Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 12/10 đến ngày 14/10/2020

Thứ năm - 22/10/2020 10:42
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 12-14/10/2020 huyện Vị Xuyên lấy 01 mẫu xét nghiệm bệnh tại xã Linh Hồ, kết quả 01/01 mẫu dương tính.
 Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 174 mẫu. Trong đó: Lấy mẫu xét nghiệm bệnh: 90 mẫu/41 xã/8 huyện (Đồng Văn,Vị Xuyên, Xín Mần, Quản Bạ,TP Hà Giang, Quang Bình, Bắc Quang và Hoàng Su Phì), kết quả 76 mẫu dương tính với bệnh DTLCP.  Lấy mẫu xét nghiệm để vận chuyển, KSGM: 84 mẫu/09 xã/4 huyện (Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Quang Bình và Mèo Vạc), kết quả 01 mẫu dương tính.
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
Từ ngày 12-14/10/2020  tái phát lại xã Linh Hồ (sau 102 ngày không có lợn mắc bệnh). Tổng số tiêu hủy 55 con/08 hộ(03 hộ cũ)/07 thôn/04 xã/02 huyện (Vị Xuyên 50 con, Hoàng Su Phì 05 con), trọng lượng 2.770 kg.
Lũy kế: tổng số lợn chết và tiêu hủy 1.842 con/352 hộ/96 thôn/38 /07 huyện, thành phố, trọng lượng tiêu hủy 82.960 kg. (tăng 04 con so với báo cáo ngày 11/10/2020 của xã Linh Hồ do huyện báo cáo thiếu).
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 22 xã đã qua 21 ngày không phát sinh gồm: xã Trung Thành,Tùng Bá, thị trấn Việt Lâm,Thượng Sơn, Ngọc Linh, Việt Lâm, Thanh Thủy, Sảng Tủng, Thị trấn Đồng Văn, Phố Cáo, Ma Lé, Phố Là, thị trấn Cốc Pài, Nàn Sỉn, Thu Tà, Quảng Nguyên, Bản Díu, Xín Mần, Ngọc Đường, Quản Bạ, Quyết Tiến, Tân Trịnh (đặc biệt huyện Đồng Văn, TP Hà Giang, Quản Bạ, Quang Bình tất cả các xã đã qua 21 ngày). Hiện còn 16 xã chưa qua 21 ngày.
-  Đã có 15/22 xã thực hiện công bố hết dịch gồm: Trung Thành, Tùng Bá, thị trấn Việt Lâm, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Việt Lâm, Thanh Thủy, Sảng Tủng, thị trấn Đồng Văn, Ma Lé, Phố Là, Ngọc Đường, thị trấn Cốc Pài, Quản Bạ, Quyết Tiến.
- Hiện có 07xã /02 huyện đã qua 21 ngày sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: xã Việt Lâm, Phú Linh, Thanh Thủy, thị trấn Vị Xuyên, Bạch Ngọc, Quản Bạ, Linh Hồ.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Xín Mần, Quang Bình,Vị Xuyên khi thực hiện thẩm định và công bố hết dịch phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Điều 31 của Luật thú y mới làm thủ tục công bố hết dịch theo quy định (đặc biệt lưu ý công tác tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ vùng dịch theo quy định), đảm bảo tiêu diệt hết mầm bệnh, không để dịch tái phát.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TIẾP THEO
1. Về tiêu hủy lợn mắc bệnh: Đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc lợn mắc bệnh và chết theo quy định, thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu độc toàn bộ khu vực có dịch bằng vôi bột và hóa chất.
2.  Công tác tiêu độc khử trùng: Lũy kế: Cấp 13.900 lít hóa chất cho các huyện, TP.Tổng số hóa chất sử dụng tại thôn có dịch: 3.174  lít và 10.732 kg vôi bột (Vị Xuyên 1.224  lít, 2.792 kg vôi, Đồng Văn 348 lít, 860 kg vôi, Xín Mần 1.051 lít và 1.130 kg vôi bột, Quản Bạ  210 lít và 750 kg vôi bột, TP Hà Giang 180 lít và 1.000kg vôi, Quang Bình 120 lít, 4.000 kg vôi, Hoàng Su Phì 41 lít và 200 kg vôi bột) thực hiện phun tiêu độc khử trùng hộ có dịch, các hộ xung quanh ổ dịch và khu vực tiêu hủy lợn.
3. Đề nghị UBND huyện Vị Xuyên, Xín Mần, Hoàng Su Phì chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn; tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát. xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
4. Đối với các huyện còn lại chủ động triển khai giám sát, để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường; báo cáo kịp thời, đầy đủ từ cấp thôn bản đến cấp xã, huyện theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động