Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 02/9 đến ngày 04/9/2020

Thứ hai - 07/09/2020 08:23
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 02-04/9/2020 toàn tỉnh lấy 10 mẫu xét nghiệm, cụ thể
- Huyện Xín Mần lấy 01 mẫu xét nghiệm bệnh tại xã Quảng Nguyên, kết quả 01/01 mẫu dương tính.
- Huyện Mèo Vạc lấy 02 mẫu vận chuyển tại xã Xín Cái, kết quả 02/02 mẫu âm tính.
- Huyện Vị Xuyên lấy 01 mẫu xét nghiệm bệnh tại xã Phú Linh, kết quả 01/01 mẫu âm tính và 06 mẫu vận chuyển tại xã Việt Lâm, kết quả 06/06 mẫu âm tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 121 mẫu. Trong đó:  Lấy mẫu xét nghiệm bệnh: 68 mẫu/33 xã/6huyện (Đồng Văn,Vị Xuyên, Xín Mần, Quản Bạ,TP Hà Giang và Quang Bình), kết quả 56 mẫu dương tính với bệnh DTLCP; Lấy mẫu xét nghiệm để vận chuyển, KSGM: 53 mẫu/09 xã/4 huyện (Hoàng Su Phì,Vị Xuyên, Quang Bình và Mèo Vạc), kết quả 01/53 mẫu dương tính.
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
Từ ngày 02-04/9/2020 phát sinh mới xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tổng số lợn tiêu hủy 26 con/15 hộ (03 hộ cũ)/ 06 thôn/05 xã/03 huyện (Vị Xuyên 01 con, Xín Mần 23 con, Quản Bạ 02 con), trọng lượng 2.106 kg.
Lũy kế: tổng số lợn chết và tiêu hủy 1.047 con/205 hộ/64 thôn/31 /06 huyện, thành phố, trọng lượng tiêu hủy 45.238 kg.
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 15 xã  đã qua 21 ngày không phát sinh gồm: xã Trung Thành,Tùng Bá, Bạch Ngọc, Linh Hồ,Thanh Thủy, thị trấn Việt Lâm,  Thượng Sơn, Ngọc Linh, thị trấn Vị Xuyên, Sảng Tủng, Thị trấn Đồng Văn, Phố Cáo, Ma Lé, thị trấn Cốc Pài, Nàn Sỉn. Hiện còn 16 xã chưa qua 21 ngày.
-  Đã có 11/15 xã thực hiện công bố hết dịch gồm: Trung Thành, Tùng Bá, Linh Hồ,Thanh Thủy, thị trấn Việt Lâm, Bạch Ngọc, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Sảng Tủng, thị trấn Đồng Văn, Ma Lé.
- Hiện có xã Việt Lâm, Phú Linh  đã qua 21 ngày sau đó lại phát sinh lợn bệnh.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Vị Xuyên, Xín Mần khi thực hiện thẩm định và công bố hết dịch phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của điều 31 của Luật thú y mới làm thủ tục công bố hết dịch theo quy định (đặc biệt lưu ý công tác tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ vùng dịch theo quy định), đảm bảo tiêu diệt hết mầm bệnh, không để dịch tái phát.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TIẾP THEO
1. Về tiêu hủy lợn mắc bệnh: Đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc lợn mắc bệnh và chết theo quy định, thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu độc toàn bộ khu vực có dịch bằng vôi bột và hóa chất.
2.  Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất cấp 8.900 lít hóa chất theo Quyết định 1195/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh.Tổng số hóa chất sử dụng tại thôn có dịch: 2.570 lít và 7.861 kg vôi bột (Vị Xuyên 942 lít, 1.030 kg vôi, Đồng Văn 348 lít, 860 kg vôi, Xín Mần 879 lít và 396 kg vôi bột, Quản Bạ 170 lít và 575 kg vôi bột, TP Hà Giang 180 lít và 1.000kg vôi, Quang Bình 51 lít, 4.000 kg vôi) thực hiện phun tiêu độc khử trùng hộ có dịch, các hộ xung quanh ổ dịch và khu vực tiêu hủy lợn.
3. Đề nghị UBND huyện Vị Xuyên, Đồng Văn, Xín Mần, Quản Bạ, TP Hà Giang, Quang Bình chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn; tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát. xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
4. Đối với các huyện còn lại chủ động triển khai giám sát, để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường; báo cáo kịp thời, đầy đủ từ cấp thôn bản đến cấp xã, huyện theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
5.Thành lập các tổ kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn tại vùng dịch theo hướng dẫn số 09/HD-SNN-CNTY, ngày 13/11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT “Hướng dẫn lấy mẫu, quản lý vận chuyển, giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hà Giang”

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động