Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (6/7)

Chủ nhật - 07/07/2019 16:30

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Ngày 05/7/2019 toàn tỉnh lấy 4 mẫu xét nghiệm cụ thể:

- Huyện Quang Bình lấy 2 mẫu xét nghiệm bệnh tại xã Yên Thành, kết quả 2/2 mẫu dương tính.

- Huyện Đồng Văn lấy 2 mẫu xét nghiệm bệnh tại xã Phố Cáo, kết quả 2/2 mẫu dương tính.

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 390 mẫu (259 mẫu bệnh/83 xã/9 huyện, kết quả 121/259 mẫu dương tính; kiểm soát giết mổ 118 mẫu/15 xã, kết quả 118/118 mẫu âm tính; 13 mẫu lấy 2 xe vận chuyển vi phạm, kết quả 1/13 mẫu dương tính).

2. Diễn biến tình hình dịch

- Trong ngày phát sinh 54 con/12 hộ/8 thôn/5 xã/4 huyện, trọng lượng 2.183 kg.

Cụ thể:

2.1. Huyện Quang Bình: Trong ngày phát sinh mới xã Yên Thành 15 con/1 hộ, huyện đang xử lý tiêu hủy chưa có trọng lượng. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy là: 211 con/16 hộ/9 thôn/4 xã, trọng lượng 7.840 kg.

 2.2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh mới thôn Khuổi Phạt xã Vĩnh Hảo, tổng phát sinh 5 con/2 hộ/2 thôn/2 xã, trọng lượng 148 kg. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy: 715 con/71 hộ/40 thôn/11 xã, thị trấn, trọng lượng 42.797,5 kg.

2.3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy là: 464 con/81 hộ/38 thôn/13 xã, trọng lượng 16.570 kg. 

2.4. Huyện Đồng Văn: Trong ngày phát sinh mới thôn Chúng Pả B xã Phố Cáo 2 con/ 2 hộ, huyện đang xử lý tiêu hủy chưa có trọng lượng. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy là 277 con/60 hộ/14 thôn/4 xã, trọng lượng 18.767,5 kg.

2.5. Thành phố Hà Giang: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy là: 136 con/12 hộ/11 thôn/7 xã, trọng lượng: 6.112,4 kg.

2.6. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy: 55 con/19 hộ/6 thôn/4 xã, trọng lượng 2.179 kg.

2.7. Huyện Quản Bạ: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: 254 con/35 hộ/12 thôn/4 xã, trọng lượng 9.747 kg.

2.8. Huyện Yên Minh: Trong ngày phát sinh mới 2 thôn Na Sàng 2 và Chợ Ké xã Bạch Đích, tổng phát sinh 32 con/07 hộ/4 thôn/1 xã. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy là 196 con/38 hộ/12 thôn/3 xã, thị trấn, trọng lượng 11.086,5 kg. 

Như vậy tổng số lợn chết và tiêu hủy: 2.308 con/332 hộ/142 thôn/50 xã/8 huyện, trọng lượng 115.099,9 kg (có biểu chi tiết kèm theo)
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày không phát sinh thêm gồm: TT Phố Bảng huyện Đồng Văn, xã Ngọc Đường, phường Minh Khai, Quang Trung, Trần Phú thành phố Hà Giang, xã Tân Trịnh huyện Quang Bình, Sơn Vĩ huyện Mèo Vạc, Kim Linh huyện Vị Xuyên, xã Hữu Vinh huyện Yên Minh, TT Tam Sơn huyện Quản Bạ. Đã có 6 xã công bố hết dịch (TT Phố Bảng, Minh Khai, Ngọc Đường, Tân Trịnh, Kim Linh, Sơn Vĩ).
Hiện có Giàng Chu Phìn (28 ngày), Cao Bồ (27 ngày) kể từ khi có ca tiêu hủy cuối cùng và không có ca mắc bệnh trở lại.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện Mèo Vạc, TP Hà Giang, Yên Minh, Quản Bạ,  Vị Xuyên thực hiện rà soát đánh giá lại công tác phòng chống dịch tại các xã nêu trên và chỉ đạo các xã, phường thị trấn này tổ chức phun tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn xã, phường, thị trấn. Sau đó mới làm thủ tục công bố hết dịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn (theo điều 31 Luật Thú y).
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Các huyện, thành phố thành lập chốt kiểm dịch tạm thời 118 chốt cụ thể gồm: Xín Mần: 03, Bắc Mê: 06, Mèo Vạc: 18 chốt, Yên Minh: 25 chốt, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 01 chốt: Vị Xuyên: 3 chốt, Bắc Quang: 22 chốt, Quang Bình: 11 chốt, Đồng Văn: 05 chốt, Quản Bạ: 07 chốt. Để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Trong ngày không cấp. Lũy kế: cung ứng 9.000 lít theo Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh, phân bổ hóa chất từ nguồn dự trữ Quốc gia cho các huyện, thành phố và các đơn vị phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tổng số hóa chất sử dụng 14.284 lít và 71.646 kg vôi bột cụ thể: Mèo Vạc: 1.235 lít, 14.720 kg vôi, Đồng Văn: 1.480 lít, 5.000 kg vôi, Yên Minh: 1.219 lít, 4.316 kg vôi, Quản Bạ: 1.250 lít, 15.500 kg vôi, thành phố HG: 1.594 lít, 1.100 kg vôi, Bắc Mê: 1.200 lít,Vị xuyên: 1.680 lít hóa chất, 18.700 kg vôi,  Bắc Quang 1.400 lít hóa chất, 1.160 kg vôi bột, Quang Bình: 1.538 lít hóa chất 10.930 kg vôi bột, Hoàng Su Phì: 838 lít, 220 kg vôi bột,  Xín Mần 320 lít, Chốt Vĩnh Tuy: 550 lít. Để thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra, vào trong địa bàn tỉnh.
- Về xử lý vi phạm: Trong ngày không có vụ vi phạm. Lũy kế: các huyện thành phố xử lý 55 vụ vi phạm (tăng của huyện Hoàng Su Phì 1 vụ), tổng số tiêu hủy lợn 94 con, sản phẩm lợn 1.418,5 kg), phạt 88.700.000 đồng (Bắc Mê 5 vụ 12 con lợn và sản phẩm  từ lợn 7 kg, Thành phố HG 7 vụ 40 con lợn và sản phẩm lợn 983 kg, Quản Bạ 5 vụ 2 con lợn và sản phẩm lợn 112 kg, Hoàng Su Phì 9 vụ gồm 14 con lợn và sản phẩm lợn 54,3 kg, Mèo Vạc 11 vụ gồm 01 con lợn, sản phẩm 67,65 kg, Vị Xuyên 1 vụ 10 con lợn. Bắc Quang 1 vụ 8 con lợn, Quang Bình 1 vụ 137 kg thịt lợn, Đồng Văn 7 vụ gồm 2 con lợn và 22,95 kg thịt lợn). Chốt kiểm dịch động vật Vĩnh Tuy kiểm tra phát hiện 2 trường hợp vận chuyển 22 kg giò lợn và 3 kg mỡ lợn vận chuyển vào địa bàn tỉnh, trạm đã lập biên bản nhắc nhở cho quay đầu.
- Công tác kiểm soát giết mổ: Trong ngày xuất bán 39 con/2 chuyến/5.909 kg của huyện Vị Xuyên. Lũy kế: 1.513 con/86 chuyến cụ thể (Quang Bình 103 con/6 chuyến/11.781 kg; Vị Xuyên 1.297 con/76 chuyến/163.773 kg; Bắc Quang 113 con/4 chuyến).
- Về hỗ trợ hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy: Hiện nay các huyện đang hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ.
- Về việc chuyển đổi mục đích chăn nuôi: Hiện nay chưa có hộ nào chuyển đổi.

 

Nguồn tin: Sở NN&PTNT Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động