Tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm và Các biện pháp phòng, chống

Thứ năm - 06/06/2019 15:04

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH:

1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm

Ngày 04/6/2019 toàn tỉnh lấy 18 mẫu xét nghiệm/8 xã/5 huyện cụ thể:

- Huyện Vị Xuyên lấy 03 mẫu (xã Bạch Ngọc 02 mẫu, kết quả 01/02 mẫu dương tính, Phương Tiến 01/01 mẫu dương tính)

 - Huyện Bắc Quang lấy 02 mẫu tại xã Hùng An, kết quả 2/2 dương tính

- Thành phố HG lấy 06 mẫu tại phường Trần Phú, xã Phương Thiện kết quả 06/06 mẫu dương tính

- Huyện Mèo Vạc lấy 05 mẫu tại 3 xã (Tát Ngà 01 mẫu, Nậm Ban 02 mẫu, Giàng Chu Phìn 02 mẫu).  Đồng Văn lấy 02 mẫu.  Kết quả Mèo Vạc 05/05 âm tính

- Huyện Đồng Văn lấy 02 mẫu tại Sủng Là, kết quả 02/02 mẫu âm tính

Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 162 mẫu (149 mẫu/49 xã/9 huyện, 13 mẫu lấy 2 xe vận chuyển vi phạm).

2. Diễn biến tình hình dịch

 - Trong ngày phát sinh mới 05 xã (Phương Thiện, Trần Phú, TP Hà Giang; xã Phương Tiến, Bạch Ngọc huyện Vị Xuyên; xã Hùng An huyện Bắc Quang). Tổng phát sinh trong ngày 86 con/11 hộ/12 thôn/2xã/6 huyện, trọng lượng 3.863 kg., còn 3 hộ của huyện Vị Xuyên và Bắc Quang đang xử lý tiêu hủy.

+ Huyện Quang Bình 04 con/01 hộ tại xã xã Xuân Giang, trọng lượng 101 kg, 

+ Huyện Bắc Quang phát sinh mới xã Hùng An, tổng số phát sinh trong ngày 25 con/ 02 hộ/ 02 thôn/02 xã, trọng lượng 2.699 kg, còn xã Hùng An đang xử lý tiêu hủy chưa có số liệu.

+ Huyện Vị Xuyên phát sinh mới xã Bạch Ngọc và Phương Tiến, tổng số phát sinh trong ngày 8 con/1 hộ/1 thôn, trọng lượng 83 kg, còn 2 xã phát sinh mới  đang xử lý tiêu hủy chưa có số liệu.

+ Huyện Đồng Văn phát sinh 24 con/ 03 hộ/ 02 thôn/ 1 xã, trọng lượng 880 kg. 

+ Thành phố Hà Giang phát sinh mới phường Trần Phú, xã Phương Thiện,  tổng số phát sinh trong ngày 23/3 hộ/2 thôn/2 xã đang xử lý tiêu hủy.

+ Huyện Mèo Vạc phát sinh 02 con/01 hộ  xã Niêm Sơn, trọng lượng 101 kg.

Cụ thể:

1. Huyện Quang Bình: Trong ngày phát sinh 4 con/01 hộ tại xã Xuan Giang. Lũy kế: Tổng số lợn bắt buộc phải tiêu hủy là: 128 con/05hộ/ 2 thôn/2 xã, với trọng lượng 4.919 kg.
 2. Huyện Bắc Quang: Trong ngày phát sinh mới xã Hùng An, tổng số phát sinh trong ngày 25 con/ 02 hộ/ 02 thôn/02 xã, trọng lượng 2.699 kg, còn xã Hùng An đang xử lý tiêu hủy chưa có số liệu. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy là: 380 con/30 hộ/20 thôn/6xã, thị trấn. với trọng lượng  28.118,5 kg.
3. Huyện Vị Xuyên: Trong ngày phát sinh mới xã Bạch Ngọc và Phương Tiến, tổng số phát sinh trong ngày 8 con/1 hộ/1 thôn, trọng lượng 83 kg, còn 2 xã phát sinh mới  đang xử lý tiêu hủy. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy là: 152 con/33 hộ/16 thôn/08 xã với trọng lượng  6.414 kg.
4. Huyện Đồng Văn: Trong ngày phát sinh 24 con/ 03 hộ/ 02 thôn/ 1 xã, trọng lượng 880 kg. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy là 71 con/13 hộ/5 thôn/2 xã, trọng lượng 3.333 kg.
5. Thành phố Hà Giang: Trong ngày phát sinh mới phường Trần Phú, xã Phương Thiện, tổng số phát sinh trong ngày 23/3 hộ/2 thôn/2 xã đang xử lý tiêu hủy. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy là:  87 con/07 hộ/6thôn/6xã, trọng lượng: 2.814,4 kg.
6. Huyện Mèo Vạc: Trong ngày phát sinh 02 con/01 hộ  xã Niêm Sơn, trọng lượng 101 kg. Lũy kế: Tổng số lợn tiêu hủy: 36 con/10 hộ/4thôn/4 xã, trọng lượng 1.061 kg.
- Trong ngày 4 -5/6/2019 Chốt kiemr dịch tạm thời xã Giàng Chu Phìn và Xín Cái xử lý 3 vuuj vi phạm 1 con lợn, trọng lượng 150 kg vận chuyển từ thôn có dịch ra tiêu thụ và 7,5 kg thịt lợn vận chuyển từ Trung Quốc vào địa bàn đã tiến hành xử lý tiêu hủy.
7.  Huyện Quản Bạ: Trong ngày không phát sinh. Lũy kế: 12 con/02hộ/02 thôn/1 xã  trọng lượng 354 kg.
Như vậy tổng số lợn chết và tiêu hủy: 866 con/100 hộ/55 thôn/29 xã/7 huyện, trọng lượng  47.013,9 kg (có biểu chi tiết kèm theo)
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHỐNG DỊCH
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II. UBND các huyện, thành phố có dịch đều đã ban hành các quyết định công bố dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
- Các huyện, Thành phố thành lập chốt kiểm dịch tạm thời 119 chốt (Xín Mần: 03, Bắc Mê:  03, Mèo Vạc: 03, Yên Minh: 12, Hoàng Su Phì: 17 chốt, Thành phố HG: 3 chốt: Vị Xuyên: 37 chốt, Bắc Quang: 22 chốt, Quang Bình: 04 chốt, Đồng Văn: 7 chốt, Quản Bạ: 8 chốt) để thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
- Công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng tại vùng dịch: tổng số hóa chất sử dung 1.648 lít và 15.965 kg vôi bột (Quang Bình: 338 lít hóa chất, 3.800 kg vôi bột; Bắc Quang 150 lít hóa chất, 1.000 kg vôi bột, Vị Xuyên: 660 lít hóa chất, 10.100 kg vôi bột, Mèo Vạc: 60 lít, 100 kg, Đồng Văn: 39 lít, 145 kg vôi bột, Thành phố 345 lít, 720 kg vôi bột, Quản Bạ 56 lít hóa chất và 100 kg vôi bột) thực hiện phun tại hộ chăn nuôi, trang trại, gia trại, phun khu vực xử lý tiêu hủy lợn và các phương tiện xe ra vào vùng dịch.

 

Nguồn tin: Sở NN và PTNT tỉnh Hà Giang:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động