Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 11/9 đến ngày 14/9/2021

Thứ tư - 22/09/2021 08:51
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 11-14/9/2021 toàn tỉnh lấy 04 mẫu xét nghiệm bệnh DTLCP, cụ thể
-  Huyện Quang Bình lấy 01 mẫu tại xãTân Bắc, kết quả dương tính.
- Huyện Bắc Quang lấy 01 mẫu tại xã Liên Hiệp, kết quả âm tính.
- Huyện Hoàng Su Phì 01 mẫu tại thị trấn Vinh Quang, kết quả dương tính.
-TP Hà Giang lấy 01 mẫu tại xã Ngọc Đường, kết quả dương tính
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 178 mẫu, kết quả 154/178 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 123 mẫu/106 xã/10 huyện, kết quả 110/123 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 44/55 mẫu dương tính/27 xã/08 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 42/48 mẫu dương tính/27 xã/04 huyện; kiểm soát giết mổ 07 mẫu/06 xã/4 huyện, kết quả 02/07 mẫu dương tính).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
Từ ngày 11-14/9/2021 phát sinh gia súc chết, tiêu hủy 06 con/05 hộ/03 thôn của xã Ngàm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì, trọng lượng 758 kg. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 16 con (trâu 01 con, bò 15 con)/07 hộ/6 thôn/2 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 07 con (trâu 1 con, bò 6 con)/2 xã, trọng lượng 1.528 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 09 con
 - Huyện Bắc Mê: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 277 con (trâu 01 con, bò 276 con)/177 hộ/35 thôn/7 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 30 con bò/5 xã, trọng lượng 5.928 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 227 con.
 - Huyện Yên Minh: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 525 con (trâu 05 con, bò 520 con)390 hộ/104 thôn/16 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 84 con/14 xã, trọng lượng 13.654 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 441 con.
- Huyện Mèo Vạc: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 5.542 con (trâu 32 con, bò 5.510 con)/3.274 hộ/191 thôn/18 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 348 con bò/18 xã, trọng lượng 75.375 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 3.191 con
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 04 con.
- Huyện Đồng Văn: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 297 con bò/254 hộ/93 thôn/18 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 64 con bò/11 xã, trọng lượng 12.437 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 199 con
- Huyện Quản Bạ: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 2.683 con bò (trâu 09 con, bò 2.674 con)/1.748 hộ/79 thôn/11 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 302 con/11 xã, trọng lượng 47.060 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 2.218 con
- Huyện Hoàng Su Phì: Phát sinh gia súc chết, tiêu hủy 06 con/05 hộ/03 thôn của xã Ngàm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì, trọng lượng 758 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh  699 con (trâu 3 con , bò 696 con)/539 hộ/80 thôn/16 xã. Trong đó số gia súc tiêu hủy 110 con/12 xã, trọng lượng 15.554 kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 431 con.
- Huyện Quang Bình: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 07 con bò/06 hộ/05 thôn/3 xã, trong đó 01 con tại xã Hương Sơn, trọng 270 kg. số con khỏi triệu chứng lâm sàng 02 con.
- Huyện Xín Mần: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 896 con (trâu 16 con, bò 880 con)/625 hộ/98 thôn/13 xã, trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 173 con/13 xã, trọng lượng 28.595  kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 626 con.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 10.946 con trâu, bò/7.019 hộ/693 thôn/106 xã/10 huyện. Trong đó tiêu hủy 1.119 con (trâu 01 con, bò 1.118 con)/88 xã/9 huyện, trọng lượng 200.401 kg (có biểu kèm theo).
- Số xã đã qua 21 ngày không phát sinh 73 xã/106 xã.
- Số con đã khỏi triệu chứng lâm sáng 7.348 con
- Số xã đã công bố hết dịch 05 xã/73 xã gồm Hùng An, Kim Thạch, Thuận Hòa, Đường Hồng, Yên Phong.
- Có 21 xã đã qua 21 ngày sau đó tái phát lại gồm: Thị trấn Đồng Văn, Vần Chải, Thài Phìn Tủng, Ma Lé, Hố Quán Phìn của huyện Đồng Văn; xã Lao và Chải, Thắng Mố, thị trấn Yên Minh, Du Già, Du Tiến, Ngọc Long, Hữu Vinh, Phú Lũng, Mậu Duệ, Mậu Long huyện Yên Minh; xã Nam Sơn, Tả Sử Choóng, Ngàm Đăng Vài Huyện Hoàng Su Phì; xã Khâu Vai huyện Mèo Vạc; xã Đông Hà huyện Quản Bạ; xã tả Nhìu huyện Xín Mần.
2.2. Dịch bệnh DTLCP
Từ ngày 11-14/9/2021 phát sinh mới huyện Hoàng Su Phì. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 384 con/42 hộ/26 thôn/14 xã/6 huyện, trọng lượng 19.772 kg.        
- Thành phố Hà Giang: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 98 con/9 hộ/6 thôn/2 xã, trọng lượng 3.833 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 1.283 con/144 hộ/15 thôn/4 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 58.506 kg
- Huyện Vị Xuyên:Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 184 con/29 hộ/8 thôn/04 xã, trọng lượng 8.702 kg
- Huyện Đồng Văn:Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 15 con/04 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 639 kg.
- Huyện Yên Minh: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 47 con/02 hộ (01 hộ cũ)/02 thôn/02 xã, trọng lượng 3.123 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 471 con/11 hộ/5 thôn/02 xã, trọng lượng 28.710 kg
- Huyện Bắc Quang:Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 40 con/12 hộ (5 hộ cũ)/7 thôn/2 xã, trọng lượng 2.777 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 676 con/117 hộ/20 thôn/04 xã, trọng lượng 32.568,5 kg.
- Huyện Quang Bình: Phát sinh mới xã Tân Bắc. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 66 con/14 hộ/7 thôn/5 xã, trọng lượng  2.644 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 499 con/74 hộ/14 thôn/05 xã, trọng lượng 18.399 kg (giảm 12 con, trọng lượng 173 kg của xã Bản Rịa do huyện báo cáo nhầm)
- Huyện Bắc Mê :Phát sinh tại xã Phú Nam và Thị trấn Yên Phú. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 84 con/04 hộ/03 thôn/ 02 xã, trọng lượng 4.853 kg.
- Huyện Hoàng Su Phì :Phát sinh  tại Thị trấn Vinh Quang. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 49 con/01 hộ/01 thôn, trọng lượng 2.542 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 3.261 con/384 hộ/67 thôn/23 xã/8 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 154.919,5 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có 04 xã đã công bố hết dịch gồm: Bạch Ngọc, Đạo Đức, Ngọc Linh và thị trấn Đồng Văn.
- Có 03 xã đã công bố hết dịch sau đó lại tái phát lợn mắc bệnh gồm: Phường Ngọc Hà, Quang Trung, Phương Độ.
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC và DTLCP.
- Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập 4 đoàn công tác triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn.
- Cử 05 cán bộ kỹ thuật xuống các huyện, thành phố hỗ trợ công tác chống dịch tại cơ sở.
- Chi cục cung ứng: 12.250 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi,...
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh và xử lý ổ dịch theo quy định.
- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng tại vùng dịch 2.938 lít và 46.275 kg vôi bột (thành phố 2.099 lít, 37.800 kg vôi bột, Vị Xuyên 109 lít, 595 kg vôi bột, Yên Minh 140 lít, 2.480 kg vôi bột, Bắc Quang 300 lít, 2.700 kg vôi bột, Đồng Văn 100 lít, Quang Bình 170 lít, 2.400 kg vôi, Bắc Mê 10 lít, 200 kg vôi bột, Hoàng Su Phì 10 lít, 100 kg vôi bột) để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vưc tiêu hủy
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Chi cục cung ứng: 219.165 liều vắc xin (Lumpyvac 218.475 liều, LumpyShield 690 liều) cho 11 huyện để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

- Kết quả tiêm phòng: 6.781 con trâu, bò/5 huyện (Vị Xuyên 50 con, Hoàng Su Phì 3.482 con, Yên Minh 3.077 con, Bắc Mê 50 con, Xín Mần 122 con). Lũy kế: 180.688 con trâu, bò/191 xã/11 huyện (Bắc Quang 6.279 con/23 xã; Bắc Mê 16.171 con/13 xã; Yên Minh 28.167 con/18 xã; Mèo Vạc 19.063 con/18 xã; Vị Xuyên 12.853 con/24 xã; Đồng Văn 20.733 con bò/19 xã; Hoàng Su Phì 26.855 con/24 xã, Xín Mần 21.179 con/18 xã, TP Hà Giang 1.500 con/6 xã, phường, Quản Bạ 11.275 con/13 xã, Quang Bình 16.613 con/15 xã). (có biểu kèm theo)

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng là 8.379 lít, 11.280 kg vôi bột và 629 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 520 lít và 100 kg vôi bột; Bắc Mê 850 lít, 8.000 kg vôi bột và 250 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 996 lít và 2.180 kg vôi bột, 375 lít hóa chất diệt ve mòng, Mèo Vạc 700 lít, Vị Xuyên 1.200 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 1.200 lít, Hoàng Su Phì 793 lít, 1.000 kg vôi bột, Quản Bạ 750 lít, Xín Mần 870 lít, Quang Bình 500 lít) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, và hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
-  Tập trung chỉ đạo tiêm phòng vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu  trên 80% so với tổng đàn trâu, bò.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động