Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (25/9)

Thứ năm - 26/09/2019 13:38

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

- Ngày 23/9/2019 huyện Xín Mần lấy 02 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại xã Trung Thịnh, kết quả 2/2 mẫu dương tính.

- Ngày 24/9/2019 huyện Vị Xuyên lấy 01 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại xã Đạo Đức, kết quả 1/1 mẫu dương tính; 01 mẫu kiểm soát giết mổ tại TT Vị Xuyên, kết quả 1/1 mẫu âm tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 845 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 480 mẫu/96 xã/10 huyện, kết quả 268/480 mẫu dương tính; kiểm soát giết mổ 339 mẫu/26 xã, kết quả 2/339 mẫu dương tính; kiểm dịch vận chuyển 08 mẫu/1 xã, kết quả 8/8 mẫu âm tính; 19 mẫu lấy 3 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/19 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh mới huyện Xín Mần tại xã Trung Thịnh, và tái phát xã Đạo Đức huyện Vị Xuyên sau 48 ngày, tổng phát sinh 175 con/34 hộ/16 thôn/11 xã/5 huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình, Quản Bạ và Xín Mần, trọng lượng tiêu hủy 6.390 kg.

Hiện nay trên toàn tỉnh có 2 huyện gồm Đồng Văn và Mèo Vạc tất cả các xã đều qua 30 ngày không phát sinh lợn bệnh phải tiêu hủy. Huyện Đồng Văn tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg. Huyện Mèo Vạc tổng số lợn chết và tiêu hủy: 70 con/28 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.743,5 kg.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay còn xảy ra tại 7/11 huyện, thành phố cụ thể:

2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày phát sinh 06 con/1 hộ tại thôn Nặm Sú xã Tân Bắc (hộ cũ), trọng lượng 63 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 412 con/38 hộ/14 thôn/5 xã, trọng lượng 15.955 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh 141 con/28 hộ/9 thôn/5 xã Tân Thành, Tân Lâp, Tân Quang, TT Việt Quang và Vĩnh Phúc (10 hộ cũ), trọng lượng 5.364 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 3.764 con/497 hộ/86 thôn/18 xã, thị trấn, trọng lượng 164.784,5 kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày tái phát xã Đạo Đức, tổng phát sinh 17 con/3 hộ/3 thôn/3 xã Kim Thạch và Phú Linh và Đạo Đức (01 hộ cũ), trọng lượng 687 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 1.024 con/154 hộ/52 thôn/14 xã, trọng lượng 36.868,2 kg.
2.4. Thành phố Hà Giang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 327 con/49 hộ/16 thôn/8 xã, trọng lượng: 15.437,4 kg.
2.5. Huyện Quản Bạ: Trong ngày phát sinh 02 con/1 hộ tại thôn Thượng Sơn - TT Tam Sơn, trọng lượng 123 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 920 con/142 hộ/27 thôn/6 xã, trọng lượng 37.194 kg.
2.6. Huyện Yên Minh: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 1.019 con/206 hộ/34 thôn/7 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 45.770 kg.
2.7. Huyện Xín Mần: Trong ngày phát sinh mới thôn Nám Ta xã Trung Thịnh, tiêu hủy 09 con/1 hộ, trọng lượng 153 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 9 con/1 hộ/1 thôn/1xã, tổng trọng lượng tiêu hủy 153 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 7.869 con/1.185 hộ/254 thôn/67 xã/9 huyện, trọng lượng 341.158,1 kg (Có biểu chi tiết kèm theo).
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 31/67 xã  đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Đồng Văn 4/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn.
+ TP Hà Giang 6/8 xã, phường: Phường Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Ngọc Đường, Phương Độ và Quang Trung.
+ Quang Bình 2/5 xã: Xuân Giang, Yên Thành.
+ Mèo Vạc 4/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ , Xín Cái.
+ Vị Xuyên 7/14 xã: Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Phương Tiến.
+ Yên Minh 2/7 xã: Hữu Vinh, Lao và Chải.
+ Bắc Quang 3/18 xã: TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Kim Ngọc
+ Quản Bạ 3/6 xã: Lùng Tám, Tả Ván, Thái An.
Hiện có xã Quản Bạ (28 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Đã có 23 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn, Minh Khai, Trần Phú, Xuân Giang, Yên Thành, Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Ngọc Minh, Phương Tiến; Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ, Xín Cái, Hữu Vinh, TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Kim Ngọc.
- Còn 14 xã/5 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, Phú Linh, Kim Thạch, TT Vị Xuyên, Đạo Đức huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang; Hùng An, Tiên Kiều, TT Việt Quang, Quang Minh, Việt Hồng huyện Bắc Quang; Tân Bắc, Tân Trịnh huyện Quang Bình.
- Hiện còn phường Nguyễn Trãi, Ngọc Đường, Phương Độ, Quang Trung - thành phố Hà Giang, xã Lùng Tám, Tả Ván, Thái An - huyện Quản Bạ, Lao và Chải huyện Yên Minh chưa làm thủ tục công bố hết dịch.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 44 chốt cụ thể gồm: Xín Mần: 7, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 1 chốt, Yên Minh: 5 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 1 chốt, Bắc Quang: 4 chốt, Quang Bình: 02 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 25.836 lít và 130.779 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.920 lít, 23.080 kg vôi; Đồng Văn: 2.270 lít 5.600 kg vôi; Yên Minh: 2.694 lít và 13.185 kg vôi; Quản Bạ: 1.575 lít, 18.600 kg vôi; thành phố HG: 2.915 lít, 1.850 kg vôi; Bắc Mê: 2.236 lít, 2.275 kg vôi ; Vị xuyên: 2.320 lít hóa chất, 24.200 kg vôi; Bắc Quang 1.933 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 2.645 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 1.470 lít, 559 kg vôi bột; Xín Mần 3.008 lít; Chốt Vĩnh Tuy: 850 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày không xử lý vi phạm. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 177 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 339 con, sản phẩm lợn 3.951,7 kg sản phẩm lợn, phạt 230.725 nghìn đồng (Bắc Mê 7 vụ 14 con lợn và sản phẩm từ lợn 39 kg; Thành phố HG 11 vụ 54 con lợn và sản phẩm lợn 1.033 kg; Quản Bạ 6 vụ 22 con lợn và sản phẩm lợn 172 kg; Hoàng Su Phì 62 vụ gồm 60 con lợn và sản phẩm lợn 720,7 kg; Mèo Vạc 20 vụ gồm 05 con lợn, sản phẩm 616,7 kg; Vị Xuyên 6 vụ 93 con lợn; Bắc Quang 7 vụ 37 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 3 vụ 9 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 01 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 33 vụ  18 con lợn, 201,5 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 13 vụ gồm 26 con lợn, 384 kg thịt lợn). Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát được 43 con/4 lò giết mổ, Bắc Quang 25 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 7.780 con cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 292  con; Bắc Quang 1.947 con; TP Hà Giang  5.316 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 168 con. 
- Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày huyện Vị Xuyên xuất bán lên TP Hà Giang 13 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 8.105 con cụ thể: Huyện Quang Bình 237 con; Vị Xuyên 7.311 con; Bắc Quang 557 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Tổng cấp 2.278,72 triệu đồng và đã chi trả 1.515,81 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy gồm: thành phố Hà Giang đã chi trả 205,05 triệu đồng, huyện Đồng Văn đã chi trả 755,29 triệu đồng, huyện Mèo Vạc đã chi trả 87,74 triệu đồng, Quang Bình đã chi trả 200 triệu đồng, Quản Bạ cấp1.030,64 triệu đồng, đã chi trả 267,73 triệu đồng; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện trên địa bàn có 169 hộ chuyển đổi chăn nuôi và tái đàn được 10.486 con gồm (huyện Quang Bình 1 hộ với 200 con gà; Huyện Quản Bạ: 2 hộ với 200 con gà vịt, 1 hộ 200 con chim bồ câu; 6 hộ 8 con trâu; Huyện Đồng Văn 4 hộ tái đàn được 17 con lợn; huyện Yên Minh 152 hộ với 9.830 con gà, vịt, ngan; TP Hà Giang 3 hộ với 31 con lợn). Các hộ khác không chuyển đổi vì họ vẫn có trâu, bò, gia cầm.

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động