Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Thứ ba - 04/06/2019 09:32

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Ngày 02/6/2019 toàn tỉnh lấy 06 mẫu xét nghiệm/2 xã/2 huyện cụ thể:

- Huyện Vị Xuyên lấy 04 mẫu tại xã Ngọc Linh, kết quả 4/4 âm tính.

- Huyện Bắc Quang lấy 02 mẫu tại xã Đông Thành, kết quả 2/2 âm tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 137 mẫu/44 xã/9 huyện (124 mẫu lấy tại 9 huyện, 13 mẫu lấy 2 xe vận chuyển vi phạm).

2. Diễn biến tình hình dịch

 - Trong ngày phát sinh mới xã Giàng Chu phìn, huyện Mèo Vạc, tổng phát sinh trong ngày 17 con/5 hộ/4 thôn/4xã/3 huyện trọng lượng 846 kg (Bắc Quang trong ngày phát sinh mới tại thôn Thanh Bình, TT Việt Quang, tổng phát sinh trong ngày 9 con/2 hộ/2 thôn/1 xã trọng lượng 262 kg, Vị Xuyên phát sinh mới thôn Tân Đức, xã Đạo Đức và tổ 11 TT Vị Xuyên, tổng phát sinh 07 con/02 hộ/02 xã, trọng lượng 474 kg, Mèo Vạc trong ngày phát sinh mới xã Giàng Chu Phìn, tổng phát sinh 8 con/1 hộ, trọng lượng 110kg).

Cụ thể:

1. Huyện Quang  Bình: Trong ngày không phát sinh thêm. Lũy kế: Tổng số lợn bắt buộc phải tiêu hủy là: 124 con/04hộ/ 2thôn/2 xã, với trọng lượng 4.818 kg.
 2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh mới tại thôn Thanh Bình, TT Việt Quang, tổng phát sinh trong ngày 9 con/2 hộ/2 thôn/1 xã trọng lượng 262 kg. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy là: 355 con/27 hộ/18 thôn/5xã, thị trấn. với trọng lượng  25.419,5 kg.
3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày phát sinh mới thôn Tân Đức, xã Đạo Đức và tổ 11 TT Vị Xuyên, tổng phát sinh 07 con/02 hộ/02 xã, trọng lượng 474 kg. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy là: 136 con/28 hộ/13 thôn/06 xã với trọng lượng  6.147 kg.
4. Huyện Đồng Văn: Trong ngày không phát sinh thêm. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy là 47con/10 hộ/5 thôn/2 xã, trọng lượng 2.453 kg.
5. Thành phố Hà Giang: Trong ngày không phát sinh thêm. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy là: 61 con/03 hộ/3 thôn/3 xã, trọng lượng: 2.530,4 kg.
6. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày phát sinh mới xã Giàng Chu Phìn, tổng phát sinh 8 con/1 hộ trọng lượng 110kg. Lũy kế: Tổng sô lợn tiêu hủy: 39con/09 hộ/4thôn/4 xã, trọng lượng 961kg.
7.  Huyện Quản Bạ: Trong ngày phát sinh mới thôn Bảo An, TT Tam Sơn tổng  4 con/01 hộ. Lũy kế: 12 con/02hộ/02 thôn/1 xã  trọng lượng 354 kg.
Như vậy tổng số lợn chết và tiêu hủy: 774 con/83hộ/47 thôn/23xã/7 huyện, trọng lượng  42.682,9 kg
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Các huyện, Thành phố thành lập chốt kiểm dịch tạm thời 108 chốt (Xín Mần: 03, Bắc Mê:  03, Mèo Vạc: 03, Yên Minh: 01, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 3 chốt: Vị Xuyên: 37 chốt, Bắc Quang: 22 chốt, Quang Bình: 04 chốt, Đồng Văn: 7 chốt, Quản Bạ: 8 chốt) để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng tại vùng dịch: tổng số hóa chất sử dung 1.523 lít và 15.565 kg vôi bột (Quang Bình: 338 lít hóa chất, 3.800 kg vôi bột; Bắc Quang 150 lít hóa chất, 1.000 kg vôi bột, Vị Xuyên: 550 lít hóa chất, 9.700  kg vôi bột, Mèo Vạc: 60 lít, 100 kg, Đồng Văn: 39 lít, 145 kg vôi bột, Thành phố 345 lít, 720 kg vôi bột, Quản Bạ 41 lít hóa chất và 100 kg vôi bột) thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại và phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn.
- Kinh phí các huyện, thành phố cấp cho công tác phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tổng  kinh phí 3.441 triệu đồng (Mèo Vạc: 100 triệu , Đồng Văn: 240 triệu, Yên Minh: 78,9 triệu, Quản Bạ: 358,9 triệu, Thành phố: 150 triệu, Bắc Mê: 597,6 triệu, Vị Xuyên: 600 triệu, Bắc Quang: 666,38 triệu, Quang Bình: 200  triệu, Hoàng Su Phì: 84,2 triệu, Xín Mần: 365 triệu)

 

Nguồn tin: Sở NN và PTNT tỉnh Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động