Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (23/8)

Chủ nhật - 25/08/2019 22:38

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày 22/8/2019 huyện Vị Xuyên lấy 03 mẫu xét nghiệm gồm: 01 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại xã Bạch Ngọc, 02 mẫu giám sát giết mổ tại TT Việt Lâm, kết quả 03/03 mẫu âm tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 693 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 392 mẫu/95 xã/10 huyện, kết quả 205/392 dương tính; kiểm soát giết mổ 277 mẫu/27 xã, kết quả 277/277 mẫu âm tính; kiểm dịch vận chuyển 07 mẫu/1 xã, kết quả 7/7 mẫu âm tính; 17 mẫu lấy 3 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/17 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh 38 con/7 hộ/6 thôn/4 xã/3 huyện Bắc Quang, Yên Minh và Quản Bạ, trọng lượng tiêu hủy 983 kg.
2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 224 con/18 hộ/9 thôn/4 xã, trọng lượng 8.665 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh mới thôn Vĩnh Gia xã Vĩnh Phúc, tổng phát sinh 27 con/4 hộ/3 thôn/2 xã Vĩnh Hảo và Vĩnh Phúc (02 hộ cũ), trọng lượng 772 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 1.263 con/136 hộ/56 thôn/14 xã, thị trấn, trọng lượng 62.856 kg (tăng 8 con so với ngày 2/8/2019 do huyện báo cáo thiếu).
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 794 con/123 hộ/45 thôn/13 xã, trọng lượng 29.185 kg.
2.4. Huyện Đồng Văn: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg.
2.5. Thành phố Hà Giang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 239 con/24 hộ/16 thôn/8 xã, trọng lượng: 11.012,4 kg.
2.6. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 70 con/28 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.743,5 kg.
2.7. Huyện Quản Bạ: Trong ngày phát sinh 01 con/1 hộ tại thôn Thượng Sơn, thị trấn Tam Sơn, trọng lượng 52 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 847 con/125 hộ/26 thôn/6 xã, trọng lượng 34.114 kg.
2.8. Huyện Yên Minh: Trong ngày phát sinh 10 con/2 hộ/2 thôn tại xã Bạch Đích, trọng lượng 159 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 887 con/175 hộ/24 thôn/6 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 40.938 kg  
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 4.648 con/699 hộ/200 thôn/59 xã/8 huyện, trọng lượng 211.766,4 kg
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 29 xã/8 huyện đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Huyện Đồng Văn 3/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo.
+ TP Hà Giang 3/8 xã, phường: Phường Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Trãi.
+ Huyện Quang Bình 4/4 xã:  xã Tân Trịnh, Xuân Giang, Tân Bắc, Yên Thành.
+ Huyện Mèo Vạc 2/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn.
+ Huyện Vị Xuyên 8/13 xã: Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Thượng Sơn, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Phương Tiến.
+ Huyện Yên Minh 1/6 xã: Hữu Vinh.
+ Huyện Bắc Quang 6/14 xã: TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Tiên Kiều, Việt Hồng, Kim Ngọc, TT Việt Quang.
+ Quản Bạ 2/6 xã: Lùng Tám, Tả Ván.
- Đã có 24 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Minh Khai, Trần Phú, Tân Trịnh, Xuân Giang, Tân Bắc, Yên Thành, Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Ngọc Minh, Phương Tiến; Giàng Chu Phìn, Hữu Vinh, TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Tiên Kiều, Việt Hồng, Kim Ngọc, TT Việt Quang).
- Hiện có xã Thái An (26 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Có 10 xã/5 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, TT Vị Xuyên, Phú Linh huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện, Ngọc Đường, Quang Trung, Phương Độ thành phố Hà Giang; Sơn Vĩ huyện Mèo Vạc; Hùng An huyện Bắc Quang.
- Hiện còn xã Niêm Sơn huyện Mèo Vạc, phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang, xã Lùng Tám, Tả Ván huyện Quản Bạ, Phố Cáo huyện Đồng Văn chưa làm thủ tục công bố hết dịch.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 100 chốt cụ thể gồm: Xín Mần: 13, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 19 chốt, Yên Minh: 19 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 3 chốt, Bắc Quang: 7 chốt, Quang Bình: 11 chốt, Đồng Văn: 04 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 22.191 lít và 119.017 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.470 lít, 22.759 kg vôi; Đồng Văn: 2.000 lít 5.000 kg vôi; Yên Minh: 2.497 lít và 12.790 kg vôi; Quản Bạ: 1.540 lít, 18.000 kg vôi; thành phố HG: 2.610 lít, 1.500 kg vôi; Bắc Mê: 1.900 lít; Vị xuyên: 2.100 lít hóa chất, 22.200 kg vôi; Bắc Quang 1.685 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 1.900 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 1.189 lít, 338 kg vôi bột; Xín Mần 2.550 lít; Chốt Vĩnh Tuy: 750 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày huyện Xín Mần xử lý tiêu hủy 1 vụ vận chuyển thịt lợn từ huyện Quang Bình vào, trọng lượng 1,7 kg. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 131 vụ vi phạm tổng số tiêu hủy lợn 180 con, sản phẩm lợn 3.328,15 kg sản phẩm lợn), phạt 156.225 nghìn đồng (Bắc Mê 5 vụ 12 con lợn và sản phẩm từ lợn 7 kg; Thành phố HG 9 vụ 49 con lợn và sản phẩm lợn 1.018 kg; Quản Bạ 5 vụ 2 con lợn và sản phẩm lợn 112 kg; Hoàng Su Phì 46 vụ gồm 19 con lợn và sản phẩm lợn 573,7 kg; Mèo Vạc 18 vụ gồm 05 con lợn, sản phẩm 536,7 kg; Vị Xuyên 1 vụ 10 con lợn; Bắc Quang 3 vụ 27 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 2 vụ 5 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 1 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 24 vụ  18 con lợn, 163,8 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 9 vụ gồm 19 con lợn, 35 4kg thịt lợn. Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát được 46 con/4 lò giết mổ, Bắc Quang 20 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 5.518 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 253 con; Bắc Quang 1.229 con; TP Hà Giang  3.817 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 162 con. 
- Công tác kiểm soát vận chuyển:  Trong ngày huyện Bắc Quang xuất lên Thành phố 29 con, huyện Vị Xuyên xuất bán lên thành phố 38 con. Vị Xuyên xuất bán tỉnh Phú Thọ 300 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 6.250 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 146 con; Vị Xuyên 5.847con; Bắc Quang 257 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Tổng cấp 1.508,31 triệu đồng gồm: thành phố Hà Giang cấp 205,05 triệu đồng, huyện Đồng Văn cấp 755,29 triệu đồng, huyện Mèo Vạc cấp 87,74 triệu đồng, Quang Bình cấp 200 triệu đồng,  Quản Bạ cấp 260,24 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện nay chưa có hộ nào chuyển đổi.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động