Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 23/10 đến ngày 25/10/2020

Thứ ba - 27/10/2020 09:49
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 23-25/10/2020 toàn tỉnh lấy 16 mẫu xét nghiệm giám sát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cụ thể:
- Huyện Hoàng Su Phì lấy 01 mẫu bệnh tại thị trấn Vinh Quang, kết quả 01/01 mẫu âm tính.
- Huyện  Bắc Mê lấy 04 mẫu bệnh tại xã thị trấn Yên Phú, kết quả 03/04 mẫu dương tính.
- Lấy 11 mẫu giám sát  bệnh DTLCP tại huyện Quản Bạ và TP Hà Giang, kết quả 11/11 mẫu âm tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 220 mẫu. Trong đó: Lấy mẫu xét nghiệm bệnh: 99 mẫu/43 xã/9 huyện (Đồng Văn,Vị Xuyên, Xín Mần, Quản Bạ,TP Hà Giang, Quang Bình, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Bắc Mê), kết quả 82 mẫu dương tính với bệnh DTLCP.  Lấy mẫu xét nghiệm để vận chuyển, KSGM: 87 mẫu/09 xã/4 huyện (Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Quang Bình và  Đồng Văn), kết quả 01 mẫu dương tính. Lấy mẫu giám sát bệnh: 34 mẫu/14 xã/6 huyện, kết quả 34/34 mẫu âm tính.
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
Từ ngày 23-25/10/2020 phát sinh 72 con/10 hộ (01 hộ cũ)/08 thôn/05 xã/2 huyện (Vị Xuyên 61 con, Bắc Mê 11 con), trọng lượng 2.496 kg.
Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy 2.143con/399 hộ/101 thôn/39 /08 huyện, thành phố, trọng lượng tiêu hủy 93.582 kg.

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 28 xã đã qua 21 ngày không phát sinh gồm: xã Trung Thành, Tùng Bá, thị trấn Việt Lâm, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Việt Lâm, Thanh Thủy, Bạch Ngọc, Xín Chải, Minh Tân, Sảng Tủng, thị trấn Đồng Văn, Phố Cáo,  Ma Lé, Phố Là, thị trấn Cốc Pài, Nàn Sỉn, Thu Tà, Quảng Nguyên, Bản Díu, Xín Mần, Bản Ngò, Khuôn Lùng, Thèn Phàng, Ngọc Đường, Quản Bạ, Quyết Tiến, Tân Trịnh (đặc biệt huyện Đồng Văn, TP Hà Giang, Quản Bạ, Quang Bình, Xín Mần tất cả các xã đã qua 21 ngày). Hiện còn 11 xã chưa qua 21 ngày.
-  Đã có 18/28 xã thực hiện công bố hết dịch gồm: Trung Thành, Tùng Bá, thị trấn Việt Lâm, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Việt Lâm, Thanh Thủy, Minh Tân, Xín Chải, Sảng Tủng, thị trấn Đồng Văn, Ma Lé, Phố Là, Ngọc Đường, thị trấn Cốc Pài, Quản Bạ, Quyết Tiến, Tân Trịnh.
- Hiện có 07 xã /02 huyện đã qua 21 ngày sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: xã Việt Lâm, Phú Linh, Thanh Thủy, thị trấn Vị Xuyên, Bạch Ngọc, Quản Bạ, Linh Hồ.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Xín Mần,Vị Xuyên khi thực hiện thẩm định và công bố hết dịch phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Điều 31 của Luật thú y mới làm thủ tục công bố hết dịch theo quy định.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TIẾP THEO
1. Về tiêu hủy lợn mắc bệnh: Đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc lợn mắc bệnh và chết theo quy định, thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu độc toàn bộ khu vực có dịch bằng vôi bột và hóa chất.
2.  Công tác tiêu độc khử trùng: Lũy kế: Cấp 13.900 lít hóa chất cho các huyện, TP.Tổng số hóa chất sử dụng tại thôn có dịch: 3.211 lít và 11.182 kg vôi bột (Vị Xuyên 1.246  lít, 3.042 kg vôi, Đồng Văn 348 lít, 860 kg vôi, Xín Mần 1.051 lít và 1.130 kg vôi bột, Quản Bạ  210 lít và 750 kg vôi bột, TP Hà Giang 180 lít và 1.000kg vôi, Quang Bình 120 lít, 4.000 kg vôi, Hoàng Su Phì 41 lít và 200 kg vôi bột, Bắc Mê  15  lít,200 kg vôi) thực hiện phun tiêu độc khử trùng hộ có dịch, các hộ xung quanh ổ dịch và khu vực tiêu hủy lợn.
3. Đề nghị UBND huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Bắc Mê chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn; tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động