vị Xuyên: 2.380 lít hóa chất, 25.500 kg vôi; Bắc Quang 2.166 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 2.700 lít hóa chất 67.160 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 2.088 lít, 565 kg vôi bột; Xín Mần 3.790 lít, 380 kg vôi bột; Chốt Vĩnh Tuy: 1.050 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày không xử lý vi phạm. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 182 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 414 con, sản phẩm lợn 3.953,7 kg sản phẩm lợn, phạt 248.725 nghìn đồng (Bắc Mê 7 vụ 14 con lợn và sản phẩm từ lợn 39 kg; Thành phố HG 11 vụ 54 con lợn và sản phẩm lợn 1.033 kg; Quản Bạ 8 vụ 77 con lợn và sản phẩm lợn 172 kg; Hoàng Su Phì 63 vụ gồm 62 con lợn và sản phẩm lợn 722,7 kg; Mèo Vạc 20 vụ gồm 05 con lợn, sản phẩm 616,7 kg; Vị Xuyên 7 vụ 105 con lợn; Bắc Quang 7 vụ 37 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 3 vụ 9 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 01 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 33 vụ  18 con lợn, 201,5 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 14 vụ gồm 32 con lợn, 384 kg thịt lợn). Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày TP Hà Giang 37 con/4 lò mổ, Bắc Quang 15 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 9.487 con cụ thể: Huyện Quang Bình 105 con; huyện Vị Xuyên 300 con; Bắc Quang 2.456 con; TP Hà Giang  6.458 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 168 con,
- Công tác kiểm soát vận chuyển:  trong ngày huyện Vị Xuyên xuất bán lên thành phố Hà Giang 10 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 9.480 con cụ thể: Huyện Quang Bình 249 con; Vị 8.535 con; Bắc Quang 696 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Tổng cấp 2.524,02 triệu đồng và đã chi trả để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy gồm: thành phố Hà Giang đã chi 450,358 triệu đồng, huyện Đồng Văn đã chi trả 755,29 triệu đồng, huyện Mèo Vạc đã chi trả 87,74 triệu đồng, Quang Bình đã chi trả 200 triệu đồng, Quản Bạ đã chi trả 1.030,64 triệu đồng; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện trên địa bàn có 185 hộ chuyển đổi chăn nuôi và tái đàn được 11.379 con gồm (huyện Quang Bình 1 hộ với 200 con gà; Huyện Quản Bạ: 2 hộ với 200 con gà vịt, 1 hộ 200 con chim bồ câu; 6 hộ 8 con trâu; Huyện Đồng Văn 13 hộ tái đàn được 42 con lợn; huyện Yên Minh 160 hộ với 10.700 con gà, vịt, ngan; TP Hà Giang 2 hộ với 29 con lợn). Các hộ khác không chuyển đổi vì họ vẫn có trâu, bò, gia cầm.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động