Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (27/8)

Thứ tư - 28/08/2019 09:07

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày 26/8/2019 toàn tỉnh lấy 22 mẫu xét nghiệm cụ thể:

- Huyện Yên Minh lấy 02 mẫu chẩn đoán bệnh tại xã Mậu Duệ, kết quả 1/2 mẫu dương tính.

- Huyện Quang Bình lấy 03 mẫu gồm 02 mẫu chẩn đoán bệnh tại xã Vĩ Thượng, kết quả 2/2 mẫu dương tính; 01 mẫu giám sát giết mổ, kết quả 1/1 mẫu âm tính.

- Huyện Vị Xuyên lấy 07 mẫu gồm 01 mẫu chẩn đoán bệnh tại xã Kim Thạch, kết quả 1/1 mẫu dương tính; 06 mẫu giám sát giết mổ, kết quả 6/6 mẫu âm tính.

- Huyện Bắc Quang lấy 09 mẫu gồm 02 mẫu chẩn đoán bệnh tại xã Tiên Kiều, kết quả 2/2 mẫu dương tính; 07 mẫu giám sát giết mổ, kết quả 7/7 mẫu âm tính.

- Huyện Mèo Vạc lấy 01 mẫu giám sát vận chuyển, kết quả kết quả 1/1 mẫu âm tính.

 Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 716 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 399 mẫu/96 xã/10 huyện, kết quả 211/399 dương tính; kiểm soát giết mổ 292 mẫu/28 xã, kết quả 292/292 mẫu âm tính; kiểm dịch vận chuyển 08 mẫu/1 xã, kết quả 8/8 mẫu âm tính; 17 mẫu lấy 3 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/17 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh 51 con/ 11 hộ/ 9 thôn/ 8 xã/ 6 huyện Bắc Quang và Yên Minh, Quang Bình, Quản Bạ, Vị Xuyên và TP Hà Giang, trọng lượng tiêu hủy 1.018 kg (xã Tiên Kiều huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Yên Minh, Quang Bình đang xử lý chưa có số liệu).
Trong ngày phát sinh thêm 02 xã mới là xã Mậu Duệ - huyện Yên Minh, xã Vĩ Thượng - huyện Quang Bình và 2 xã phát lại là xã Tiên Kiều - huyện Bắc Quang, xã Kim Thạch - huyện Vị Xuyên.
2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày phát sinh mới tại xã Vĩ Thượng 30 con/1 hộ, hiện đang xử lý tiêu hủy chưa có trọng lượng. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 254 con/19 hộ/10 thôn/5 xã, trọng lượng 8.665 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh lại tại thôn Giàn Thượng xã Tiên Kiều, tổng phát sinh 6 con/3 hộ/2 thôn/2 xã Tiên Kiều và Vĩnh Phúc, trọng lượng 130 kg (tiên Kiều đang xử lý tiêu hủy chưa có trọng lượng). Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 1.300 con/150 hộ/57 thôn/14 xã, thị trấn, trọng lượng 64.503kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày phát sinh lại tại thôn Bản Chang xã Kim Thạch, 3 con/1 hộ hiện đang xử lý tiêu hủy chưa có trọng lượng. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 797 con/124 hộ/46 thôn/13 xã, trọng lượng 29.185 kg.
2.4. Huyện Đồng Văn: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg.
2.5. Thành phố Hà Giang: Trong ngày phát sinh 3 con/2 hộ/2 thôn tại xã Phương Thiện (1 hộ cũ), trọng lượng 198 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 245 con/27 hộ/16 thôn/8 xã, trọng lượng: 11.396,4 kg.
2.6. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 70 con/28 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.743,5 kg.
2.7. Huyện Quản Bạ: Trong ngày phát sinh 7 con/1 hộ tại xã Quyết Tiến, trọng lượng 596 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 854 con/126 hộ/26 thôn/6 xã, trọng lượng 34.710 kg.
2.8. Huyện Yên Minh: Trong ngày phát  mới xã Mậu Duệ, tổng phát sinh 2 con/2 hộ/2 thôn/2 xã Mậu Duệ và TT Yên Minh, trọng lượng 94 kg (Mậu duệ đang cập nhật chưa có số liệu). Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 894 con/181 hộ/25 thôn/7 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 41.333 kg.  
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 4.738 con/726 hộ/204 thôn/61 xã/8 huyện, trọng lượng 214.788,4 kg
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 28 xã/8 huyện đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Huyện Đồng Văn 3/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo.
+ TP Hà Giang 3/8 xã, phường: Phường Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Trãi.
+ Huyện Quang Bình 4/5 xã:  xã Tân Trịnh, Xuân Giang, Tân Bắc, Yên Thành.
+ Huyện Mèo Vạc 2/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn.
+ Huyện Vị Xuyên 7/13 xã: Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Phương Tiến.
+ Huyện Yên Minh 1/7 xã: Hữu Vinh.
+ Huyện Bắc Quang 5/14 xã: TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Việt Hồng, Kim Ngọc, TT Việt Quang.
+ Quản Bạ 3/6 xã: Lùng Tám, Tả Ván.
- Đã có 23 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Minh Khai, Trần Phú, Tân Trịnh, Xuân Giang, Tân Bắc, Yên Thành, Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Ngọc Minh, Phương Tiến; Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Hữu Vinh, TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Việt Hồng, Kim Ngọc, TT Việt Quang).
- Hiện có TT Vị Xuyên (28 ngày), TT Đồng Văn (27 ngày), Ngọc Đường (26 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Có 12 xã/5 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, TT Vị Xuyên, Phú Linh, Kim Thạch huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện, Ngọc Đường, Quang Trung, Phương Độ thành phố Hà Giang; Sơn Vĩ huyện Mèo Vạc; Hùng An, Tiên Kiều huyện Bắc Quang.
- Hiện còn phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang, xã Lùng Tám, Tả Ván, Thái An huyện Quản Bạ, Phố Cáo huyện Đồng Văn chưa làm thủ tục công bố hết dịch.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 99 chốt (giảm 01 chốt của huyện Bắc Quang) cụ thể gồm: Xín Mần: 13, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 19 chốt, Yên Minh: 19 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 3 chốt, Bắc Quang: 6 chốt, Quang Bình: 11 chốt, Đồng Văn: 04 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng:  Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã cung ứng  8.000 lít hóa chất cho các huyện, thành phố  theo Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Hà Giang. Tổng số hóa chất sử dụng 22.317 lít và 119.097 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.470 lít, 22.759 kg vôi; Đồng Văn: 2.000 lít 5.000 kg vôi; Yên Minh: 2.525 lít và 12.870 kg vôi; Quản Bạ: 1.540 lít, 18.000 kg vôi; thành phố HG: 2.635 lít, 1.500 kg vôi; Bắc Mê: 1.900 lít; Vị xuyên: 2.100 lít hóa chất, 22.200 kg vôi; Bắc Quang 1.707 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 1.900 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 1.240 lít, 370 kg vôi bột; Xín Mần 2.550 lít; Chốt Vĩnh Tuy: 750 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày huyện Hoàng Su Phì xử lý 2 vụ vi phạm, tiêu hủy 22,5 kg thịt . Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 134 vụ vi phạm ,tổng số tiêu hủy lợn 209 con, sản phẩm lợn 3.395,15 kg sản phẩm lợn), phạt 160.725 nghìn đồng (Bắc Mê 5 vụ 12 con lợn và sản phẩm từ lợn 7 kg; Thành phố HG 9 vụ 49 con lợn và sản phẩm lợn 1.018 kg; Quản Bạ 5 vụ 2 con lợn và sản phẩm lợn 112 kg; Hoàng Su Phì 50 vụ gồm 48 con lợn và sản phẩm lợn 610,7kg; Mèo Vạc 19 vụ gồm 05 con lợn, sản phẩm 566,7 kg; Vị Xuyên 1 vụ 10 con lợn; Bắc Quang 3 vụ 27 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 2 vụ 5 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 1 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 24 vụ  18 con lợn, 163,8 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 9 vụ gồm 19 con lợn, 35 4kg thịt lợn. Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát được 49 con/4 lò giết mổ, Bắc Quang 25 con
Lũy kế: Kiểm soát được 5.782 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 253 con; Bắc Quang 1.294 con; TP Hà Giang  4.016  con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 162 con. 
- Công tác kiểm soát vận chuyển:  Trong ngày huyện Vị Xuyên, Bắc Quang  xuất bán lên thành phố Hà Giang 36 con (Vị Xuyên 14 con, Bắc Quang 22 con)
Lũy kế: Kiểm soát được 6.380 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 146 con; Vị Xuyên 5.915c on; Bắc Quang 319 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Tổng cấp 1.508,31 triệu đồng gồm: thành phố Hà Giang cấp 205,05 triệu đồng, huyện Đồng Văn cấp 755,29 triệu đồng, huyện Mèo Vạc cấp 87,74 triệu đồng, Quang Bình cấp 200 triệu đồng,  Quản Bạ cấp 260,24 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện nay chưa có hộ nào chuyển đổi.
 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động