Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 29/9 đến ngày 30/9/2020

Thứ sáu - 02/10/2020 09:43
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 29-30/9/2020 huyện Vị Xuyên lấy 02 mẫu bệnh tại xã Cao Bồ, kết quả 02/02 mẫu dương tính.
 Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 158 mẫu. Trong đó:  Lấy mẫu xét nghiệm bệnh: 82 mẫu/38xã/7huyện (Đồng Văn,Vị Xuyên, Xín Mần, Quản Bạ,TP Hà Giang, Quang Bình và Bắc Quang), kết quả 69 mẫu dương tính với bệnh DTLCP.  Lấy mẫu xét nghiệm để vận chuyển, KSGM: 76 mẫu/09 xã/4 huyện (Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Quang Bình và Mèo Vạc), kết quả 01 mẫu dương tính.
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
Từ ngày 29-30/9/2020 phát sinh mới xã Cao Bồ huyện Vị Xuyên. Tổng số lợn chết và tiêu hủy 76 con/17 hộ/05 thôn/03 xã/02 huyện (Xín Mần 01 con, Vị Xuyên 75 con), trọng lượng 3.678 kg.
Lũy kế: tổng số lợn chết và tiêu hủy 1.515 con/290 hộ/81 thôn/35 /06 huyện, thành phố, trọng lượng tiêu hủy 67.575 kg
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 18 xã  đã qua 21 ngày không phát sinh gồm: xã Trung Thành,Tùng Bá, Linh Hồ, thị trấn Việt Lâm,Thượng Sơn, Ngọc Linh, Việt Lâm, Sảng Tủng, Thị trấn Đồng Văn, Phố Cáo, Ma Lé, Phố Là, thị trấn Cốc Pài, Nàn Sỉn, Thu Tà, Quảng Nguyên, Ngọc Đường, Quản Bạ (đặc biệt huyện Đồng Văn, TP Hà Giang tất cả các xã đã qua 21 ngày). Hiện còn 16 xã chưa qua 21 ngày.
-  Đã có 13/18 xã thực hiện công bố hết dịch gồm: Trung Thành, Tùng Bá, Linh Hồ, thị trấn Việt Lâm, Thượng Sơn, Ngọc Linh, Việt Lâm, Sảng Tủng, thị trấn Đồng Văn, Ma Lé, Phố Là, Ngọc Đường, thị trấn Cốc Pài.
- Hiện có 06xã /02 huyện đã qua 21 ngày sau đó lại phát sinh lợn bệnh gồm: xã Việt Lâm, Phú Linh, Thanh Thủy, thị trấn Vị Xuyên, Bạch Ngọc, Quản Bạ.
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Xín Mần, Quản Bạ khi thực hiện thẩm định và công bố hết dịch phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Điều 31 của Luật thú y mới làm thủ tục công bố hết dịch theo quy định (đặc biệt lưu ý công tác tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ vùng dịch theo quy định), đảm bảo tiêu diệt hết mầm bệnh, không để dịch tái phát.
 
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TIẾP THEO
1. Về tiêu hủy lợn mắc bệnh: Đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc lợn mắc bệnh và chết theo quy định, thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu độc toàn bộ khu vực có dịch bằng vôi bột và hóa chất.
2.  Công tác tiêu độc khử trùng: Trong ngày 29/9/2020 cấp 1.000 lít hóa chất cho huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần theo Quyết định 1716/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh. Lũy kế: Cấp 9.900 lít hóa chất cho các huyện, TP.Tổng số hóa chất sử dụng tại thôn có dịch: 3.076 lít và  9.793 kg vôi bột (Vị Xuyên 1.167 lít, 2.053 kg vôi, Đồng Văn 348 lít, 860 kg vôi, Xín Mần 1.051 lít và 1.130 kg vôi bột, Quản Bạ  210 lít và 750 kg vôi bột, TP Hà Giang 180 lít và 1.000kg vôi, Quang Bình 120 lít, 4.000 kg vôi) thực hiện phun tiêu độc khử trùng hộ có dịch, các hộ xung quanh ổ dịch và khu vực tiêu hủy lợn.
3. Đề nghị UBND huyện Vị Xuyên, Xín Mần, Quản Bạ, Quang Bình chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn; tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát. xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
4. Đối với các huyện còn lại chủ động triển khai giám sát, để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo, bán chạy, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường; báo cáo kịp thời, đầy đủ từ cấp thôn bản đến cấp xã, huyện theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động