Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 16/6 đến ngày 18/6/2021

Thứ ba - 29/06/2021 14:16
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 16 - 18/6/2021 toàn tỉnh lấy 02 mẫu xét nghiệm bệnh, cụ thể:
- Huyện Đồng Văn lấy 01 mẫu VDNC tại xã Thài Phìn Tủng, kết quả dương tính.
- Huyện Vị Xuyên lấy 01 mẫu DTLCP tại xã Đạo Đức, kết quả dương tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 63 mẫu, kết quả 56/63 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 54 mẫu/46 xã/8 huyện (Bắc Quang, Bắc Mê,Yên Minh, Mèo Vạc,Vị Xuyên, Đồng Văn, Quản Bạ và Hoàng Su Phì), kết quả 48/54 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 08/09 mẫu dương tính/06 xã/02 huyện (Vị Xuyên, TP Hà Giang).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
Tổng số gia súc mắc bệnh phát sinh trong tuần là 90 con/65 hộ, so với tuần trước tăng 13 con, số hộ tăng 23 hộ.
Từ ngày 16-18/6/2021 phát sinh mới xã Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn. Tổng số gia súc phát sinh 40 con/28 hộ/16 thôn/11 xã/2 huyện. Trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 3 con/03 hộ/3 thôn/3 xã của huyện Mèo Vạc, trọng lượng 730 kg. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 04 con (trâu 01 con, bò 03 con)/03 hộ/3 thôn/1 xã, đã xử lý tiêu hủy 04 con trọng lượng 1.098 kg. Huyện Bắc Quang đã công bố hết dịch trên địa bàn xã Hùng An.
 - Huyện Bắc Mê: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 183 con (trâu 01 con, bò 182 con)/114 hộ/27 thôn/6 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 17 con bò tại xã Yên Phong, Yên Cường, Phú Nam và Minh Sơn, trọng lượng 3.563 kg.
 - Huyện Yên Minh: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 132 con (trâu 01 con, bò 131 con)/93 hộ/38 thôn/11 xã.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh gia súc mắc bệnh 35 con/23 hộ/12 thôn/09 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 03 con/3 thôn/3 xã, trọng lượng 730 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 198 con (Trâu 03 con,  bò 195 con)/154 hộ/57 thôn/17 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 17 con bò/14 thôn/9 xã, trọng lượng 4.150 kg.
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã.
- Huyện Đồng Văn: Phát sinh mới xã Thài Phìn Tủng. Tổng số gia súc mắc bệnh 05con/05 hộ/04 thôn/02 xã. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 25 con bò/20 hộ/10 thôn/04 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 02 con bò/02 hộ/ 2 xã, trọng lượng 364 kg.
- Huyện Quản Bạ: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 11 con bò/09 hộ/05 thôn/03 xã.
- Huyện Hoàng Su Phì: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 03 con/ 03 hộ/01 thôn tại xã Pố Lồ đã xử lý tiêu hủy 03 con, trọng lượng 847 kg
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 560 con trâu, bò/399 hộ/143 thôn/46 xã/8 huyện. Trong đó tiêu hủy 43 con (trâu 01 con, bò 42 con)/30 thôn/17 xã/5 huyện, trọng lượng 10.022 kg (có biểu kèm theo).
2.2. Dịch bệnh DTLCP
Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy trong tuần là 100 con/13 hộ, so với tuần trước tăng 61 con, số hộ tăng 11 hộ, tăng 01 thôn và 01 xã.
Từ ngày 16-18/6/2021 phát sinh mới xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên. Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 56 con/4 hộ/4 thôn/2 xã/2 huyện, trọng lượng 2.175 kg.
- Thành phố Hà Giang: Phát sinh lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 12 con/3 hộ/3 thôn tại xã Ngọc Đường,  trọng lượng  1.180 kg.  Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 514 con/45 hộ/09 thôn/4 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 25.721 kg
- Huyện Vị Xuyên: Phát sinh lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 44 con/ 01 hộ tại thôn Hợp Thành, xã Đạo Đức, trọng lượng 995 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 68 con/06 hộ/ 02 thôn/02 xã, trọng lượng 1.473 kg
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 582 con/51 hộ/11 thôn/6 xã/2 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 27.194 kg (có biểu kèm theo).
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số “1269”, “1379”, “1659” về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục ban hành văn bản số  693/SNN-CNTY ngày 09/6/2021, về việc tập trung chỉ đạo khống chế bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố Hà Giang và số 716 SNN-CNTY ngày 11/6/2021, về việc đẩy nhah tiến độ tiêm phòng vắc xin phòng bệnh VDNC ở trâu, bò.
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại địa phương có dịch và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Cử 05 cán bộ kỹ thuật xuống các huyện, thành phố hỗ trợ công tác chống dịch tại cơ sở.
- Chi Cục cấp 7.000 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 2/6/2021 của UBND tỉnh và cung ứng thêm 400 lít cho huyện Bắc Mê và Thành phố để chống dịch.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương  đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh theo quy định.
- Công tác tiêu độc khử trùng: Thành phố đã cấp cho các xã có dịch 36.500 kg vôi bột và 1.900 lít hóa chất. Tổng số hóa chất sử dụng tại vùng dịch 1.754 lít và 32.975 kg vôi bột (thành phố 1.710 lít, 32.850 kg vôi bột, Vị Xuyên 24 lít, 125 kg vôi bột) để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vưc tiêu hủy
- Thành lập 02 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn xã Ngọc Đường, phường Ngọc Hà.
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Chi cục cung ứng: 6.025 (Mèo Vạc 5.000 liều, Vị Xuyên 1.025 liều) Lũy kế: 61.625 liều vắc xin (Lumpyvac 61.425 liều, LumpyShield 200 liều) cho huyện Bắc Quang, Bắc Mê, Yên Minh, Vị Xuyên, Mèo Vạc, Đồng Văn, và Hoàng Su Phì để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

Kết quả: Từ ngày 16-18/6/2021 tiêm được: 5.607 con trâu, bò/39 xã/05 huyện (Bắc Mê 305 con trâu, bò/3 xã, Vị Xuyên 92 con trâu, bò/3 xã, Đồng Văn 1.375 con bò/14 xã, Yên Minh 2.042 con/10 xã, Hoàng Su Phì 1.793 con/9 xã)

Lũy kế: Tiêm được: 34.396 con (trâu 16.756 con, bò 17.640 con)/80 xã/7 huyện (Bắc Quang 2.307 con/4 xã; Bắc Mê 11.674 con/13 xã; Yên Minh 11.600 con/17 xã; Mèo Vạc 1.191 con/8 xã; Vị Xuyên 1.742 con/18 xã; Đồng Văn 3.724 con bò/19 xã; Hoàng Su Phì 2.158 con/9 xã).

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng tại các thôn có dịch: 1.223 lít, 6.710 kg vôi bột và 254 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 40 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 706 lít, 6.185 kg vôi bột và 250 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 328 lít và 25 kg vôi bột, Mèo Vạc 40 lít, Vị Xuyên 24 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 60 lít, Hoàng Su Phì 25 lít, 400 kg vôi bột) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
1. Đối với các địa phương có dịch
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
- Thành lập ngay các tổ công tác như: Tổ tiêu hủy; chốt chặn; giám sát dịch, thống kê đàn, tuyên truyền; tiêu độc khử trùng và tổ phản ứng nhanh để thực hiện các biện pháp chống dịch.
- Bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch như: mua vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc diệt côn trùng, kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch,...
-  Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh tại xã có dịch và các địa bàn có nguy cơ cao.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Khoanh vùng dịch, xã có dịch và lập chốt tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển  gia súc  ra, vào các xã có dịch; trường hợp cần thiết thành lập đội kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp cố tình vận chuyển gia súc ra, vào xã có dịch.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.
2. Đối với các địa phương chưa có dịch
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, và hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Tăng cường giám sát giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát dịch ở diện hẹp.
- Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động