Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu phi từ ngày 10/5 đến ngày 12/5/2021

Thứ năm - 13/05/2021 15:01
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 10-12/5/2021 toàn tỉnh lấy 4 mẫu xét nghiệm bệnh. Trong đó
-  Lấy mẫu xét nghiệm VDNC 03 mẫu/03 xã/02 huyện (Vị Xuyên 02 mẫu, Mèo Vạc 01 mẫu), kết quả 02/03 mẫu dương tính.
- Lấy mẫu xét nghiệm bệnh DTLCP 01 mẫu tại phường Quang Trung, TP Hà Giang, kết quả dương tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 20 mẫu/15 xã/6 huyện, kết quả 18/20 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 18 mẫu/13 xã/5 huyện (Bắc Quang, Bắc Mê,Yên Minh, Mèo Vạc và Vị Xuyên), kết quả 16/18 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 02/02 mẫu/02 xã tại thành phố Hà Giang).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
 Ngày 10-12/5/2021 phát sinh mới xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên; xã Tả Lủng, huyện Mèo Vạc. Tổng số gia súc phát sinh 09 con/09 hộ/7 thôn/ 5 xã/ 3 huyện ( Bắc Mê, Vị Xuyên, Mèo Vạc). Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang:  Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 04 con (trâu 01 con, bò 03 con)/03 hộ/3 thôn/1 xã, đã xử lý tiêu hủy 04 con trọng lượng 1.098 kg.
 -  Huyện Bắc MêPhát sinh 06con bò/6 hộ/5 thôn/03 xã (Đường Hồng, Phú Nam, Minh Sơn).Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 108 con (trâu 01 con, bò 107 con)/71hộ/17 thôn/4 xã. Trong đó xử lý tiêu hủy 01 con bò tại xã Yên Phong, trọng lượng 205 kg.
 - Huyện Yên Minh:  Không phát sinh gia súc mắc bệnh . Lũy kế:Tổng số gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/04 thôn/04 xã.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh  mới xã Tả Lủng. Tổng số gia súc mắc bệnh 02 con bò/ 02 hộ tại thôn Phố Mì. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh  05 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã.
- Huyện Vị Xuyên: Phát sinh gia súc mắc bệnh tại xã Kim Thạch. Tổng gia súc mắc bệnh 01 con bò/01 hộ tại thôn Bản Lù.
Lũy kế toàn tỉnh:Tổng gia súc mắc bệnh 122 con trâu, bò/84 hộ/27 thôn/12 xã/5 huyện. Trong đó tiêu hủy 05 con (trâu 01 con, bò 04 con)/4hộ/04 thôn/2 huyện, trọng lượng 1.303 kg (có biểu kèm theo).
2.2. Dịch bệnh DTLCP
Ngày 10/5/2021 phát sinh mới phường Quang Trung. Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 81 con/02 hộ/02 thôn/02 xã (Quang Trung, Ngọc Đường), trọng lượng 2.240 kg.
Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 166 con/08 hộ/03 thôn/ 01 xã, trọng lượng tiêu hủy là 8.035 kg (có biểu kèm theo).
II. CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số “1269”, “1379” về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật ; Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục ban hành văn bản số  442/SNN-CNTY ngày 20/4/2021, về việc tập trung triển khai quyết liệt. đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, khống chế bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại địa phương có dịch và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các địa phương chống dịch.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương  đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh theo quy định.
- Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố cung ứng cho xã Ngọc Đường 7.000 kg vôi bột và 450 lít hóa chất để thực hiện xử lý ổ dịch. Kết quả vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại vùng dịch với số hóa chất đã sử dụng là 200 lít và 4.000 kg vôi bột.
- Thành lập 03 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn xã Ngọc Đường (01 chốt thuộc thuộc thôn Bản Tùy thông ra quốc lộ 34-khu ngã ba gần Trạm điện, 01 chốt tại ngõ 72, từ Bản Tùy thông ra thôn Thái Hà và Sơn Hà, 01 chốt tại làng văn hóa cộng đồng thôn Bản Tùy).
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC

- Ngày 12/5/2021 Chi cục cung ứng  10.200 liều vắc xin cho 3 huyện (Bắc Mê 5.000 liều, Yên Minh 5.000 liều, Mèo Vạc 200 liều). Lũy kế: 17.900 liều vắc xin (Lumpyvac 17.700 liều, LumpyShield 200 liều) cho huyện Bắc Quang, Bắc Mê, Yên Minh và Mèo vạc để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

Kết quả: Từ ngày 10-12/5/2021 tiêm được 625 con (trâu 288 con, bò 337 con)/11 thôn/ 5xã của huyện Bắc Mê

 Lũy Kế: Tiêm được: 6.106 con (trâu 4.613 con, bò 1.736 con)/92 thôn/ 11 xã/ 2 huyện (Bắc Quang 2.307 con, Bắc Mê 3.799 con).

- Công tác tiêu độc khử trùng: Chi cục đã cấp 200 lít hóa chất hỗ trợ cho huyện Bắc Mê để chống dịch. Tổng số hóa chất sử dụng tại các thôn có dịch: 232 lít, 100 kg vôi bột (Bắc Quang 40 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 175 lít, Yên Minh 10 lít, Mèo Vạc 7 lít) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

- UBND xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc thành lập 01 chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại thôn Tà Ngày để kiểm soát gia súc ra vào vùng dịch.
III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
1. Đối với các địa phương có dịch
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
- Thành lập ngay các tổ công tác như: Tổ tiêu hủy; chốt chặn; giám sát dịch, thống kê đàn, tuyên truyền; tiêu độc khử trùng và tổ phản ứng nhanh để thực hiện các biện pháp chống dịch.
- Bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch như: mua vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc diệt côn trùng, kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch,...
-  Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh tại xã có dịch và các địa bàn có nguy cơ cao.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Khoanh vùng dịch, xã có dịch và lập chốt tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển  gia súc  ra, vào các xã có dịch; trường hợp cần thiết thành lập đội kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp cố tình vận chuyển gia súc ra, vào xã có dịch; Thống kê, kê khai số lượng gia súc, đề nghị người chăn nuôi trên địa bàn xã có dịch ký cam kết không bán chạy, không giết mổ, không vứt xác gia súc chết, gia súc bệnh ra môi trường; Rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn tất cả các xã trên địa bàn huyện.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.
2. Đối với các địa phương chưa có dịch
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, ngành chuyên môn. Đối với bệnh DTLCP thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh.
- Tăng cường giám sát giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát dịch ở diện hẹp.
- Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động