Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 09/6 đến ngày 11/6/2021

Thứ năm - 17/06/2021 09:26
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 09-11/6/2021 toàn tỉnh lấy 04 mẫu xét nghiệm bệnh VDNC, cụ thể
- Huyện Yên Minh lấy 02 mẫu tại xã Phú Lũng và Sủng Cháng, kết quả 02/02 mẫu dương tính
- Huyện Đồng Văn 02 lấy tại xã Vần Chải và Sảng Tủng, kết quả 01/02 mẫu dương tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 53 mẫu, kết quả 47/53 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 46 mẫu/40 xã/7 huyện (Bắc Quang, Bắc Mê,Yên Minh, Mèo Vạc,Vị Xuyên, Đồng Văn và Quản Bạ), kết quả 41/46 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 06/07 mẫu dương tính/05 xã/02 huyện (Vị Xuyên, TP Hà Giang).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
Tổng số gia súc mắc bệnh phát sinh trong tuần là 77 con/42 hộ, so với tuần trước giảm 10 con, số hộ giảm 10 hộ.
Từ ngày 09-11/6/2021 phát sinh mới xã Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc; xã Phú Lũng, Sảng Cháng, huyện Yên Minh; xã Vần Chải, huyện Đồng Văn. Tổng số gia súc phát sinh 32 con/26 hộ/18 thôn/13 xã/5 huyện. Trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 02 con/02 hộ/2 thôn/2 xã của huyện Bắc Mê. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 04 con (trâu 01 con, bò 03 con)/03 hộ/3 thôn/1 xã, đã xử lý tiêu hủy 04 con trọng lượng 1.098 kg.
 - Huyện Bắc Mê: Phát sinh gia súc mắc bệnh 01 con/01 hộ/01 thôn xã Yên Phong, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 02 con/02 hộ/02 thôn/ 2 xã Yên Phong và Minh Sơn, trọng lượng 270 kg. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 183 con (trâu 01 con, bò 182 con)/114 hộ/27 thôn/6 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 17 con bò tại xã Yên Phong, Yên Cường, Phú Nam và Minh Sơn, trọng lượng 3.563 kg.
 - Huyện Yên Minh: Phát sinh mới xã Phú Lũng và Sủng Cháng. Tổng số gia súc mắc bệnh 06 bò/02 hộ/02 thôn/02 xã. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 129 con (trâu 01 con, bò 128 con)/90 hộ/36 thôn/11 xã.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh mới xã Niêm Sơn. Tổng số gia súc mắc bệnh 19 con/16 hộ/10 thôn/05 xã. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 125 con (Trâu 03 con,  bò 122 con)/105 hộ/37 thôn/13xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 10 con bò/7 thôn/7 xã, trọng lượng 2.550 kg.
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã.
- Huyện Đồng Văn: Phát sinh mới xã Vần Chải. Tổng số gia súc mắc bệnh 05 con/ 05 hộ/03 thôn/03 xã. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 14 con bò/10 hộ/06 thôn/04 xã, trong đó tiêu hủy 01 con bò tại thị trấn Đồng văn, trọng lượng 154 kg.
- Huyện Quản Bạ: Phát sinh  gia súc mắc bệnh 01 con/01 hộ tại thôn Bảo An, thị trấn Tam Sơn. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 11 con bò/09 hộ/05 thôn/03 xã.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 470 con trâu, bò/334 hộ/116 thôn/40 xã/7 huyện. Trong đó tiêu hủy 32 con (trâu 01 con, bò 31 con)/25 hộ/19 thôn/12 xã/4 huyện, trọng lượng 7.365 kg (có biểu kèm theo).
2.2. Dịch bệnh DTLCP
Từ ngày 09-11/6/2021 không phát sinh.
- Thành phố Hà Giang: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 458 con/34 hộ/08 thôn/4 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 22.330 kg
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 24 con/ 05 hộ/ 01 thôn/01 xã, trọng lượng 478 kg
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 482 con/39 hộ/09 thôn/5/2 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 22.673 kg (có biểu kèm theo).
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số “1269”, “1379”, “1659” về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục ban hành văn bản số  693/SNN-CNTY ngày 09/6/2021, về việc tập trung chỉ đạo khống chế bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố Hà Giang.
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại địa phương có dịch và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Cử 05 cán bộ kỹ thuật xuống các huyện, thành phố hỗ trợ công tác chống dịch tại cơ sở.
- Chi Cục cấp 7.000 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 2/6/2021 của UBND tỉnh.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương  đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh theo quy định.
- Công tác tiêu độc khử trùng: Thành phố đã cấp cho các xã có dịch 33.500 kg vôi bột và 980 lít hóa chất. Tổng số hóa chất sử dụng tại vùng dịch 774 lít và 15.375 kg vôi bột (thành phố 750 lít, 15.250 kg vôi bột, Vị Xuyên 24 lít, 125 kg vôi bột) để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vưc tiêu hủy
- Thành lập 02 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn xã Ngọc Đường, phường Ngọc Hà.
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.
- Một số địa phương đã thực hiện tiêu hủy gia súc mắc bệnh VDNC khi mới xuất hiện dịch bệnh và ở diện hẹp để cắt đứt mầm bệnh như huyện Bắc Quang đã hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan. Huyện Bắc Quang đã đủ điều kiện công bố hết dịch bệnh VDNC trên địa bàn xã Hùng An.

- Chi cục cung ứng 5.000 liều vắc xin cho huyện Hoàng Su Phì. Lũy kế: 55.600 liều vắc xin (Lumpyvac 55.400 liều, LumpyShield 200 liều) cho huyện Bắc Quang, Bắc Mê, Yên Minh, Vị Xuyên, Mèo Vạc, Đồng Văn, và Hoàng Su Phì để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

Kết quả: Từ ngày 09-11/6/2021 tiêm được: 2.553 con trâu, bò/102 thôn/30 xã/04 huyện (Bắc Mê 658 con trâu, bò/12 thôn/6 xã, Vị Xuyên 121 con trâu, bò/14 thôn/5 xã, Đồng Văn 1.149 con bò/50 thôn/13 xã, Yên Minh 625 con/26 thôn/6 xã)

Lũy Kế: Tiêm được: 22.944 con trâu, bò/396 thôn/67 xã/6 huyện (Bắc Quang 2.307 con/50 thôn/4 xã, Bắc Mê 11.070 con/125 thôn/13 xã, Yên Minh 5.583 con/96 thôn/13 xã, Mèo Vạc 1.191 con/14 thôn/8 xã, Vị Xuyên 1.269con/58 thôn/16 xã, Đồng Văn 1.524 con/53 thôn/13 xã).

- Công tác tiêu độc khử trùng: Chi cục đã cấp 200 lít hóa chất hỗ trợ cho huyện Bắc Mê để chống dịch. Tổng số hóa chất sử dụng tại các thôn có dịch: 1.018 lít, 6.310 kg vôi bột và 219 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 40 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 658 lít, 6.185 kg vôi bột và 215 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 196 lít và 25 kg vôi bột, Mèo Vạc 40 lít, Vị Xuyên 24 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 60 lít) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
1. Đối với các địa phương có dịch
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
- Thành lập ngay các tổ công tác như: Tổ tiêu hủy; chốt chặn; giám sát dịch, thống kê đàn, tuyên truyền; tiêu độc khử trùng và tổ phản ứng nhanh để thực hiện các biện pháp chống dịch.
- Bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch như: mua vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc diệt côn trùng, kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch,...
-  Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh tại xã có dịch và các địa bàn có nguy cơ cao.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Khoanh vùng dịch, xã có dịch và lập chốt tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển  gia súc  ra, vào các xã có dịch; trường hợp cần thiết thành lập đội kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp cố tình vận chuyển gia súc ra, vào xã có dịch; Thống kê, kê khai số lượng gia súc, đề nghị người chăn nuôi trên địa bàn xã có dịch ký cam kết không bán chạy, không giết mổ, không vứt xác gia súc chết, gia súc bệnh ra môi trường.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.
2. Đối với các địa phương chưa có dịch
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, ngành chuyên môn. Đối với bệnh DTLCP thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh.
- Tăng cường giám sát giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát dịch ở diện hẹp.
- Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động