Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (23/7)

Thứ tư - 24/07/2019 13:55

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày 22/7/2019 toàn tỉnh lấy 09 mẫu xét nghiệm cụ thể như ssau:

- Huyện Vị Xuyên lấy 03 xét nghiệm bệnh tại xã Minh Tân, kết quả 3/3 mẫu dương tính; 05 mẫu kiểm soát giết mổ, kết quả 5/5 âm tính.

- Huyện Quang Bình lấy 01 mẫu kiểm soát giết mổ, kết quả 1/1 mẫu âm tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 461 mẫu (xét nghiệm bệnh 281 mẫu /87 xã/9 huyện, kết quả 133/281 dương tính; kiểm soát giết mổ 167 mẫu/20 xã, kết quả 167/167 mẫu âm tính; 13 mẫu lấy 2 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/13 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh 58 con/13 hộ/10 thôn/4 xã/3 huyện (Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên), trọng lượng 1.273 kg.
Cụ thể từng huyện như sau:
2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày không  phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 224 con/18 hộ/9 thôn/4 xã, trọng lượng 8.665 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày không phát sinh nhưng tăng 2 con/01 hộ tại xã Tân Lập, trọng lượng 80 kg, tiêu hủy từ ngày 21/7/2019 nhưng huyện không báo cáo. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 844 con/82 hộ/41 thôn/12 xã, thị trấn, trọng lượng 47.041 kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày phát sinh 25 con/3 hộ/2 thôn tại xã Minh Tân, hiện đang xử lý tiêu hủy chưa có trọng lượng. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 543 con/90 hộ/41 thôn/13 xã, trọng lượng 17.879 kg.
2.4. Huyện Đồng Văn: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 304 con/67 hộ/15 thôn/4 xã, trọng lượng 20.169,5 kg.
2.5. Thành phố Hà Giang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 136 con/12 hộ/11 thôn/7 xã, trọng lượng: 6.112,4 kg.
2.6. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 58 con/20 hộ/7 thôn/4 xã, trọng lượng 2.324 kg.
2.7. Huyện Quản Bạ: Trong ngày phát sinh mới thôn Trúc Sơn xã Quản Bạ, tổng số phát sinh trong ngày 25 con/6 hộ/5 thôn tại xã Quyết Tiến và xã Quản Bạ, trọng lượng 798 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 700 con/99 hộ/21 thôn/5 xã, trọng lượng 28.501kg.
2.8. Huyện Yên Minh: Trong ngày phát sinh 8 con/4 hộ/3 thôn tại xã Bạch Đích, trọng lượng 475 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 394 con/76 hộ/16 thôn/3 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 20.874,5 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 3.203 con/464 hộ/161 thôn/52 xã/8 huyện, trọng lượng 151.566,4 kg (giảm 10 con so với ngày 22/7/2019 do huyện Bắc Quang báo nhầm): Có biểu chi tiết kèm theo.
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 18 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm: TT Phố Bảng, Lũng Táo huyện Đồng Văn; xã Ngọc Đường, phường Minh Khai, Quang Trung, Trần Phú thành phố Hà Giang; xã Tân Trịnh huyện Quang Bình; Sơn Vĩ, Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn huyện Mèo Vạc; Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Thuận Hòa huyện Vị Xuyên; xã Hữu Vinh huyện Yên Minh; xã Hùng An, TT Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang.
- Đã có 15 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Minh Khai, Ngọc Đường, Quang Trung, Trần Phú, Tân Trịnh, Kim Linh, Cao Bồ, Thuận Hòa, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Sơn Vĩ, Giàng Chu Phìn, Hữu Vinh).
- Hiện có Phường Nguyễn Trãi (29 ngày) Thượng Sơn (28 ngày), TT Vị Xuyên (27 ngày), Tiên Kiều (26 ngày), Việt Vinh (26 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Hiện có thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ đã qua 41 ngày lại phát sinh dịch trở lại tại thôn Bảo An.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng  số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 108 chốt  (tăng 01 chốt của huyện Yên Minh) cụ thể gồm: Xín Mần: 03, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 18 chốt, Yên Minh: 22 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 3 chốt, Bắc Quang: 17 chốt, Quang Bình: 11 chốt, Đồng Văn: 04 chốt, Quản Bạ: 06 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 16.208 lít và 102.770 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.293 lít, 18.253 kg vôi; Đồng Văn: 1.480 lít 5.000 kg vôi; Yên Minh: 2.063 lít và 5.325 kg vôi; Quản Bạ: 1.400 lít, 17.300 kg vôi; thành phố HG: 2.123 lít, 1.500 kg vôi; Bắc Mê: 1.200 lít; Vị xuyên: 1.680 lít hóa chất, 18.700 kg vôi;  Bắc Quang 1.400 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 1.679 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 985 lít, 262 kg vôi bột; Xín Mần 320 lít; Chốt Vĩnh Tuy: 585 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày huyện Hoàng Su Phì xử lý 02 vụ vi phạm tiêu hủy 1,8 kg sản phẩm từ lợn. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 72 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 102 con, sản phẩm lợn 1.689,2 kg sản phẩm lợn), phạt 88.700.000 đồng (Bắc Mê 5 vụ 12 con lợn và sản phẩm từ lợn 7 kg; Thành phố HG 8 vụ 40 con lợn và sản phẩm lợn 1.018 kg; Quản Bạ 5 vụ 2 con lợn và sản phẩm lợn 112 kg; Hoàng Su Phì 18 vụ gồm 19 con lợn và sản phẩm lợn 147,7 kg; Mèo Vạc 11 vụ gồm 01 con lợn, sản phẩm 67,65 kg; Vị Xuyên 1 vụ 10 con lợn; Bắc Quang 2 vụ 8 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 2 vụ 5 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 7 vụ gồm 2 con lợn và 22,95 kg thịt lợn; Xín Mần 11 vụ  3 con lợn, 57,1 kg sản phẩm lợn. Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát được 46 con/4 lò giết mổ; Vị Xuyên 24 con; huyện Bắc Quang 23 con, Đồng Văn 6 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 3.068 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 167 con; Bắc Quang 442 con; TP Hà Giang  2.385 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 17 con.
- Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày huyện Vị Xuyên xuất bán lên thành phố Hà Giang 99 con/2 chuyến.
Lũy kế: Kiểm soát được 2.255 con/137 chuyến, cụ thể: Huyện Quang Bình 68 con/5 chuyến; Vị Xuyên 2.131 con/128 chuyến; Bắc Quang 56 con/4 chuyến.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Hiện nay các huyện đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện nay chưa có hộ nào chuyển đổi.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động