Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ngày 04/11/2021

Chủ nhật - 14/11/2021 21:32
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Ngày 03/11/2021 toàn tỉnh lấy 05 mẫu DTLCP, cụ thể
- Huyện Vị Xuyên lấy  04 mẫu KSGM  tại xã Việt Lâm, thị trấn Vị Xuyên, thị trấn Việt Lâm, kết quả âm tính.
- Huyện Xín Mần lấy 01 mẫu KSGM tại Xín Mần, kêt quả âm tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 570 mẫu, kết quả 262/570 mẫu dương tính (Bệnh Viêm da nổi cục 123 mẫu/106 xã/10 huyện, kết quả 110/123 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 151/447 mẫu dương tính/73 xã/11 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 132/161 mẫu dương tính/73 xã/11 huyện; kiểm soát giết mổ 286 mẫu/35 xã/8 huyện, kết quả 20/286 mẫu dương tính).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Đối với dịch bệnh Viêm da nổi cục
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Giang bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò đã được khống chế từ ngày 27/9/2021.
Lũy kế toàn tỉnh có 10.956 con trâu, bò/7.028 hộ/693 thôn/106 xã/10 huyện mắc bệnh, trong đó tiêu hủy 1.150 con (trâu 01 con, bò 1.149 con)/89 xã/9 huyện, trọng lượng 205.823 kg; số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 9.806/9.806 con.
 - Có 81 xã/106 xã đã công bố hết dịch gồm: Bắc Quang 2/2 xã; Vị Xuyên 2/2 xã; Bắc Mê 7/7 xã; Đồng Văn 18/18 xã; Yên Minh 16/16 xã; Quang Bình 3/3 xã; Hoàng Su Phì 16/16/xã;  Mèo Vạc 17/18 xã; còn 25 xã/03 huyện chưa công bố hết dịch; đến ngày 30/10/2021 Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã kiểm tra thẩm định điều kiện công bố hết dịch trên địa bàn 18 xã của huyện Mèo Vạc. Còn 24 xã thuộc 02 huyện Xín Mần, Quản Bạ đã đủ điều kiện thẩm định công bố hết dịch nhưng huyện chưa có báo cáo đề xuất thẩm định.

- Công tác triển khai tiêm phòng vắc xin: Trong ngày huyện Xín Mần tiêm được 118 con. Lũy kế tiêm được: 227.917 con/11 huyện, thành phố, đạt 90,8% tổng đàn (cao nhất là huyện Yên Minh đạt 97,3%, thấp nhất là huyện Bắc Mê đạt 82 %); số vắc xin đã cung ứng cho các huyện là 243.415 liều.

2.2. Đối với dịch bệnh DTLCP
Ngày 04/11/2021 tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 63 con/12 hộ/9 thôn/8 xã/4 huyện, trọng lượng 2.423 kg.
- Thành phố Hà Giang: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 2.852 con/300 hộ/29 thôn/7 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 132.234 kg.
- Huyện Vị Xuyên: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 15 con/4 hộ/3 thôn/2 xã, trọng lượng 905 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 4.077 con/494 hộ/123 thôn/19 xã, trọng lượng 178.017 kg.
- Huyện Đồng Văn: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 15 con/04 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 639 kg, đã công bố hết dịch.
- Huyện Yên Minh: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 710 con/15 hộ/7 thôn/02 xã, trọng lượng 36.214 kg.
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 1.626 con/276 hộ/27 thôn/04 xã, trọng lượng 78.337 kg.
- Huyện Quang Bình: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 12 con/4 hộ/02 thôn/2 xã, trọng lượng 605 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 2.798 con/449 hộ/57 thôn/10 xã, trọng lượng 131.024 kg.
- Huyện Bắc Mê: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 30 con/03 hộ (01 hộ cũ)/03 thôn/3 xã, trọng lượng 775 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 956 con/101 hộ/17 thôn/07 xã, trọng lượng 33.666 kg.
- Huyện Hoàng Su Phì: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 06 con/01 hộ tại xã Thông Nguyên, trọng lượng 138 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 124 con/7 hộ/4 thôn/02 xã, trọng lượng 7.469 kg.
- Huyện Xín Mần: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 265 con/27 hộ/17 thôn/08 xã, trọng lượng 14.708 kg.
- Huyện Quản Bạ: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 43 con/2 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 1.198 kg.
- Huyện Mèo Vạc: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu huỷ 165 con/31 hộ/22 thôn/9 xã, trọng lượng 7.101 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 13.631 con/1.706 hộ/305 thôn/70 xã/11 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 620.607 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có 04 xã đã công bố hết dịch gồm: thị trấn Đồng Văn, thị trấn Vinh Quang, xã Đồng Tiến, Nà Khương.
- Có 16 xã đã qua 21 ngày không phát sinh gồm: phường Minh Khai, thị trấn Yên Minh, Mậu Duệ, Bản Rịa, Trung Thịnh, Chí Cà, thị trấn Cốc Pài, Nàn Sỉn, Bản Díu, Quản Bạ, Cán Chu Phìn, Lũng Pù, Thượng Phùng, Nậm Ban, Giàng Chu Phìn, Bạch Ngọc.
- Có 07 xã đã công bố hết dịch sau đó lại phát sinh ổ dịch mới gồm: Phường Ngọc Hà, Quang Trung, Phương Độ, Minh Khai, Ngọc Linh, Đạo Đức, Bạch Ngọc, Thuận Hòa.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ thị chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC và DTLCP.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, UBMT đã ban hành công văn chỉ đạo triển khai chỉ thị 2036/CT-UBND tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất đã sử dụng là 25.157 lít, 166.714 kg vôi bột và 629 lít hóa chất diệt côn trùng ruồi, muỗi, ve, mòng để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có có dịch, địa bàn có nguy cơ cao, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

3. Kết quả thực hiện triển khai nhiệm vụ tại thông báo kết luận số 181/TB - UBND và chỉ thị số 2036/CT- UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh.

3.1. Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT:
- Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập 04 đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các huyện, thành phố (kế hoạch số 68/KH-SNN ngày 01/10/2021); Phân công 11 cán bộ kỹ thuật hỗ trợ các huyện, thành phố chống dịch (Quyết định số 299/QĐ-SNN-CNTY ngày 01/10/2021); Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành văn bản số 144/CN-CNTY ngày 4/10/2021, về việc tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp để khống chế, ngăn chặn bệnh DTLCP trên địa bàn.
- Chi cục cung ứng: 27.250 lít hóa chất (nguồn ngân sách tỉnh 12.250 lít, nguồn DTQG 15.000 lít) cho các huyện, thành phố để triển khai tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi,...
- Chi cục đã kiểm tra thẩm định điều kiện công bố hết dịch bệnh viêm da nổi cục tại 18 xã của huyện Mèo Vạc theo đề xuất của huyện.
3.2. Đối với các huyện, thành phố: Đã có 11/11 huyện, thành phố ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường, kết quả số hóa chất đã sử dụng 12.920 lít và 63.189 kg vôi bột.
- 11/11 huyện, thành phố đã ban hành chỉ thị, văn bản triển khai các biện pháp khống chế, ngăn chặn bệnh DTLCP; Quyết định thành lập đoàn công tác, phân công cán bộ phụ trách hỗ trợ các xã và kế hoạch kiểm tra tại cơ sở; Thành lập, kiện toàn tổ kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển buôn bán gia súc ra vào địa bàn huyện.

- Có 05 huyện Bắc Mê, Xín Mần, Quang Bình, Mèo Vạc, Bắc Quang đã bổ sung lực lượng Quản lý thị trường và Thú y vào các chốt kiểm dịch giáp danh các tỉnh bạn.

- Công tác quản lý kiểm soát giết mổ, vận chuyển: Có huyện Vị Xuyên thực hiện nghiêm lấy mẫu trước khi giết mổ; Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê, Mèo Vạc, Xín Mần thực hiện tại một số xã; huyện Hoàng Su Phì thực hiện kiểm tra lâm sàng, bấm thẻ tai trước khi giết mổ.

- Công tác rà soát phân loại đàn lợn: 11/11 huyện, thành phố đã rà soát phân loại tổng đàn lợn xong.

 

 

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI

Đề nghị các huyện thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 2036/CT- CTUBND ngày 02/10/2021 của chủ tịch BND tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp khống chế, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu phi trên địa bàn và Thông báo kết luận số 181/TB-UBND ngày 2/10/2021, và hướng dẫn của ngành chuyên môn.

1. Đối với bệnh Vêm da nổi cục

 - Tổ chức thẩm định và công bố hết dịch cho 24 xã của huyện Xín Mần và Quản Bạ theo đúng quy định.
- Chỉ đạo rà soát tiêm phòng bổ sung vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu trên 90% so với tổng đàn trâu, bò.
2. Đối với bệnh DTLCP
- Thực hiện tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với mần bệnh DTLCP, việc xử lý tiêu hủy phải thực hiện đảm bảo đúng theo quy trình không để mần bệnh phát tán và lây lan.
- Tạm dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn vào địa bàn tỉnh tại công văn số 153/CNTY-QLDB ngày 18/9/2021 của Chi Cục Chăn nuôi và Thú y để triển khai các biện pháp khống chế dịch bệnh.
- Quản lý vận chuyển, giết mổ lợn tiêu thụ sản phẩm từ lợn thực hiện theo hướng dẫn số 09/HD-SNN-CNTY ngày 13/11/2019 của sở Nông nghiệp và PTNT.
- Tổ chức triển khai tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật để xử lý triệt để mầm bệnh phát tán ngoài môi trường.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày thực hiện vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng chuồng trại và khu vực xung quanh.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động