Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (30/8)

Thứ sáu - 30/08/2019 16:10

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày 28/8/2019 huyện Vị Xuyên lấy 04 mẫu xét nghiệm gồm 01 mẫu giám sát bệnh tại xã Cao Bồ, 03 mẫu kiểm soát giết mổ tại xã Ngọc Linh, TT Vị Xuyên và TT Việt Lâm, kết quả 4/4 mẫu âm tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 731 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 410 mẫu/94 xã/10 huyện, kết quả 218/410 dương tính; kiểm soát giết mổ 296 mẫu/26 xã, kết quả 296/296 mẫu âm tính; kiểm dịch vận chuyển 08 mẫu/1 xã, kết quả 8/8 mẫu âm tính; 17 mẫu lấy 3 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/17 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh 24 con/6 hộ/5 thôn/4 xã/3 huyện Bắc Quang và Yên Minh, Quản Bạ, trọng lượng tiêu hủy 544 kg.
2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày không phát. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 254 con/19 hộ/10 thôn/5 xã, trọng lượng 9.889 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh mới thôn Vĩnh Chùng xã Vĩnh Phúc, tổng tiêu hủy 17 con/3 hộ/3 thôn/2 xã gồm xã Tiên Kiều Vĩnh Phúc, trọng lượng 383 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 1.367 con/159 hộ/58 thôn/14 xã, thị trấn, trọng lượng 66.417kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 798 con/125 hộ/46 thôn/13 xã, trọng lượng 29.490 kg.
2.4. Huyện Đồng Văn: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg.
2.5. Thành phố Hà Giang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 251 con/27 hộ/16 thôn/8 xã, trọng lượng: 11.658,4 kg.
2.6. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 70 con/28 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.743,5 kg.
2.7. Huyện Quản Bạ: Trong ngày phát sinh 01 con/1 hộ tại TT Tam Sơn, trọng lượng 22 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 858 con/128 hộ/26 thôn/6 xã, trọng lượng 34.834 kg.
2.8. Huyện Yên Minh: Trong ngày phát sinh 6 con/2 hộ/1 thôn của xã Mậu Duệ , trọng lượng 139 kg Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 926 con/188 hộ/27 thôn/7 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 42.391 kg.  
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 4.848 con/744 hộ/207 thôn/61 xã/8 huyện, trọng lượng 219.675,4 kg
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 29 xã/8 huyện đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Huyện Đồng Văn 3/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo.
+ TP Hà Giang 3/8 xã, phường: Phường Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Trãi.
+ Huyện Quang Bình 4/5 xã:  xã Tân Trịnh, Xuân Giang, Tân Bắc, Yên Thành.
+ Huyện Mèo Vạc 2/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn.
+ Huyện Vị Xuyên 8/13 xã: Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Phương Tiến, TT Vị Xuyên.
+ Huyện Yên Minh 1/7 xã: Hữu Vinh.
+ Huyện Bắc Quang 5/14 xã: TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Việt Hồng, Kim Ngọc, TT Việt Quang.
+ Quản Bạ 3/6 xã: Lùng Tám, Tả Ván, Thái An.
- Đã có 24 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, Minh Khai, Trần Phú, Tân Trịnh, Xuân Giang, Tân Bắc, Yên Thành, Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Ngọc Minh, Phương Tiến; Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Hữu Vinh, TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Việt Hồng, Kim Ngọc, TT Việt Quang).
- Hiện có TT Đồng Văn (29 ngày), Ngọc Đường (28 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Còn 11 xã/5 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, Phú Linh, Kim Thạch huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện, Ngọc Đường, Quang Trung, Phương Độ thành phố Hà Giang; Sơn Vĩ huyện Mèo Vạc; Hùng An, Tiên Kiều huyện Bắc Quang.
- Hiện còn phường Nguyễn Trãi - thành phố Hà Giang, xã Lùng Tám, Tả Ván, Thái An - huyện Quản Bạ, TT Vị Xuyên - huyện Vị Xuyên chưa làm thủ tục công bố hết dịch.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 96 chốt (giảm 03 chốt của huyện Đồng Văn) cụ thể gồm: Xín Mần: 13, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 19 chốt, Yên Minh: 19 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 3 chốt, Bắc Quang: 6 chốt, Quang Bình: 11 chốt, Đồng Văn: 01 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 22.884 lít và 119.503 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.670 lít, 22.970 kg vôi; Đồng Văn: 2.270 lít 5.000 kg vôi; Yên Minh: 2.555 lít và 12.965 kg vôi; Quản Bạ: 1.545 lít, 18.075 kg vôi; thành phố HG: 2.635 lít, 1.500 kg vôi; Bắc Mê: 1.900 lít; Vị xuyên: 2.100 lít hóa chất, 22.200 kg vôi; Bắc Quang 1.723 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 1.930 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 1.256 lít, 383 kg vôi bột; Xín Mần 2.550 lít; Chốt Vĩnh Tuy: 750 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày huyện Hoàng Su Phì xử lý 02 vụ vi phạm, tiêu hủy 4 kg thịt, huyện Mèo Vạc xử lý 01 vụ 50 kg thịt phạt 4,5 triệu đồng, Thành phố Hà Giang xử lý tiêu hủy 01 vụ vận chuyển 5 con lợn từ huyện Hàm Yên - Tuyên Quang vào địa bàn . Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 141 vụ vi phạm ,tổng số tiêu hủy lợn 214 con, sản phẩm lợn 3.462,55 kg sản phẩm lợn), phạt 165.225 nghìn đồng (Bắc Mê 5 vụ 12 con lợn và sản phẩm từ lợn 7 kg; Thành phố HG 10 vụ 54 con lợn và sản phẩm lợn 1.018 kg; Quản Bạ 5 vụ 2 con lợn và sản phẩm lợn 112 kg; Hoàng Su Phì 52 vụ gồm 48 con lợn và sản phẩm lợn 614,7kg; Mèo Vạc 20 vụ gồm 0 5 con lợn, sản phẩm 616,7 kg; Vị Xuyên 1 vụ 10 con lợn; Bắc Quang 3 vụ 27 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 2 vụ 5 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 2 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 25 vụ  18 con lợn, 177,2 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 9 vụ gồm 19 con lợn, 35 4kg thịt lợn. Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát được 49 con/4 lò giết mổ, Vị Xuyên 8 con, Bắc Quang 35 con
Lũy kế: Kiểm soát được 5.951 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 261 con; Bắc Quang 1.359 con; TP Hà Giang  4.112  con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 162 con. 
- Công tác kiểm soát vận chuyển:  Trong ngày huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình  xuất bán lên thành phố Hà Giang 68 con  (Vị Xuyên 7 con, Quang Bình 34 con.Bắc Quang 27 con),  
Lũy kế: Kiểm soát được 6.519 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 207 con; Vị Xuyên 5.970 con; Bắc Quang 342 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Tổng cấp 1.508,31 triệu đồng gồm: thành phố Hà Giang cấp 205,05 triệu đồng, huyện Đồng Văn cấp 755,29 triệu đồng, huyện Mèo Vạc cấp 87,74 triệu đồng, Quang Bình cấp 200 triệu đồng,  Quản Bạ cấp 260,24 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện nay chưa có hộ nào chuyển đổi.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động