Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (30/8)

Thứ ba - 03/09/2019 20:43

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày 29/8/2019 toàn tỉnh lấy 12 mẫu xét nghiệm cụ thể:

- Huyện Quang Bình lấy 01 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại xã Hương Sơn, kết quả 1/1 mẫu âm tính.

- Huyện Bắc Quang lấy 11 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại xã Tiên Kiều, Hùng An, Vĩnh Phúc, Tân Lập, Tân Quang, kết quả 9/11 mẫu dương tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 743 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 422 mẫu/94 xã/10 huyện, kết quả 227/422 dương tính; kiểm soát giết mổ 296 mẫu/26 xã, kết quả 296/296 mẫu âm tính; kiểm dịch vận chuyển 08 mẫu/1 xã, kết quả 8/8 mẫu âm tính; 17 mẫu lấy 3 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/17 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Hiện nay huyện Đồng Văn có 4/4 xã đã qua 30 ngày không phát sinh lợn bệnh phải tiêu hủy. Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay còn xảy ra tại 7/11 huyện, thành phố cụ thể:

Trong ngày phát sinh 05 thôn mới của xã Hùng An, Vĩnh Phúc, Tân Quang, Tân Lập huyện Bắc Quang (hiện huyện đang xử lý tiêu hủy chưa có số liệu),  tổng phát sinh 06 con/3 hộ/3 thôn/3 xã/3 huyện Bắc Quang, TP Hà Giang, Quản Bạ, trọng lượng tiêu hủy 377 kg.
2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày không phát. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 254 con/19 hộ/10 thôn/5 xã, trọng lượng 9.889 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh mới 5 thôn mới của xã Hùng An, Vĩnh Phúc, Tân Quang, Tân Lập (hiện huyện đang xử lý tiêu hủy chưa có số liệu), tổng tiêu hủy 3 con/1 hộ tại xã Hùng An, trọng lượng 191 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 1.370 con/167 hộ/63 thôn/14 xã, thị trấn, trọng lượng 66.608kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 798 con/125 hộ/46 thôn/13 xã, trọng lượng 29.490 kg.
2.4. Thành phố Hà Giang: Trong ngày phát sinh 2 con/1 hộ tại Thôn Châng xã Phương Thiện, trọng lượng 161 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 253 con/28 hộ/16 thôn/8 xã, trọng lượng: 11.819,4 kg.
2.5. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 70 con/28 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.743,5 kg.
2.6. Huyện Quản Bạ: Trong ngày phát sinh 01 con/1 hộ tại TT Tam Sơn, trọng lượng 25 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 859 con/129 hộ/26 thôn/6 xã, trọng lượng 34.859 kg.
2.7. Huyện Yên Minh: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 926 con/188 hộ/27 thôn/7 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 42.391 kg.  
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 4.854 con/754 hộ/212 thôn/61 xã/8 huyện, trọng lượng 220.052,4 kg 
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 30 xã/8 huyện đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Huyện Đồng Văn 4/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn.
+ TP Hà Giang 3/8 xã, phường: Phường Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Trãi.
+ Huyện Quang Bình 4/5 xã:  xã Tân Trịnh, Xuân Giang, Tân Bắc, Yên Thành.
+ Huyện Mèo Vạc 2/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn.
+ Huyện Vị Xuyên 8/13 xã: Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Phương Tiến, TT Vị Xuyên.
+ Huyện Yên Minh 1/7 xã: Hữu Vinh.
+ Huyện Bắc Quang 5/14 xã: TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Việt Hồng, Kim Ngọc, TT Việt Quang.
+ Quản Bạ 3/6 xã: Lùng Tám, Tả Ván, Thái An.
- Đã có 24 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, Minh Khai, Trần Phú, Tân Trịnh, Xuân Giang, Tân Bắc, Yên Thành, Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Ngọc Minh, Phương Tiến; Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Hữu Vinh, TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Việt Hồng, Kim Ngọc, TT Việt Quang).
- Hiện có Ngọc Đường (29 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Còn 11 xã/5 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, Phú Linh, Kim Thạch huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện, Ngọc Đường, Quang Trung, Phương Độ thành phố Hà Giang; Sơn Vĩ huyện Mèo Vạc; Hùng An, Tiên Kiều huyện Bắc Quang.
- Hiện còn phường Nguyễn Trãi - thành phố Hà Giang, xã Lùng Tám, Tả Ván, Thái An - huyện Quản Bạ, TT Vị Xuyên - huyện Vị Xuyên , TT Đồng Văn - huyện Đồng Văn chưa làm thủ tục công bố hết dịch.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 96 chốt cụ thể gồm: Xín Mần: 13, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 19 chốt, Yên Minh: 19 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 3 chốt, Bắc Quang: 6 chốt, Quang Bình: 11 chốt, Đồng Văn: 01 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 22.940 lít và 120.878 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.670 lít, 22.970 kg vôi; Đồng Văn: 2.270 lít 5.000 kg vôi; Yên Minh: 2.555 lít và 12.965 kg vôi; Quản Bạ: 1.545 lít, 18.100 kg vôi; thành phố HG: 2.670 lít, 1.850 kg vôi; Bắc Mê: 1.900 lít; Vị xuyên: 2.115 lít hóa chất, 23.200 kg vôi; Bắc Quang 1.723 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 1.930 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 1.262 lít, 383 kg vôi bột; Xín Mần 2.550 lít; Chốt Vĩnh Tuy: 750 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày 28/8/2019 huyện Vị Xuyên xử lý 01 vụ vận chuyển 18 con lợn từ Bắc Quang lên không có giấy tờ, phạt 4,5 triệu đồng, huyện Xín mần xử lý tiêu hủy 2,5 kg thịt lợn. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 143 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 232 con, sản phẩm lợn 3.465 kg sản phẩm lợn), phạt 169.725 nghìn đồng (Bắc Mê 5 vụ 12 con lợn và sản phẩm từ lợn 7 kg; Thành phố HG 10 vụ 54 con lợn và sản phẩm lợn 1.018 kg; Quản Bạ 5 vụ 2 con lợn và sản phẩm lợn 112 kg; Hoàng Su Phì 52 vụ gồm 48 con lợn và sản phẩm lợn 614,7kg; Mèo Vạc 20 vụ gồm 0 5 con lợn, sản phẩm 616,7 kg; Vị Xuyên 3 vụ 41 con lợn; Bắc Quang 3 vụ 27 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 2 vụ 5 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 2 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 26 vụ  18 con lợn, 179,7 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 9 vụ gồm 19 con lợn, 35 4kg thịt lợn. Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát được 42 con/4 lò giết mổ, Bắc Quang 30 con
Lũy kế: Kiểm soát được 6.023 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 261 con; Bắc Quang 1.389 con; TP Hà Giang  4.154  con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 162 con. 
- Công tác kiểm soát vận chuyển:  Trong ngày huyện Vị Xuyên, Bắc Quang,  xuất bán lên thành phố Hà Giang 52 con  (Vị Xuyên 28 con, Bắc Quang 24 con),  
Lũy kế: Kiểm soát được 6.571 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 207 con; Vị Xuyên 5.998 con; Bắc Quang 366 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Tổng cấp 1.508,31 triệu đồng gồm: thành phố Hà Giang cấp 205,05 triệu đồng, huyện Đồng Văn cấp 755,29 triệu đồng, huyện Mèo Vạc cấp 87,74 triệu đồng, Quang Bình cấp 200 triệu đồng,  Quản Bạ cấp 260,24 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện nay chưa có hộ nào chuyển đổi.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động