Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (30/7)

Thứ tư - 31/07/2019 14:40

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày 29/7/2019 toàn tỉnh lấy 06 mẫu xét nghiệm cụ thể:  

- Huyện Yên Minh lấy 03 mẫu chẩn đoán bệnh tại TT Yên Minh, kết quả 3/3 âm tính.

- Huyện Vị Xuyên lấy 02 mẫu chẩn đoán bệnh tại TT Vị Xuyên, kết quả 2/2 dương tính; 01 mẫu kiểm soát giết mổ tại TT Việt Lâm, kết quả 1/1 mẫu âm tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 488 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 303 mẫu/88 xã/9 huyện, kết quả 144/303 dương tính; kiểm soát giết mổ 172 mẫu/22 xã, kết quả 172/172 mẫu âm tính; 13 mẫu lấy 2 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/13 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh 8 con/3 hộ/3 thôn/3 xã/2 huyện (Bắc Quang và Vị Xuyên), trọng lượng 318 kg.
Cụ thể từng huyện như sau:
2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 224 con/18 hộ/9 thôn/4 xã, trọng lượng 8.665 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh 01 con/1 hộ tại thôn Khuổi Phạt xã Vĩnh Hảo, trọng lượng 77 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 864 con/87 hộ/43 thôn/12 xã, thị trấn, trọng lượng 48.104 kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày phát sinh mới thôn Làng Vàng 2 TT Vị Xuyên, tổng tiêu hủy trong ngày 7 con/2 hộ/2 thôn/2 xã, trọng lượng 241 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 580 con/98 hộ/44 thôn/13 xã, trọng lượng 21.143 kg (tăng 16 con/3 hộ/2 thôn trong đó có thôn mới Lùng Thiềng, trọng lượng 923 kg tại xã Minh Tân tiêu hủy từ ngày 25/7/2019 nhưng do huyện báo cáo thiếu).
2.4. Huyện Đồng Văn: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 321 con/69 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.099,5 kg.
2.5. Thành phố Hà Giang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 146 con/14 hộ/12 thôn/8 xã, trọng lượng: 6.512,4 kg.
2.6. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 54 con/19 hộ/7 thôn/4 xã, trọng lượng 2.234 kg.
2.7. Huyện Quản Bạ: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 794 con/111 hộ/22 thôn/6 xã, trọng lượng 31.467 kg.
2.8. Huyện Yên Minh: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 493 con/98 hộ/16 thôn/3 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 24.929,5 kg
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 3.476 con/514 hộ/169 thôn/54 xã/8 huyện, trọng lượng 164.154,4 kg 
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 22 xã/7 huyện đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm: TT Phố Bảng, Lũng Táo huyện Đồng Văn; xã Ngọc Đường, phường Minh Khai, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phương Độ thành phố Hà Giang; xã Tân Trịnh huyện Quang Bình; Sơn Vĩ, Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn huyện Mèo Vạc; Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Thượng Sơn huyện Vị Xuyên; xã Hữu Vinh huyện Yên Minh; xã Hùng An, TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Tiên Kiều huyện Bắc Quang.
- Đã có 16 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Minh Khai, Ngọc Đường, Quang Trung, Trần Phú, Tân Trịnh, Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Sơn Vĩ, Giàng Chu Phìn, Hữu Vinh, TT Vĩnh Tuy và Hùng An).
- Hiện có Ngọc Minh (29 ngày), Ngọc Linh (29 ngày), Phú Linh (29 ngày), Việt Hồng (29 ngày), Xuân Giang (27 ngày), Kim Ngọc (27 ngày), kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Có 4 xã/3 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, TT Vị Xuyên huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện thành phố Hà Giang.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 112 chốt (tăng 11 chốt của huyện Xín Mần) cụ thể gồm: Xín Mần: 13, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 18 chốt, Yên Minh: 21 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 3 chốt, Bắc Quang: 17 chốt, Quang Bình: 11 chốt, Đồng Văn: 04 chốt, Quản Bạ: 01 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 18.938 lít và 109. 481 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.341 lít, 22.759 kg vôi; Đồng Văn: 2.000 lít 5.000 kg vôi; Yên Minh: 2.145lít và 7.325 kg vôi; Quản Bạ: 1.435 lít, 17.500 kg vôi; thành phố HG: 2.310 lít, 1.500 kg vôi; Bắc Mê: 1.200 lít; Vị xuyên: 1.880 lít hóa chất, 18.700 kg vôi; Bắc Quang 1.530 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 1.679 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 1.033 lít, 267 kg vôi bột; Xín Mần 1.800 lít; Chốt Vĩnh Tuy: 585 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày huyện Xín Mần xử lý 01 vụ vận chuyển 11 con lợn không có giấy tờ từ tỉnh Lào Cai vào địa bàn xử phạt 4.500.000 đồng. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 81 vụ vi phạm (tăng 1 vụ ngày 28/7/2019, tiêu hủy 4 kg mỡ lợn của huyện Mèo Vạc), tổng số tiêu hủy lợn 113 con, sản phẩm lợn 2.256,25 kg sản phẩm lợn), phạt 106.625.000 đồng (Bắc Mê 5 vụ 12 con lợn và sản phẩm từ lợn 7 kg; Thành phố HG 8 vụ 40 con lợn và sản phẩm lợn 1.018 kg; Quản Bạ 5 vụ 2 con lợn và sản phẩm lợn 112 kg; Hoàng Su Phì 23 vụ gồm 19 con lợn và sản phẩm lợn 275 kg; Mèo Vạc 16 vụ gồm 01 con lợn, sản phẩm 516,7 kg; Vị Xuyên 1 vụ 10 con lợn; Bắc Quang 2 vụ 8 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 2 vụ 5 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 7 vụ gồm 2 con lợn và 22,95 kg thịt lợn; Xín Mần 12 vụ  14 con lợn, 57,1 kg sản phẩm lợn. Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát được 45 con/4 lò giết mổ; Đồng Văn 10 con; Bắc Quang 23 con, Vị Xuyên 9 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 3.799 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 242 con; Bắc Quang 659 con; TP Hà Giang  2.750 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 91 con.
- Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày huyện Vị Xuyên xuất bán lên thành phố Hà Giang 11 con/ 1 chuyến.
Lũy kế: Kiểm soát được 2.743 con/159 chuyến, cụ thể: Huyện Quang Bình 68 con/5 chuyến; Vị Xuyên 2.608 con/149 chuyến; Bắc Quang 67 con/5 chuyến.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Hiện nay có thành phố Hà Giang cấp 205,05 triệu đồng cho 6 xã, phường để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện nay chưa có hộ nào chuyển đổi.

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động