Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (4/8)

Thứ hai - 05/08/2019 14:26

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Trong ngày 03/8/2019 huyện Vị Xuyên lấy 03 mẫu(01 mẫu kiểm soát giết mổ tại TT Việt Lâm và 02 mẫu chẩn đoán bệnh) chưa có kết quả xét nghiệm. nghiệm.  

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 526 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 323 mẫu/90 xã/10 huyện, kết quả 157/323 dương tính; kiểm soát giết mổ 183 mẫu/22 xã, kết quả 182/183 mẫu âm tính; kiểm dịch vận chuyển 07 mẫu/1 xã, kết quả 07/07 mẫu âm tính; 13 mẫu lấy 2 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/13 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh 7 con/1 hộ tại thôn Châng xã Phương Thiện, hiện xã đang xử lý tiêu hủy chưa có trọng lượng.
Cụ thể từng huyện như sau:
2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 224 con/18 hộ/9 thôn/4 xã, trọng lượng 8.665 kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 867 con/88 hộ/43 thôn/12 xã, thị trấn, trọng lượng 48.230 kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 590 con/101 hộ/44 thôn/13 xã, trọng lượng 21.719 kg.
2.4. Huyện Đồng Văn: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg.
2.5. Thành phố Hà Giang: Trong ngày phát sinh 7 con/1 hộ tại thôn Châng xã Phương Thiện, hiện xã đang xử lý tiêu hủy chưa có trọng lượng. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 190 con/16 hộ/13 thôn/8 xã, trọng lượng: 8.002,4 kg.
2.6. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 60 con/24 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 2.720 kg (tăng lên 23 kg do huyện báo nhầm).
2.7. Huyện Quản Bạ: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 818 con/116 hộ/24 thôn/6 xã, trọng lượng 32.629 kg.
2.8. Huyện Yên Minh: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 578 con/115 hộ/18 thôn/4 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 28.605,5 kg  
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 3.651 con/548 hộ/175 thôn/55 xã/8 huyện, trọng lượng 171.823,4 kg (Có biểu chi tiết kèm theo).
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 26 xã/7 huyện đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Huyện Đồng Văn 02 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo.
+ TP Hà Giang 05 xã, phường: phường Minh Khai, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phương Độ.
+ Huyện Quang Bình 02 xã:  xã Tân Trịnh, Xuân Giang.
+ Huyện Mèo Vạc 02 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn.
+ Huyện Vị Xuyên 08 xã: Kim Linh, Cao Bồ, Bạch Ngọc, Kim Thạch, Thượng Sơn, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Phú Linh.
+ Huyện Yên Minh 01 xã: Hữu Vinh.
+ Huyện Bắc Quang 06 xã: Hùng An, TT Vĩnh Tuy, Việt Vinh, Tiên Kiều, Việt Hồng, Kim Ngọc.
- Hiện có Tân Bắc (29 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Có 6 xã/4 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, TT Vị Xuyên huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện, Ngọc Đường thành phố Hà Giang, Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 110 chốt (giảm 1 chốt của huyện Quản Bạ và 01 chốt của huyện Mèo Vạc) cụ thể gồm: Xín Mần: 13, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 17 chốt, Yên Minh: 21 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 3 chốt, Bắc Quang: 17 chốt, Quang Bình: 11 chốt, Đồng Văn: 04 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 19.330 lít và 113.331 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.341 lít, 22.759 kg vôi; Đồng Văn: 2.000 lít 5.000 kg vôi; Yên Minh: 2.272 lít và 9.975 kg vôi; Quản Bạ: 1.510 lít, 17.675 kg vôi; thành phố HG: 2.386 lít, 1.500 kg vôi; Bắc Mê: 1.200 lít; Vị xuyên: 1.936 lít hóa chất, 19.700 kg vôi; Bắc Quang 1.530 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 1.719 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 1.051 lít, 272 kg vôi bột; Xín Mần 1.800 lít; Chốt Vĩnh Tuy: 585 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày không xử lý vi phạm. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 83 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 117 con, sản phẩm lợn 2.268,75 kg sản phẩm lợn), phạt 109.125.000 đồng (Bắc Mê 5 vụ 12 con lợn và sản phẩm từ lợn 7 kg; Thành phố HG 8 vụ 40 con lợn và sản phẩm lợn 1.018 kg; Quản Bạ 5 vụ 2 con lợn và sản phẩm lợn 112 kg; Hoàng Su Phì 24 vụ gồm 19 con lợn và sản phẩm lợn 280 kg; Mèo Vạc 16 vụ gồm 01 con lợn, sản phẩm 516,7 kg; Vị Xuyên 1 vụ 10 con lợn; Bắc Quang 2 vụ 8 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 2 vụ 5 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 7 vụ gồm 2 con lợn và 22,95 kg thịt lợn; Xín Mần 13 vụ  18 con lợn, 57,1 kg sản phẩm lợn. Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày thành phố Hà Giang kiểm soát được 50 con/4 lò giết mổ; Bắc Quang 23 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 4.214 con, cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 248 con; Bắc Quang 774 con; TP Hà Giang  3.004 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 131 con.
- Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày không kiểm soát.
Lũy kế: Kiểm soát được 2.889 con/165 chuyến, cụ thể: Huyện Quang Bình 68 con/5 chuyến; Vị Xuyên 2.754 con/155 chuyến; Bắc Quang 67 con/5 chuyến.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Hiện nay có thành phố Hà Giang cấp 205,05 triệu đồng, huyện Đồng Văn cấp 755,29 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện nay chưa có hộ nào chuyển đổi.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động