Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (23/10)

Thứ năm - 24/10/2019 15:14

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Ngày 22/10/2019 toàn tỉnh lấy 17 mẫu xét nghiệm gồm:

- Huyện Vị Xuyên lấy 01 mẫu kiểm soát giết mổ tại xã Thượng Sơn, kết quả 1/1 mẫu âm tính và 01 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại xã Thượng Sơn, kết quả 1/1 mẫu dương tính.

- TP Hà Giang lấy 01 mẫu kiểm soát giết mổ tại phường Minh Khai, kết quả 1/1 mẫu âm tính và 01 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại phường Minh Khai, kết quả 1/1 mẫu dương tính.

- Huyện Bắc Quang lấy 06 mẫu kiểm soát giết mổ tại xã Đồng Yên và Tân Quang, kết quả 1/6 mẫu dương tính.

- Huyện Yên Minh lấy 03 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh xã Du Tiến, kết quả 3/3 mẫu âm tính.

- Huyện Xín Mần lấy 04 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh xã Thèn Phàng, Nàn Ma và Quảng Nguyên, kết quả 3/4 mẫu dương tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 974 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 548 mẫu/114 xã/10 huyện, kết quả 321/548 mẫu dương tính; kiểm soát giết mổ 399 mẫu/31 xã, kết quả 3/399 mẫu dương tính; kiểm dịch vận chuyển 08 mẫu/1 xã, kết quả 8/8 mẫu âm tính; 19 mẫu lấy 3 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/19 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh mới xã Thèn Phàng huyện Xín Mần; tái phát xã Thượng Sơn huyện Vị Xuyên (sau 119 ngày không có lợn mắc bệnh) và phường Minh Khai thành phố Hà Giang (sau 149 ngày không có lợn mắc bệnh), tổng phát sinh tiêu hủy trong ngày là: 118 con/21 hộ/14 thôn/11 xã/6 huyện Bắc Quang. Quang Bình, Quản Bạ, Vị Xuyên, Xín Mần và TP Hà Giang, trọng lượng tiêu hủy 4.445 kg.

Hiện nay trên toàn tỉnh có 2 huyện gồm Đồng Văn và Mèo Vạc tất cả các xã đều qua 30 ngày không phát sinh lợn bệnh phải tiêu hủy. Huyện Đồng Văn tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg. Huyện Mèo Vạc tổng số lợn chết và tiêu hủy: 70 con/28 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.743,5 kg.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay đang xảy ra tại 8/11 huyện, thành phố cụ thể:

2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày phát sinh mới 67 con/8 hộ/4 thôn/2 xã Tân trịnh và Hương Sơn (5 hộ cũ), trọng lượng 2.944 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 1.293 con/174 hộ/36 thôn/8 xã, trọng lượng 51.432,5 kg (giảm so với ngày 22/10/2019 là 90 kg do huyện báo nhầm).
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh mới thôn Xuân Dung xã Vô Điếm, tổng phát sinh trong ngày 09 con/6 hộ/4 thôn/3 xã Hùng An, Vô Điếm và Vĩnh Hảo (2 hộ cũ), trọng lượng 521 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 5.566 con/752 hộ/110 thôn/19 xã, thị trấn, trọng lượng 225.074,5 kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày tái phát xã Thượng Sơn huyện sau 119 ngày không có lợn mắc bệnh, tổng phát sinh tiêu hủy trong ngày 9 con/2 hộ/2 thôn/2 xã Thượng Sơn và Phú Linh, trọng lượng 440 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 1.222 con/174 hộ/58 thôn/15xã, trọng lượng 44.535,2 kg.
2.4. Thành phố Hà Giang: Trong ngày tái phát phường Minh Khai sau 149 ngày không có lợn mắc bệnh, tiêu hủy 26 con/1 hộ tại tổ 1, đang xử lý tiêu hủy chưa có trọng lượng. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 524 con/103 hộ/24 thôn/8 xã, trọng lượng: 25.320,4 kg.
2.5. Huyện Quản Bạ: Trong ngày phát sinh 01 con/1 hộ tại Tổ 3- TT Tam Sơn, trọng lượng 50 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 994 con/152 hộ/28 thôn/7 xã, trọng lượng 40.336 kg.
2.6. Huyện Yên Minh: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 1.111 con/207 hộ/35 thôn/7 xã trọng lượng tiêu hủy 47.661 kg.
2.7. Huyện Xín Mần: Trong ngày phát sinh mới xã Thèn Phàng, tổng tiêu hủy trong ngày 06 con/3 hộ/3 thôn/2 xã Thèn Phàng và Quảng Nguyên, trọng lượng 490 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 85 con/28 hộ/18 thôn/9 xã, tổng trọng lượng tiêu hủy 3.799 kg.
2.8. Huyện Hoàng Su phì. Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 02 con/1 hộ, trọng lượng 170 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 11.191 con/1.689 hộ/334 thôn/82 xã/10 huyện, trọng lượng 463.324,6 kg (Có biểu chi tiết kèm theo).
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 30/82 xã đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Đồng Văn 4/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn.
+ TP Hà Giang 4/8 xã, phường: Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phương Độ và Quang Trung.
+ Quang Bình 1/8 xã: Xuân Giang.
+ Mèo Vạc 4/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ , Xín Cái.
+ Vị Xuyên 6/15 xã: Kim Linh, Bạch Ngọc, Ngọc Linh, Phương Tiến, TT Vị Xuyên, Việt Lâm.
+ Yên Minh 4/7 xã:  Lao và Chải, Bạch Đích, Mậu Duệ, Ngọc Long.
+ Bắc Quang 3/19 xã: Kim Ngọc, Bằng Hành, Việt Hồng.
+ Quản Bạ 4/7 xã: Lùng Tám, Tả Ván, Thái An, Quản Bạ.
Hiện có xã Trung Thịnh (28 ngày), kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Hiện có 23 xã/6 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát dịch gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, Phú Linh, Kim Thạch, TT Vị Xuyên, Đạo Đức, Cao Bồ, Ngọc Minh, Thượng Sơn huyện Vị Xuyên; xã Phương Thiện, Ngọc Đường, phường Minh Khai thành phố Hà Giang; Hùng An, Tiên Kiều, TT Việt Quang, Quang Minh, Việt Vinh, TT Vĩnh Tuy, Đồng Tâm huyện Bắc Quang; Tân Bắc, Tân Trịnh, Yên Thành huyện Quang Bình, xã Hữu Vinh huyện Yên Minh.
- Đã có 15 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn, Trần Phú, Xuân Giang, Kim Linh, Bạch Ngọc,  Ngọc Linh, Phương Tiến; Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ, Xín Cái, Kim Ngọc.
- Hiện còn 15 xã, phường chưa làm thủ tục công bố hết dịch gồm: Nguyễn Trãi,  Phương Độ, Quang Trung - thành phố Hà Giang, xã Lùng Tám, Tả Ván, Thái An, Quản Bạ - huyện Quản Bạ, Lao và Chải,  Bạch Đích, Mậu Duệ, Ngọc Long huyện Yên Minh; Bằng Hành, Việt Hồng huyện Bắc Quang, TT Vị Xuyên, Việt Lâm huyện Vị Xuyên.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 34 chốt cụ thể gồm: Xín Mần: 7 chốt, Bắc Mê: 04 chốt, Mèo Vạc: 1 chốt, Yên Minh: 5 chốt, Hoàng Su Phì: 11 chốt; Bắc Quang: 3 chốt, Quang Bình: 02 chốt, Quản Bạ 1 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 28.915 lít và 187.795 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.920 lít, 23.080 kg vôi; Đồng Văn: 2.270 lít 5.600 kg vôi; Yên Minh: 2.781 lít và 13.185 kg vôi; Quản Bạ: 2.400 lít, 19.050 kg vôi; thành phố HG: 3.088 lít, 2.000 kg vôi; Bắc Mê: 2.236 lít, 2.275 kg vôi ; Vị Xuyên: 2.380 lít hóa chất, 25.500 kg vôi; Bắc Quang 2.176 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 2.700 lít hóa chất 67.160 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 2.088 lít, 565 kg vôi bột; Xín Mần 3.807 lít, 380 kg vôi bột; Chốt Vĩnh Tuy: 1.050 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày không xử lý vi phạm. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 182 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 414 con, sản phẩm lợn 3.953,7 kg sản phẩm lợn, phạt 248.725 nghìn đồng (Bắc Mê 7 vụ 14 con lợn và sản phẩm từ lợn 39 kg; Thành phố HG 11 vụ 54 con lợn và sản phẩm lợn 1.033 kg; Quản Bạ 8 vụ 77 con lợn và sản phẩm lợn 172 kg; Hoàng Su Phì 63 vụ gồm 62 con lợn và sản phẩm lợn 722,7 kg; Mèo Vạc 20 vụ gồm 05 con lợn, sản phẩm 616,7 kg; Vị Xuyên 7 vụ 105 con lợn; Bắc Quang 7 vụ 37 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 3 vụ 9 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 01 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 33 vụ  18 con lợn, 201,5 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 14 vụ gồm 32 con lợn, 384 kg thịt lợn). Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày TP Hà Giang 44 con/4 lò mổ, Bắc Quang 16 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 9.602 con cụ thể: Huyện Quang Bình 105 con; huyện Vị Xuyên 300 con; Bắc Quang 2.486 con; TP Hà Giang  6.543 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 168 con,
- Công tác kiểm soát vận chuyển:  trong ngày huyện Bắc Quang xuất bán sang huyện Hoàng Su Phì 18 con, xuất TP Hà Giang 61 con; huyện Vị Xuyên xuất Phú Thọ 250 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 9.839 con cụ thể: Huyện Quang Bình 279 con; Vị 8.785 con; Bắc Quang 775 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Huyện Vị Xuyên cấp 847 triệu đồng. Lũy kế: Tổng cấp 3.371,03 triệu đồng và đã chi trả 2.524,03 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy gồm: thành phố Hà Giang đã chi 450,358 triệu đồng, huyện Đồng Văn đã chi trả 755,29 triệu đồng, huyện Mèo Vạc đã chi trả 87,74 triệu đồng, Quang Bình đã chi trả 200 triệu đồng, Quản Bạ đã chi trả 1.030,64 triệu đồng; Vị Xuyên cấp 847 triệu đồng; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi:. Lũy kế: trên địa bàn có 190 hộ chuyển đổi chăn nuôi và tái đàn được 12.179 con gồm (huyện Quang Bình 1 hộ với 200 con gà; Huyện Quản Bạ: 2 hộ với 200 con gà vịt, 1 hộ 200 con chim bồ câu; 6 hộ 8 con trâu; Huyện Đồng Văn 13 hộ tái đàn được 42 con lợn; huyện Yên Minh 165 hộ với 11.500 con gà, vịt, ngan; TP Hà Giang 2 hộ với 29 con lợn). Các hộ khác không chuyển đổi vì họ vẫn có trâu, bò, gia cầm.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động