Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 26/10 đến ngày 28/10/2020

Thứ ba - 03/11/2020 10:02
 I.TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 26-28/10/2020 toàn tỉnh lấy 16 mẫu xét nghiệm giám sát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cụ thể
- Huyện Vị Xuyên lấy 01 mẫu bệnh tại xã Trung Thành, kết quả 01/01 mẫu dương tính và lấy 01 mẫu kiểm soát vận chuyển tại xã Phú Linh, Kết quả 01/01 mẫu âm tính.
- Huyện Bắc Mê lấy 02 mẫu xét nghiệm bệnh tại thị trấn Yên Phú, kết quả 02/02 mẫu dương tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 224 mẫu. Trong đó: Lấy mẫu xét nghiệm bệnh: 102 mẫu/43 xã/9 huyện (Đồng Văn,Vị Xuyên, Xín Mần, Quản Bạ,TP Hà Giang, Quang Bình, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Bắc Mê), kết quả 85 mẫu dương tính với bệnh DTLCP.  Lấy mẫu xét nghiệm để vận chuyển, KSGM: 88 mẫu/09 xã/4 huyện (Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Quang Bình và  Đồng Văn), kết quả 01 mẫu dương tính. Lấy mẫu giám sát bệnh: 34 mẫu/14 xã/6 huyện, kết quả 34/34 mẫu âm tính.
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
Từ ngày 26-28/10/2020 xã Trung Thành tái phát lại (sau 124 ngày không có lợn mắc bệnh). Tổng số lợn tiêu hủy 31 con/06hộ/086thôn/04 xã/2 huyện (Vị Xuyên 12 con, Bắc Mê 19 con), trọng lượng 1.942 kg.
Lũy kế: tổng số lợn chết và tiêu hủy là 2.174con/405 hộ/104 thôn/39 xã/08 huyện, thành phố, trọng lượng tiêu hủy 95.524 kg. 
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 29 xã đã qua 21 ngày không phát sinh gồm: xã Tùng Bá, thị trấn Việt Lâm,Thượng Sơn, Ngọc Linh, Việt Lâm, Thanh Thủy, Bạch Ngọc, Xín Chải, Minh Tân, thị trấn Vị Xuyên, Kim Linh, Sảng Tủng, Thị trấn Đồng Văn, Phố Cáo, Ma Lé, Phố Là, thị trấn Cốc Pài, Nàn Sỉn, Thu Tà, Quảng Nguyên, Bản Díu, Xín Mần, Bản Ngò, Khuôn Lùng, Thèn Phàng, Ngọc Đường, Quản Bạ, Quyết Tiến, Tân Trịnh (đặc biệt huyện Đồng Văn, TP Hà Giang, Quản Bạ, Quang Bình, Xín Mần tất cả các xã đã qua 21 ngày). Hiện còn 10 xã chưa qua 21 ngày.
-  Đã có 18/29 xã thực hiện công bố hết dịch gồm: Trung Thành, Tùng Bá, thị trấn Việt Lâm, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Việt Lâm, Thanh Thủy, Minh Tân, Xín Chải, Sảng Tủng, thị trấn Đồng Văn, Ma Lé, Phố Là, Ngọc Đường, thị trấn Cốc Pài, Quản Bạ, Quyết Tiến, Tân Trịnh.
- Hiện có 08xã /02 huyện đã qua 21 ngày sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: xã Việt Lâm, Phú Linh, Thanh Thủy, thị trấn Vị Xuyên, Bạch Ngọc, Quản Bạ, Linh Hồ, Trung Thành.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Xín Mần,Vị Xuyên khi thực hiện thẩm định và công bố hết dịch phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Điều 31 của Luật thú y mới làm thủ tục công bố hết dịch theo quy định (đặc biệt lưu ý công tác tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ vùng dịch theo quy định), đảm bảo tiêu diệt hết mầm bệnh, không để dịch tái phát.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TIẾP THEO
1. Về tiêu hủy lợn mắc bệnh: Đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc lợn mắc bệnh và chết theo quy định, thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu độc toàn bộ khu vực có dịch bằng vôi bột và hóa chất.
2.  Công tác tiêu độc khử trùng: Lũy kế: Cấp 13.900 lít hóa chất cho các huyện, TP.Tổng số hóa chất sử dụng tại thôn có dịch: 3.228 lít và 11.242 kg vôi bột (Vị Xuyên 1.253  lít, 3.102kg vôi, Đồng Văn 348 lít, 860 kg vôi, Xín Mần 1.051 lít và 1.130 kg vôi bột, Quản Bạ  210 lít và 750 kg vôi bột, TP Hà Giang 180 lít và 1.000kg vôi, Quang Bình 120 lít, 4.000 kg vôi, Hoàng Su Phì 41 lít và 200 kg vôi bột, Bắc Mê  25  lít,200 kg vôi) thực hiện phun tiêu độc khử trùng hộ có dịch, các hộ xung quanh ổ dịch và khu vực tiêu hủy lợn.
3. Đề nghị UBND huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Bắc Mê chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn; tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát. xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
4. Đối với các huyện còn lại chủ động triển khai giám sát, để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường; báo cáo kịp thời, đầy đủ từ cấp thôn bản đến cấp xã, huyện theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng d
ẫn thi hành Luật.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động