Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 12/6 đến ngày 15/6/2021

Thứ năm - 17/06/2021 09:28
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 12-15/6/2021 toàn tỉnh lấy 08 mẫu xét nghiệm bệnh, cụ thể:
- Huyện Hoàng Su Phì lấy 02 mẫu VDNC tại xã Pố Lồ, kết quả 02/02 mẫu dương tính.
- Huyện Đồng Văn lấy 01 mẫu VDNC tại xã  Sảng Tủng, kết quả âm tính.
- Huyện mèo Vạc lấy 04 mẫu VDNC tại xã Thượng Phùng, Xín Cái, Pả Vi, Lũng Chinh, kết quả 04/04 mẫu dương tính.
- Thành phố Hà Giang 01 mẫu DTLCP tại xã Ngọc Đường, kết quả dương tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 61 mẫu, kết quả 54/61 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 53 mẫu/45 xã/8 huyện (Bắc Quang, Bắc Mê,Yên Minh, Mèo Vạc,Vị Xuyên, Đồng Văn, Quản Bạ và Hoàng Su Phì), kết quả 47/53 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 07/08 mẫu dương tính/05 xã/02 huyện (Vị Xuyên, TP Hà Giang).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
Từ ngày 12-15/6/2021 phát sinh mới huyện Hoàng Su Phì. Tổng số gia súc phát sinh 50 con/37 hộ/22 thôn/12 xã/4 huyện. Trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 08 con/08 hộ/6 thôn/5 xã/3 huyện, trọng lượng 1.927 kg. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 04 con (trâu 01 con, bò 03 con)/03 hộ/3 thôn/1 xã, đã xử lý tiêu hủy 04 con trọng lượng 1.098 kg. Huyện Bắc Quang đã công bố hết dịch trên địa bàn xã Hùng An.
 - Huyện Bắc Mê: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 183 con (trâu 01 con, bò 182 con)/114 hộ/27 thôn/6 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 17 con bò tại xã Yên Phong, Yên Cường, Phú Nam và Minh Sơn, trọng lượng 3.563 kg.
 - Huyện Yên Minh: Phát sinh gia súc mắc bệnh 03 bò/02 hộ/02 thôn/02 xã. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 132 con (trâu 01 con, bò 131 con)/93 hộ/38 thôn/11 xã.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh mới xã Thượng Phùng, Pả Vi, Lũng Chinh và Xín Cái. Tổng số gia súc mắc bệnh 38 con/25 hộ/16 thôn/07 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 04 con/4 thôn/3 xã, trọng lượng 870 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 163 con (Trâu 03 con,  bò 160 con)/130 hộ/52 thôn/17 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 14 con bò/11 thôn/8 xã, trọng lượng 3.420 kg.
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã.
- Huyện Đồng Văn: Phát sinh gia súc mắc bệnh 06 con/05 hộ/ 2 thôn tại thị trấn Đồng Văn, Trong đó: gia súc chết, tiêu hủy 01 con tại xã Vần Chải, trọng lượng 210 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 20 con bò/15 hộ/08 thôn/04 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 02 con bò/02 hộ/ 2 xã, trọng lượng 364 kg.
- Huyện Quản Bạ: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 11 con bò/09 hộ/05 thôn/03 xã.
- Huyện Hoàng Su Phì:  Phát sinh gia súc mắc bệnh 03 con/ 03 hộ/01 thôn tại xã Pố Lồ đã xử lý tiêu hủy 03 con, trọng lượng 847 kg
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 520 con trâu, bò/370 hộ/136 thôn/45 xã/8 huyện. Trong đó tiêu hủy 40 con (trâu 01 con, bò 39 con)/33 hộ/26 thôn/16 xã/5 huyện, trọng lượng 9.292 kg (có biểu kèm theo).
2.2. Dịch bệnh DTLCP
Từ ngày 12-15/6/2021 phát sinh lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 44 con/ 9 hộ/4 thôn/2 xã tại Thành Phố Hà Giang, trọng lượng 2.211 kg.
- Thành phố Hà Giang: Phát sinh lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 44 con/ 9 hộ/4 thôn/2 xã tại Thành Phố Hà Giang, trọng lượng 2.211 kg.  Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 502 con/43 hộ/09 thôn/4 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 24.541 kg
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 24 con/ 05 hộ/ 01 thôn/01 xã, trọng lượng 478 kg
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 526 con/48 hộ/10 thôn/5 xã/2 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 25.019 kg (có biểu kèm theo).
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số “1269”, “1379”, “1659” về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục ban hành văn bản số  693/SNN-CNTY ngày 09/6/2021, về việc tập trung chỉ đạo khống chế bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố Hà Giang.
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại địa phương có dịch và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Cử 05 cán bộ kỹ thuật xuống các huyện, thành phố hỗ trợ công tác chống dịch tại cơ sở.
- Chi Cục cấp 7.000 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 2/6/2021 của UBND tỉnh và cung ứng thêm 400 lít cho huyện Bắc Mê và Thành phố để chống dịch.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
 
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương  đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh theo quy định.
- Công tác tiêu độc khử trùng: Thành phố đã cấp cho các xã có dịch 36.500 kg vôi bột và 1.900 lít hóa chất. Tổng số hóa chất sử dụng tại vùng dịch 1.754 lít và 32.975 kg vôi bột (thành phố 1.710 lít, 32.850 kg vôi bột, Vị Xuyên 24 lít, 125 kg vôi bột) để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vưc tiêu hủy
- Thành lập 02 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn xã Ngọc Đường, phường Ngọc Hà.
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Chi cục cung ứng 55.600 liều vắc xin (Lumpyvac 55.400 liều, LumpyShield 200 liều) cho huyện Bắc Quang, Bắc Mê, Yên Minh, Vị Xuyên, Mèo Vạc, Đồng Văn, và Hoàng Su Phì để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

Kết quả: Từ ngày 12-15/6/2021 tiêm được: 5.920 con trâu, bò/107 thôn/27 xã/05 huyện (Bắc Mê 299 con trâu, bò/9 thôn/3 xã, Vị Xuyên 381 con trâu, bò/13 thôn/4 xã, Đồng Văn 900 con bò/19 thôn/8 xã, Yên Minh 3.975 con/62 thôn/11 xã, Hoàng Su Phì 365 con/4 thôn/1 xã)

Lũy Kế: Tiêm được: 28.864 con trâu, bò/466 thôn/76 xã/7 huyện (Bắc Quang 2.307 con/50 thôn/4 xã; Bắc Mê 11.369 con/121 thôn/13 xã; Yên Minh 9.558 con/148 thôn/16 xã; Mèo Vạc 1.191 con/14 thôn/8 xã; Vị Xuyên 1.650 con/61 thôn/18 xã; Đồng Văn 2.424 con/68 thôn/16 xã; Hoàng Su Phì 365 con/4 thôn/1 xã).

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng tại các thôn có dịch: 1.038 lít, 6.610 kg vôi bột và 219 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 40 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 658 lít, 6.185 kg vôi bột và 215 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 196 lít và 25 kg vôi bột, Mèo Vạc 40 lít, Vị Xuyên 24 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 60 lít, Hoàng Su Phì 20 lít, 300 kg vôi bột) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
1. Đối với các địa phương có dịch
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
- Thành lập ngay các tổ công tác như: Tổ tiêu hủy; chốt chặn; giám sát dịch, thống kê đàn, tuyên truyền; tiêu độc khử trùng và tổ phản ứng nhanh để thực hiện các biện pháp chống dịch.
- Bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch như: mua vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc diệt côn trùng, kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch,...
-  Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh tại xã có dịch và các địa bàn có nguy cơ cao.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Khoanh vùng dịch, xã có dịch và lập chốt tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển  gia súc  ra, vào các xã có dịch; trường hợp cần thiết thành lập đội kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp cố tình vận chuyển gia súc ra, vào xã có dịch.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.
2. Đối với các địa phương chưa có dịch
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, và hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Tăng cường giám sát giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát dịch ở diện hẹp.
- Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động