Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (27/6)

Thứ sáu - 28/06/2019 15:53

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Ngày 26/6/2019 toàn tỉnh lấy 08 mẫu xét cụ thể:

- Huyện Bắc Quang lấy 01 mẫu xét nghiệm bệnh tại xã Việt Vinh, kết quả 1/1 dương tính.

- Huyện Quản Bạ lấy 02 mẫu xét nghiệm bệnh tại xã Thanh Vân, kết quả 2/2 âm tính.

- Huyện Vị Xuyên lấy 05 mẫu giám sát giết mổ tại xã Linh Hồ và TT Việt Lâm, kết quả 5/5 mẫu âm tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 328 mẫu (238 mẫu bệnh/80 xã/9 huyện; kiểm soát giết mổ 77 mẫu/13 xã; 13 mẫu lấy 2 xe vận chuyển vi phạm).

2. Diễn biến tình hình dịch

- Trong ngày phát sinh thêm 50 con/8 hộ/8 thôn/5 xã/4 huyện, trọng lượng 3.120 kg.

+ Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh mới thôn Tân Thành xã Việt Vinh, tổng phát sinh 25 con/3 hộ/3 thôn/2 xã, trọng lượng 940 kg.

+ Huyện Yên Minh trong ngày phát sinh 7 con/2 hộ/2 thôn của xã Bạch Đích, trọng lượng 480 kg.

+ Huyện Vị Xuyên trong ngày phát sinh mới tổ 1, TT Vị Xuyên tổng 15 con/01 hộ, trọng lượng 1.484 kg.

+ Huyện Đồng Văn trong ngày phát sinh mới thôn Quán Dín Ngài, TT Đồng Văn, tổng phát sinh 3 con/2 hộ/2 thôn/1 xã, trọng lượng 216 kg.

Cụ thể:

1. Huyện Quang Bình: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 186 con/13 hộ/7 thôn/3 xã, trọng lượng 7.262 kg.

 2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh mới thôn Tân Thành xã Việt Vinh, tổng phát sinh 25 con/3 hộ/3 thôn/2 xã, trọng lượng 940 kg. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy: 661 con/60 hộ/34 thôn/9 xã, thị trấn, trọng lượng 40.853,5 kg.  

3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày phát sinh mới tổ 1, TT Vị Xuyên tổng 15 con/01 hộ, trọng lượng 1.484 kg. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy là: 420 con/74 hộ/34thôn/13 xã, trọng lượng 15.339 kg. 

4. Huyện Đồng Văn: Trong ngày phát sinh mới thôn Quán Dín Ngài, TT Đồng Văn, tổng phát sinh 3 con/2 hộ/2 thôn/1 xã, trọng lượng 216 kg. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy là 252 con/50 hộ/12 thôn/3 xã, trọng lượng 17.039,5 kg.
5. Thành phố Hà Giang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy là: 99 con/10 hộ/9 thôn/6 xã, trọng lượng: 4.553,4 kg.

6.  Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy: 55 con/19 hộ/6 thôn/4 xã, trọng lượng 2.179 kg.

7. Huyện Quản Bạ: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: 78 con/20 hộ/9 thôn/4 xã, trọng lượng 3.451 kg.

8. Huyện Yên Minh: Trong ngày phát sinh 7 con/2 hộ/2 thôn của xã Bạch Đích, trọng lượng 480 kg. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy là 107 con/19 hộ/5 thôn/3 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy là 5.249,5 kg.
 Như vậy tổng số lợn chết và tiêu hủy: 1.858 con/265 hộ/116 thôn/45 xã/8 huyện, trọng lượng 95.926,9 kg (có biểu chi tiết kèm theo)
Hiện nay đã có 21 xã/8 huyện đã qua 10 ngày trở lên không phát sinh (Quang Bình 1 xã, Bắc Quang 2 xã, Vị Xuyên 5 xã, Đồng Văn 2 xã, Thành phố HG 5 xã, phường, Mèo Vạc 2 xã, Quản Bạ 2 xã, Yên Minh 02 xã).
Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 4 xã, phường, thị trấn gồm: TT Phố Bảng (33 ngày), xã Ngọc Đường (33 ngày), phường Minh Khai (32 ngày), xã Tân Trịnh (31 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện Đồng Văn, Quang Bình và TP Hà Giang thực hiện rà soát đánh giá lại công tác phòng chống dịch tại các xã nêu trên và chỉ đạo các xã, phường thị trấn này tổ chức phun tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn xã, phường, thị trấn. Sau đó mới làm thủ tục công bố hết dịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn (theo điều 31 Luật Thú y).
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Các huyện, thành phố thành lập chốt kiểm dịch tạm thời 144 chốt (giảm 1 chốt của huyện Quản Bạ) cụ thể gồm: Xín Mần: 03, Bắc Mê:  06,  Mèo Vạc: 18, Yên Minh: 25 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 2 chốt: Vị Xuyên: 27 chốt Bắc Quang: 22 chốt, Quang Bình: 11 chốt, Đồng Văn: 7 chốt, Quản Bạ: 7 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Trong ngày không cấp. Lũy kế: cung ứng 8.300 lít theo Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh, phân bổ hóa chất từ nguồn dự trữ Quốc gia cho các huyện, thành phố và các đơn vị phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tổng số hóa chất sử dụng 11.336 lít và 49.316 kg vôi bột (Mèo Vạc: 1.125lít, 13.380 kg vôi, Đồng Văn: 980 lít, 1.560 kg vôi, Yên Minh: 972 lít, 3.606 kg vôi, Quản Bạ: 440 lít, 100 kg vôi, thành phố HG: 1.333 lít, 960 kg vôi, Bắc Mê: 1.200 lít,Vị xuyên: 1.520 lít hóa chất, 17.700 kg vôi,  Bắc Quang 1.400 lít hóa chất, 1.160 kg vôi bột, Quang Bình: 1.285 lít hóa chất 10.850 kg vôi bột, Hoàng Su Phì: 281 lít,  Xín Mần 320 lít, Chốt Vĩnh Tuy: 480 lít)  thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày không có vụ vi phạm. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 37 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 87 con, sản phẩm lợn 1.341,85kg, phạt 66.500.000 đồng (Bắc Mê 5 vụ 12 con lợn và sản phẩm  từ lợn 7 kg, Thành phố HG 7 vụ 40 con lợn và sản phẩm lợn 983 kg, Quản Bạ 5 vụ 2 con lợn và sản phẩm lợn 112 kg, Hoàng Su Phì 6 vụ 14 con lợn và sản phẩm lợn 35,2 kg, Mèo Vạc 11 vụ gồm 01 con lợn, sản phẩm 67,65 kg, Vị Xuyên 1 vụ 10 con lợn. Bắc Quang 1 vụ 8 con lợn, Quang Bình 1 vụ 137 kg thịt lợn). Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Về công tác tập huấn phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Theo kế hoạch số 16/KH-CNTY ngày 14/6/2019, đến thời điểm báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai tập huấn được 11/11 lớp tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, tổng có 1.015 học viên tham gia.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày huyện Vị Xuyên xuất bán 98 con/6 chuyến/11.974 kg. Lũy kế: 898 con/52 chuyến cụ thể (Quang Bình 103 con/6 chuyến/11.781 kg; Vị Xuyên 752 con/44 chuyến/93.528 kg; Bắc Quang 43 con/2 chuyến).
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Hiện nay các huyện đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện nay chưa có hộ nào chuyển đổi.

 

Nguồn tin: Sở NN và PTNT tỉnh Hà Giang:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động