Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (24/7)

Thứ năm - 25/07/2019 08:08

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày 23/7/2019 toàn tỉnh lấy 03 mẫu xét nghiệm bệnh tại xã Giàng Chu Phìn huyện Mèo Vạc, kết quả 3/3 mẫu âm tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 464 mẫu (xét nghiệm bệnh 284 mẫu /87 xã/9 huyện, kết quả 133/284 dương tính; kiểm soát giết mổ 167 mẫu/20 xã, kết quả 167/167 mẫu âm tính; 13 mẫu lấy 2 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/13 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh 19 con/6 hộ/5 thôn/3 xã/3 huyện (Yên Minh, Đồng Văn, Vị Xuyên), trọng lượng 1.296 kg.
Cụ thể từng huyện như sau:
2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày không  phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 224 con/18 hộ/9 thôn/4 xã, trọng lượng 8.665 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 844 con/82 hộ/41 thôn/12 xã, thị trấn, trọng lượng 47.041 kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày phát sinh 3 con/2 hộ tại tôn Bản Phố xã Minh Tân, trọng lượng 202 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 548 con/92 hộ/41 thôn/13 xã, trọng lượng 19.383 kg.
2.4. Huyện Đồng Văn: Trong ngày phát sinh 4 con/1 hộ tại thôn Chúng Pả B xã Phố Cáo, trọng lượng 221 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 308 con/68 hộ/15 thôn/4 xã, trọng lượng 20.390,5 kg.
2.5. Thành phố Hà Giang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 136 con/12 hộ/11 thôn/7 xã, trọng lượng: 6.112,4 kg.
2.6. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 54 con/19 hộ/7 thôn/4 xã, trọng lượng 2.234 kg (giảm 4 con/1 hộ, trọng lượng 90 kg do huyện báo nhầm).
2.7. Huyện Quản Bạ: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 700 con/99 hộ/21 thôn/5 xã, trọng lượng 28.501kg.
2.8. Huyện Yên Minh: Trong ngày phát sinh 12 con/3 hộ/3 thôn tại xã Bạch Đích, trọng lượng 873 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 406 con/79 hộ/16 thôn/3 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 21.747,5 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 3.220 con/469 hộ/161 thôn/52 xã/8 huyện, trọng lượng 154.074,4 kg (Có biểu chi tiết kèm theo).
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 19 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm: TT Phố Bảng, Lũng Táo huyện Đồng Văn; xã Ngọc Đường, phường Minh Khai, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang; xã Tân Trịnh huyện Quang Bình; Sơn Vĩ, Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn huyện Mèo Vạc; Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Thuận Hòa huyện Vị Xuyên; xã Hữu Vinh huyện Yên Minh; xã Hùng An, TT Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang.
- Đã có 15 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Minh Khai, Ngọc Đường, Quang Trung, Trần Phú, Tân Trịnh, Kim Linh, Cao Bồ, Thuận Hòa, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Sơn Vĩ, Giàng Chu Phìn, Hữu Vinh).
- Hiện có Thượng Sơn (29 ngày), TT Vị Xuyên (28 ngày), Tiên Kiều (27 ngày), Việt Vinh (27 ngày), Phương Thiện (26 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Hiện có thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ đã qua 41 ngày lại phát sinh dịch trở lại tại thôn Bảo An.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng  số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 108 chốt cụ thể gồm: Xín Mần: 03, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 18 chốt, Yên Minh: 22 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 3 chốt, Bắc Quang: 17 chốt, Quang Bình: 11 chốt, Đồng Văn: 04 chốt, Quản Bạ: 06 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 16.221 lít và 107.276 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.272 lít, 22.759 kg vôi; Đồng Văn: 1.480 lít 5.000 kg vôi; Yên Minh: 2.063 lít và 5.325 kg vôi; Quản Bạ: 1.400 lít, 17.300 kg vôi; thành phố HG: 2.157 lít, 1.500 kg vôi; Bắc Mê: 1.200 lít; Vị xuyên: 1.680 lít hóa chất, 18.700 kg vôi;  Bắc Quang 1.400 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 1.679 lít hóa chất 12.430 kkđg vôi bột; Hoàng Su Phì: 985 lít, 262 kg vôi bột; Xín Mần 320 lít; Chốt Vĩnh Tuy: 585 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày không xử lý vi phạm. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 72 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 102 con, sản phẩm lợn 1.689,2 kg sản phẩm lợn), phạt 88 .700.000 đồng (Bắc Mê 5 vụ 12 con lợn và sản phẩm từ lợn 7 kg; Thành phố HG 8 vụ 40 con lợn và sản phẩm lợn 1.018 kg; Quản Bạ 5 vụ 2 con lợn và sản phẩm lợn 112 kg; Hoàng Su Phì 18 vụ gồm 19 con lợn và sản phẩm lợn 147,7 kg; Mèo Vạc 11 vụ gồm 01 con lợn, sản phẩm 67,65 kg; Vị Xuyên 1 vụ 10 con lợn; Bắc Quang 2 vụ 8 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 2 vụ 5 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 7 vụ gồm 2 con lợn và 22,95 kg thịt lợn; Xín Mần 11 vụ  3 con lợn, 57,1 kg sản phẩm lợn. Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát được 49 con/4 lò giết mổ; Vị Xuyên 13 con; Đồng Văn 9 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 3.139 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 180 con; Bắc Quang 442 con; TP Hà Giang  2.434 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 26 con.
- Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày huyện Vị Xuyên xuất bán lên thành phố Hà Giang 75 con/3 chuyến.
Lũy kế: Kiểm soát được 2.330 con/137 chuyến, cụ thể: Huyện Quang Bình 68 con/5 chuyến; Vị Xuyên 2.206 con/131 chuyến; Bắc Quang 56 con/4 chuyến.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Hiện nay các huyện đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện nay chưa có hộ nào chuyển đổi.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động