Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ngày 31/10/2021

Chủ nhật - 14/11/2021 21:30
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Ngày 30/10/2021 toàn không lấy mẫu xét nghiệm
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 556 mẫu, kết quả 262/556 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 123 mẫu/106 xã/10 huyện, kết quả 110/123 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 151/433 mẫu dương tính/73 xã/11 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 132/161 mẫu dương tính/73 xã/11 huyện; kiểm soát giết mổ 272 mẫu/35 xã/8 huyện, kết quả 20/272 mẫu dương tính).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Đối với dịch bệnh Viêm da nổi cục
Từ ngày 27/9/2021 trên địa bàn toàn tỉnh đã khống chế được dịch và không có phát sinh gia súc mắc bệnh, chết mới.
- Tổng số 106 xã/10 huyện có gia súc mắc bệnh, hiện nay đã có 64 xã đã công bố hết dịch gồm: Huyện Bắc Quang 2/2 xã; Vị Xuyên 2/2 xã; Bắc Mê 7/7 xã; Đồng Văn 18/18 xã; Yên Minh 16/16 xã; Quang Bình 3/3 xã; Hoàng Su Phì 16/16/xã; còn 42 xã/03 huyện chưa công bố hết dịch; huyện Mèo Vạc Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã kiểm tra thẩm định điều kiện công bố hết dịch trên địa bàn huyện, còn 02 huyện Xín Mần, Quản Bạ chưa có đề xuất của huyện gửi ngành chuyên môn thẩm định.
- Lũy kế toàn tỉnh có 10.956 con trâu, bò/7.028 hộ/693 thôn/106 xã/10 huyện mắc bệnh, trong đó tiêu hủy 1.150 con (trâu 01 con, bò 1.149 con)/89 xã/9 huyện, trọng lượng 205.823 kg; số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 9.806/9.806 con.

- Công tác triển khai tiêm phòng vắc xin: Trong ngày không triển khai tiêm phòng. Lũy kế tiêm được: 227.799 con/11 huyện, thành phố, đạt 90,7% tổng đàn (cao nhất là huyện Yên Minh đạt 97,3%, thấp nhất là huyện Bắc Mê đạt 82 %); số vắc xin đã cung ứng cho các huyện là 243.415 liều.

2.2. Đối với dịch bệnh DTLCP
Ngày 31/10/2021 tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 90 con/8 hộ/8 thôn/7 xã/4 huyện, trọng lượng 5.156 kg (trong ngày huyện Bắc Mê, Bắc Quang không có báo cáo)
- Thành phố Hà Giang: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 21 con/2 hộ/2 thôn của xã Ngọc Đường, trọng lượng 2.005 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 2.835 con/298 hộ/29 thôn/7 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 131.100 kg.
- Huyện Vị Xuyên: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 32 con/4 hộ/3 thôn/6 xã, trọng lượng 927 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 33.972 con/481 hộ/121 thôn/19 xã, trọng lượng 174.359 kg.
- Huyện Đồng Văn: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 15 con/04 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 639 kg.
- Huyện Yên Minh: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 710 con/15 hộ/7 thôn/02 xã, trọng lượng 36.164 kg.
- Huyện Bắc Quang: Trong ngày không có báo cáo. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 1.614 con/274 hộ/27 thôn/04 xã, trọng lượng 77.648 kg.
- Huyện Quang Bình: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 20 con/2 hộ/2 thôn/2 xã, trọng lượng 941 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 2.713 con/430 hộ/57 thôn/10 xã, trọng lượng 126.316 kg.
- Huyện Bắc Mê: Trong ngày khống có báo cáo. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 885 con/94 hộ/16 thôn/07 xã, trọng lượng 30.896 kg.
- Huyện Hoàng Su Phì: Phát Sinh  lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu huỷ 17 co/1 hộ tại xã thông Nguyên, trọng lượng 1.283 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 118 con/6 hộ/4 thôn/02 xã, trọng lượng 7.331 kg.
- Huyện Xín Mần: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 265 con/27 hộ/17 thôn/08 xã, trọng lượng 14.708 kg.
- Huyện Quản Bạ: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 43 con/2 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 1.198 kg.
- Huyện Mèo Vạc: Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu huỷ 163 con/30 hộ/20 thôn/9 xã, trọng lượng 6.826 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 13.333 con/1.661 hộ/301 thôn/70 xã/11 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 67.185 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có 03 xã đã công bố hết dịch gồm: thị trấn Đồng Văn, thị trấn Vinh Quang, Đồng Tiến.
- Có 14 xã đã qua 21 ngày không phát sinh gồm: phường Minh Khai, thị trấn Yên Minh, Mậu Duệ, Nà Khương,Bản Rịa, Minh Ngọc, Trung Thịnh, Chí Cà, thị trấn Cốc Pài, Nà Sỉn, Bản Díu, Quản Bạ, Cán Chu Phìn, Lũng Pù.
- Có 07 xã đã công bố hết dịch sau đó lại phát sinh ổ dịch mới gồm: Phường Ngọc Hà, Quang Trung, Phương Độ, Minh Khai, Ngọc Linh, Đạo Đức. Bạch Ngọc, thuận Hòa.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, chỉ thị chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC và DTLCP.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, UBMT đã ban hành công văn chỉ đạo triển khai chỉ thị 2036/CT-UBND tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất đã sử dụng là 24.808 lít, 166.479 kg vôi bột và 629 lít hóa chất diệt côn trùng ruồi, muỗi, ve, mòng để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có có dịch, địa bàn có nguy cơ cao, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

3. Kết quả thực hiện triển khai nhiệm vụ tại thông báo kết luận số 181/TB - UBND và chỉ thị số 2036/CT- UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh.

3.1. Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT:
- Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập 04 đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các huyện, thành phố (kế hoạch số 68/KH-SNN ngày 01/10/2021); Phân công 11 cán bộ kỹ thuật hỗ trợ các huyện, thành phố chống dịch (Quyết định số 299/QĐ-SNN-CNTY ngày 01/10/2021); Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành văn bản số 144/CN-CNTY ngày 4/10/2021, về việc tham mưu triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp để khống chế, ngăn chặn bệnh DTLCP trên địa bàn.
- Chi cục cung ứng: 27.250 lít hóa chất (nguồn ngân sách tỉnh 12.250 lít, nguồn DTQG 15.000 lít) cho các huyện, thành phố để triển khai tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi,...
- Chi cục đã kiểm tra thẩm định điều kiện công bố hết dịch bệnh viêm da nổi cục tại 03/03 xã huyện Quang Bình và 16/16 xã huyện Hoàng Su Phì, riêng huyện Mèo Vạc Chi cục đang thẩm định xong trước ngày 30/10/2021.
3.2. Đối với các huyện, thành phố: Đã có 11/11 huyện, thành phố ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường, kết quả triển khai số hóa chất đã sử dụng 12.920 lít và 63.189 kg vôi bột.
- Hiện có 07/11 huyện (Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, TP Hà Giang, Đồng Văn, Quản Bạ, Yên Minh) đã ban hành chỉ thị, văn bản triển khai các biện pháp khống chế, ngăn chặn bệnh DTLCP; Huyện Yên Minh, Mèo Vạc, Quản Bạ ban hành Quyết định thành lập đoàn công tác, phân công cán bộ phụ trách hỗ trợ các xã và kế hoạch kiểm tra tại cơ sở, Hoàng Su Phì kiện toàn tổ kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển buôn bán gia súc ra vào địa bàn huyện.

- Có 05 huyện Bắc Mê, Xín Mần, Quang Bình, Mèo Vạc, Bắc Quang đã bổ sung lực lượng Quản lý thị trường và Thú y vào các chốt kiểm dịch giáp danh các tỉnh bạn.

- Công tác quản lý kiểm soát giết mổ, vận chuyển: Có huyện Vị Xuyên thực hiện nghiêm lấy mẫu trước khi giết mổ, Bắc Quang, Quang Bình, Bắc Mê, Mèo Vạc, Xín Mần thực hiện tại một số xã, huyện Hoàng Su Phì thực hiện kiểm tra lâm sàng, bấm thẻ tai trước khi giết mổ.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động