Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (22/7)

Thứ hai - 22/07/2019 08:57

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

- Trong ngày 20/7/2019 toàn tỉnh lấy 11 mẫu xét nghiệm cụ thể:

+ Huyện Bắc Quang lấy 02 mẫu xét nghiệm bệnh tại xã Tân Lập, kết quả 02/02 mẫu dương tính.

+ Huyện Vị Xuyên lấy 09 mẫu kiểm soát giết mổ tại xã Việt Lâm và thị trấn Việt Lâm, kết quả 09/09 mẫu âm tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 448 mẫu (xét nghiệm bệnh 274 mẫu /87 xã/9 huyện, kết quả 129/274 mẫu dương tính; kiểm soát giết mổ 161 mẫu/19 xã, kết quả 161/161mẫu âm tính; 13 mẫu lấy 2 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/13 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh mới xã Tân lập huyện Bắc Quang, tổng số phát sinh 22 con/4 hộ/4 thôn/2 xã/2 huyện ( Bắc Quang, Yên Minh), trọng lượng  462 kg (xã Tân lập huyện Bắc Quang đang xử lý tiêu hủy, chưa có trọng lượng). Cụ thể

Cụ thể từng huyện như sau:

2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày không  phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 224 con/18 hộ/9 thôn/4 xã, trọng lượng 8.665 kg.

2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh mới xã Tân Lập, tổng số phát sinh 12 con/1 hộ tại thôn Chu Thượng xã Tân Lập, đang xử lý tiêu hủy chưa có trọng lượng. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 835 con/80 hộ/41 thôn/12 xã, thị trấn, trọng lượng 46.616 kg.

2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 517 con/86 hộ/40 thôn/13 xã, trọng lượng 17.786 kg.

2.4. Huyện Đồng Văn: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 304 con/67 hộ/15 thôn/4 xã, trọng lượng 20.169,5 kg.

2.5. Thành phố Hà Giang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 136 con/12 hộ/11 thôn/7 xã, trọng lượng: 6.112,4 kg.

2.6. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 55 con/19 hộ/6 thôn/4 xã, trọng lượng 2.179 kg.

2.7. Huyện Quản Bạ: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 651 con/88 hộ/19 thôn/5 xã, trọng lượng 26.648 kg.

2.8. Huyện Yên Minh: Trong ngày phát  sinh 10 con/3 hộ/3 thôn tại Bạch Đích, trọng lượng 462 kg .Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 386 con/72 hộ/16 thôn/3 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 20.399,5 kg. (tăng 18 con của hộ Cháng Đức Toàn, thôn Bó Quẻng, TT Yên Minh do huyện báo cáo thiếu ngày 20/7/2019)

Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 3.108 con/442 hộ/157 thôn/52 xã/8 huyện, trọng lượng 148.575,4 kg (có biểu chi tiết kèm theo)

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 16 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm: TT Phố Bảng, Lũng Táo huyện Đồng Văn; xã Ngọc Đường, phường Minh Khai, Quang Trung, Trần Phú thành phố Hà Giang; xã Tân Trịnh huyện Quang Bình; Sơn Vĩ, Giàng Chu Phìn huyện Mèo Vạc; Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Thuận Hòa huyện Vị Xuyên; xã Hữu Vinh huyện Yên Minh; xã Hùng An huyện Bắc Quang.
- Đã có 13 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Minh Khai, Ngọc Đường, Quang Trung, Trần Phú, Tân Trịnh, Kim Linh, Sơn Vĩ, Cao Bồ, Giàng Chu Phìn, Bạch Ngọc, Kim Thạch).
- Hiện có Niêm Sơn (29 ngày),TT Vĩnh Tuy (29 ngày), xã Xín Cái (27 ngày),Phường Nguyễn Trãi (27 ngày) Thượng Sơn (26 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Hiện có thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ đã qua 41 ngày lại phát sinh dịch trở lại tại thôn Bảo An.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng  số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 111 chốt cụ thể gồm: Xín Mần: 03, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 18 chốt, Yên Minh: 21 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 3 chốt, Bắc Quang: 21 chốt, Quang Bình: 11 chốt, Đồng Văn: 04 chốt, Quản Bạ: 06 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 15.958 lít và 75.862 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.253 lít, 14.800 kg vôi; Đồng Văn: 1.480 lít 5.000 kg vôi; Yên Minh: 2.023 lít và 4.925 kg vôi; Quản Bạ: 1.380 lít, 17.100 kg vôi; thành phố HG: 2.054 lít, 1.500 kg vôi; Bắc Mê: 1.200 lít; Vị xuyên: 1.680 lít hóa chất, 18.700 kg vôi;  Bắc Quang 1.400 lít hóa chất, 1.160 kg vôi bột; Quang Bình: 1.679 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 904 lít, 227 kg vôi bột; Xín Mần 320 lít; Chốt Vĩnh Tuy: 585 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày không xử lý vi phạm. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 66 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 102 con, sản phẩm lợn 1.611 kg sản phẩm lợn), phạt 88.700.000 đồng (Bắc Mê 5 vụ 12 con lợn và sản phẩm từ lợn 7 kg; Thành phố HG 8 vụ 40 con lợn và sản phẩm lợn 1.018 kg; Quản Bạ 5 vụ 2 con lợn và sản phẩm lợn 112 kg; Hoàng Su Phì 14 vụ gồm 19 con lợn và sản phẩm lợn 71,3 kg; Mèo Vạc 11 vụ gồm 01 con lợn, sản phẩm 67,65 kg; Vị Xuyên 1 vụ 10 con lợn; Bắc Quang 2 vụ 8 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 2 vụ 5 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 7 vụ gồm 2 con lợn và 22,95 kg thịt lợn; Xín Mần 11 vụ  3 con lợn, 57,1 kg sản phẩm lợn. Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày huyện Vị Xuyên KSGM tiêu thụ tại huyện 4 con; thành phố Hà Giang kiểm soát được 58 con/4 lò giết mổ; Đồng Văn kiểm soát tiêu thụ tại huyện 7 con.
Lũy kế: kiểm soát được 2.853 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 143 con; Bắc Quang 350 con; TP Hà Giang  2.296 con/4 cơ sở giết mổ.
- Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày huyện Vị Xuyên xuất bán lên thành phố Hà Giang 11 con/2 chuyến.
Lũy kế: kiểm soát được 2.121 con/ 134 chuyến, cụ thể: Huyện Quang Bình 68 con/5 chuyến; Vị Xuyên 1.997 con/125 chuyến; Bắc Quang 56 con/4 chuyến.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Hiện nay các huyện đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện nay chưa có hộ nào chuyển đổi.

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động