Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (6/10)

Thứ hai - 07/10/2019 09:27

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Ngày 5/10/2019 huyện Xín Mần lấy 01 mẫu xét nghiệm chẩn đoán bệnh tại xã Chí Cà, kết quả 1/1 mẫu dương tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 893 mẫu (xét nghiệm chẩn đoán bệnh 512 mẫu/103 xã/10 huyện, kết quả 296/512 mẫu dương tính; kiểm soát giết mổ 354 mẫu/27 xã, kết quả 2/354 mẫu dương tính; kiểm dịch vận chuyển 08 mẫu/1 xã, kết quả 8/8 mẫu âm tính; 19 mẫu lấy 3 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/19 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

Trong ngày phát sinh mới Thôn Bản Tùy xã Ngọc Đường, Thôn Lâm Xã Vô Điếm. Tổng số lợn bị tiêu hủy phát sinh trong ngày là: 62 con/18 hộ/10 thôn/9 xã/4 huyện Bắc Quang, Quang Bình, Thành phố Hà Giang và Quản Bạ, trọng lượng tiêu hủy 1.696 kg.

Hiện nay trên toàn tỉnh có 2 huyện gồm Đồng Văn và Mèo Vạc tất cả các xã đều qua 30 ngày không phát sinh lợn bệnh phải tiêu hủy. Huyện Đồng Văn tổng số lợn chết và tiêu hủy là 324 con/70 hộ/16 thôn/4 xã, trọng lượng 21.252,5 kg. Huyện Mèo Vạc tổng số lợn chết và tiêu hủy: 70 con/28 hộ/8 thôn/4 xã, trọng lượng 3.743,5 kg.

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện nay đang xảy ra tại 8/11 huyện, thành phố cụ thể:

2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày phát sinh thôn Sơn Thành xã Hương Sơn, tổng phát sinh 10con/3 hộ/1 thôn, trọng lượng 134 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 783 con/102 hộ/23 thôn/6 xã, trọng lượng 28.657kg.
2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh mới xã thôn Lâm xã Vô Điếm, tổng tiêu hủy trong ngày 42 con/9 hộ/5 thôn/5 xã Vĩnh Phúc, Quang Minh, Vô Điếm, Vĩnh Hảo, Tân Lập, trọng lượng 896 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 4.552 con/624 hộ/95 thôn/19 xã, thị trấn, trọng lượng 191.165,5 kg.
2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 1.109 con/159 hộ/54 thôn/14 xã, trọng lượng 40.272,2 kg.
2.4. Thành phố Hà Giang: Trong ngày phát sinh mới tại tôn Bản Tùy xã Ngọc Đường số lượng: 9con/5 hộ/3 thôn (Tiến Thắng, Châng và Bản Tùy xã Phương Thiện xã Ngọc Đường), trọng lượng tiêu hủy 577 kg (1 hộ cũ). Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 413 con/81 hộ/19 thôn/8 xã, trọng lượng: 19.773,4 kg.
2.5. Huyện Quản Bạ: Trong ngày phát sinh 01 con/01 hộ tại tổ 4 Thị trấn Tam Sơn, trọng lượng 85 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 951 con/148 hộ/28 thôn/7 xã, trọng lượng 38.959kg.
2.6. Huyện Yên Minh: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 1.111 con/207 hộ/35 thôn/7 xã, thị trấn, tổng trọng lượng tiêu hủy 47.661 kg.
2.7. Huyện Xín Mần: Trong ngày phát sinh tại xã Chí Cà, hiện đang tiêu hủy chưa có số liệu. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 32 con/5 hộ/3 thôn/3 xã, tổng trọng lượng tiêu hủy 1.124 kg.
2.8. Huyện Hoàng Su phì. Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 02 con/1 hộ, trọng lượng 170 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy: 9.337con/1.425 hộ/282 thôn/73 xã/10 huyện, trọng lượng 392.784,1 kg (Có biểu chi tiết kèm theo).
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 27/73 xã đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm:
+ Đồng Văn 4/4 xã: TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn.
+ TP Hà Giang 5/8 xã, phường: Phường Minh Khai, Trần Phú, Nguyễn Trãi, Phương Độ và Quang Trung.
+ Quang Bình 1/6 xã: Xuân Giang.
+ Mèo Vạc 4/4 xã: Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ , Xín Cái.
+ Vị Xuyên 6/14 xã: Kim Linh, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Phương Tiến.
+ Yên Minh 1/7 xã:  Lao và Chải.
+ Bắc Quang 2/19 xã: TT Vĩnh Tuy, Kim Ngọc
+ Quản Bạ 4/6 xã: Lùng Tám, Tả Ván, Thái An, Quản Bạ.
Hiện có xã Bạch Đích, Mậu Duệ (27 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
- Hiện có 19 xã/6 huyện có dịch bệnh đã qua 30 ngày nhưng sau đó lại phát dịch gồm: thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ; xã Thuận Hòa, Phú Linh, Kim Thạch, TT Vị Xuyên, Đạo Đức, Cao Bồ huyện Vị Xuyên, xã Phương Thiện, Ngọc Đường thành phố Hà Giang; Hùng An, Tiên Kiều, TT Việt Quang, Quang Minh, Việt Hồng, Việt Vinh huyện Bắc Quang; Tân Bắc, Tân Trịnh, Yên Thành huyện Quang Bình, xã Hữu Vinh huyện Yên Minh.
- Đã có 19 xã, phường, thị trấn công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Lũng Táo, Phố Cáo, TT Đồng Văn, Minh Khai, Trần Phú, Xuân Giang, Kim Linh, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Ngọc Minh, Phương Tiến; Giàng Chu Phìn, Niêm Sơn, Sơn Vĩ, Xín Cái, TT Vĩnh Tuy, Kim Ngọc.
- Hiện còn 08 xã, phường chưa làm thủ tục công bố hết dịch gồm: Nguyễn Trãi,  Phương Độ, Quang Trung - thành phố Hà Giang, xã Lùng Tám, Tả Ván, Thái An, Quản Bạ - huyện Quản Bạ, Lao và Chải huyện Yên Minh.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Tổng số chốt kiểm dịch tạm thời đang hoạt động trên địa bàn tỉnh: 37 chốt cụ thể gồm: Xín Mần: 7, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 1 chốt, Yên Minh: 4 chốt, Hoàng Su Phì: 13 chốt; Bắc Quang: 4 chốt, Quang Bình: 02 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng 28.096 lít và 132.255 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.920 lít, 23.080 kg vôi; Đồng Văn: 2.270 lít 5.600 kg vôi; Yên Minh: 2.751 lít và 13.185 kg vôi; Quản Bạ: 2.385 lít, 18.800 kg vôi; thành phố HG: 2.980 lít, 2.000 kg vôi; Bắc Mê: 2.236 lít, 2.275 kg vôi ; Vị Xuyên: 2.360 lít hóa chất, 25.000 kg vôi; Bắc Quang 2.001 lít hóa chất, 24.000 kg vôi bột; Quang Bình: 2.700 lít hóa chất 12.430 kg vôi bột; Hoàng Su Phì: 1.850 lít, 565 kg vôi bột; Xín Mần 3.559 lít, 320 kg vôi bột; Chốt Vĩnh Tuy: 950 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày không xử vi phạm. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 179 vụ vi phạm, tổng số tiêu hủy lợn 345 con, sản phẩm lợn 3.953,7 kg sản phẩm lợn, phạt 235.225 nghìn đồng (Bắc Mê 7 vụ 14 con lợn và sản phẩm từ lợn 39 kg; Thành phố HG 11 vụ 54 con lợn và sản phẩm lợn 1.033 kg; Quản Bạ 6 vụ 22 con lợn và sản phẩm lợn 172 kg; Hoàng Su Phì 63 vụ gồm 60 con lợn và sản phẩm lợn 722,7 kg; Mèo Vạc 20 vụ gồm 05 con lợn, sản phẩm 616,7 kg; Vị Xuyên 6 vụ 93 con lợn; Bắc Quang 7 vụ 37 con lợn, sản phẩm lợn 118 kg; Quang Bình 3 vụ 9 con lợn và 137 kg thịt lợn; Đồng Văn 8 vụ gồm 01 con lợn và 307,95 kg thịt lợn; Xín Mần 33 vụ  18 con lợn, 201,5 kg sản phẩm lợn, Yên Minh 14 vụ gồm 32 con lợn, 384 kg thịt lợn). Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày Hoàng Su Phì kiểm soát được 20 con, TP Hà Giang 46 con.
Lũy kế: Kiểm soát được 8.489 con cụ thể: Huyện Quang Bình 57 con; huyện Vị Xuyên 292  con; Bắc Quang 2.162 con; TP Hà Giang  5.790 con/4 cơ sở giết mổ; Đồng Văn 168 con, Hoàng Su phì 20con . 
- Công tác kiểm soát vận chuyển: Trong ngày không kiểm soát.
Lũy kế: Kiểm soát được 8.862 con cụ thể: Huyện Quang Bình 249 con; Vị 8.009 con; Bắc Quang 604 con.
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Tổng cấp 2.524,03 triệu đồng và đã chi trả 2.278,72 triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ dân có lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi phải tiêu hủy gồm: thành phố Hà Giang cấp 450,36 triệu đồng đã chi trả 205,05 triệu đồng, huyện Đồng Văn đã chi trả 755,29 triệu đồng, huyện Mèo Vạc đã chi trả 87,74 triệu đồng, Quang Bình đã chi trả 200 triệu đồng, Quản Bạ đã chi trả 1.030,64 triệu đồng; các huyện khác đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện trên địa bàn có 181 hộ chuyển đổi chăn nuôi và tái đàn được 10.879 con gồm (huyện Quang Bình 1 hộ với 200 con gà; Huyện Quản Bạ: 2 hộ với 200 con gà vịt, 1 hộ 200 con chim bồ câu; 6 hộ 8 con trâu; Huyện Đồng Văn 13 hộ tái đàn được 42 con lợn; huyện Yên Minh 156 hộ với 10.200 con gà, vịt, ngan; TP Hà Giang 2 hộ với 29 con lợn). Các hộ khác không chuyển đổi vì họ vẫn có trâu, bò, gia cầm.

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động