Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 19/6 đến ngày 22/6/2021

Thứ ba - 29/06/2021 14:19
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 19 -22/6/2021 toàn tỉnh lấy 05 mẫu xét nghiệm bệnh, cụ thể:
- Huyện Bắc Mê lấy 01 mẫu VDNC  tại xã Thượng Tân, kết quả dương tính.
- Huyện Yên Minh lấy 01 mẫu VDNC tại xã Thắng Mố, kết quả dương tính.
- Huyện Mèo Vạc lấy 02 mẫu VDNC tại xã Thượng Phùng, kết quả âm tính.
- Huyện Vị Xuyên lấy 01 mẫu DTLCP tại xã Thuận Hòa, kết quả dương tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 69 mẫu, kết quả 60/69 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 59 mẫu/49 xã/8 huyện (Bắc Quang, Bắc Mê,Yên Minh, Mèo Vạc,Vị Xuyên, Đồng Văn, Quản Bạ và Hoàng Su Phì), kết quả 51/59 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 09/10 mẫu dương tính/07 xã/02 huyện (Vị Xuyên, TP Hà Giang).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
Từ ngày 19-22/6/2021 phát sinh gia súc mắc bệnh  65 con/46  hộ/22  thôn/13 xã/5 huyện. Trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 2 con/02 hộ/2 thôn/2 xã của huyện Mèo Vạc, trọng lượng 416 kg. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 04 con (trâu 01 con, bò 03 con)/03 hộ/3 thôn/1 xã, đã xử lý tiêu hủy 04 con trọng lượng 1.098 kg; đã thực hiện công bố hết dịch VDNC trên địa bàn xã Hùng An.
 - Huyện Bắc Mê: Phát sinh mới xã Thượng Tân, tổng số gia súc mắc bệnh 14 con bò/10 hộ/2 thôn tại xã Thượng Tân. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 197 con (trâu 01 con, bò 196 con)/124 hộ/29 thôn/7 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 17 con bò tại các xã: Yên Phong, Yên Cường, Phú Nam và Minh Sơn, trọng lượng 3.563 kg.
 - Huyện Yên Minh: Phát sinh mới xã Thắng Mố, tổng số gia súc mắc bệnh 06 con bò/05 hộ/04 thôn/2 xã. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 138 con (trâu 01 con, bò 137 con)/98 hộ/42 thôn/12 xã.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh gia súc mắc bệnh 22 con/14 hộ/11 thôn/07 xã, trong đó số gia súc chết, tiêu hủy 02 con/2 thôn/2 xã, trọng lượng 416 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 219 con (Trâu 03 con,  bò 216 con)/167 hộ/63 thôn/17 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 19 con bò/16 thôn/10 xã, trọng lượng 4.566 kg.
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã.
- Huyện Đồng Văn: Phát sinh gia súc mắc bệnh 14 con/10 hộ tại thôn Sì Phài, thị trấn Đồng Văn. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 39 con bò/33 hộ/10 thôn/04 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 02 con bò/02 hộ/ 2 xã, trọng lượng 364 kg.
- Huyện Quản Bạ: Phát sinh gia súc mắc bệnh 09 con/07 hộ/4 thôn/2 xã. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 20 con bò/16 hộ/07 thôn/03 xã.
- Huyện Hoàng Su Phì: Không phát sinh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 03 con/ 03 hộ/01 thôn tại xã Pố Lồ đã xử lý tiêu hủy 03 con, trọng lượng 847 kg
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 624 con trâu, bò/447 hộ/157 thôn/48 xã/8 huyện. Trong đó tiêu hủy 45 con (trâu 01 con, bò 44 con)/32 thôn/18 xã/5 huyện, trọng lượng 10.438 kg (có biểu kèm theo).
2.2. Dịch bệnh DTLCP
Từ ngày 19-22/6/2021 phát sinh mới xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên. Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 23 con/4 hộ/4 thôn/2 xã/2 huyện, trọng lượng 1.501 kg (xã Thuận Hòa đang xử lý tiêu hủy chưa có trọng lượng).
- Thành phố Hà Giang: Phát sinh lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 17 con/3 hộ/3 thôn tại xã Ngọc Đường,  trọng lượng  1.510 kg.  Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 531 con/48 hộ/09 thôn/4 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 27.222 kg
- Huyện Vị Xuyên: Phát sinh lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 6 con/ 01 hộ tại thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa, hiện đang xử lý tiêu hủy chưa có trọng lượng. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 74 con/07 hộ/3 thôn/03 xã, trọng lượng 1.473 kg
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 605 con/55 hộ/12 thôn/7 xã/2 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 28.695 kg (có biểu kèm theo).
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số “1269”, “1379”, “1659” về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục ban hành văn bản số  693/SNN-CNTY ngày 09/6/2021, về việc tập trung chỉ đạo khống chế bệnh DTLCP trên địa bàn thành phố Hà Giang và số 716 SNN-CNTY ngày 11/6/2021, về việc đẩy nhah tiến độ tiêm phòng vắc xin phòng bệnh VDNC ở trâu, bò.
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại địa phương có dịch và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Cử 05 cán bộ kỹ thuật xuống các huyện, thành phố hỗ trợ công tác chống dịch tại cơ sở.
- Chi cục cấp 7.000 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 2/6/2021 của UBND tỉnh và cung ứng thêm 400 lít cho huyện Bắc Mê và Thành phố để chống dịch.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương  đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh theo quy định.
- Công tác tiêu độc khử trùng: Thành phố đã cấp cho các xã có dịch 36.500 kg vôi bột và 1.900 lít hóa chất. Tổng số hóa chất sử dụng tại vùng dịch 1.754 lít và 32.975 kg vôi bột (thành phố 1.710 lít, 32.850 kg vôi bột, Vị Xuyên 24 lít, 125 kg vôi bột) để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vưc tiêu hủy
- Thành lập 02 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn xã Ngọc Đường, phường Ngọc Hà.
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Chi cục tiếp tục cung ứng: 5.000 liều (Xín Mần 3.500 liều, Thành phố 1.500 liều). Lũy kế: 66.625 liều vắc xin (Lumpyvac 66.425 liều, LumpyShield 200 liều) cho 9 huyện, gồm: Bắc Quang, Bắc Mê, Yên Minh, Vị Xuyên, Mèo Vạc, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Xín Mần và thành phố để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

Kết quả: Từ ngày 19-22/6/2021 tiêm được: 9.062 con trâu, bò/44 xã/05 huyện (Vị Xuyên 45 con trâu, bò/1 xã, Đồng Văn 2.025 con bò/15 xã, Yên Minh 4.323 con/12 xã, Hoàng Su Phì 2.068 con/9 xã, Mèo Vạc 601 con/7 xã)

Lũy kế: Tiêm được: 43.458 con trâu, bò)/93 xã/7 huyện (Bắc Quang 2.307 con/4 xã; Bắc Mê 11.674 con/13 xã; Yên Minh 15.923 con/18 xã; Mèo Vạc 1.792 con/12 xã; Vị Xuyên 1.787 con/18 xã; Đồng Văn 5.749 con bò/19 xã; Hoàng Su Phì 4.226 con/9 xã).

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng là 1.961 lít, 8.525 kg vôi bột và 254 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 40 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 750 lít, 8.000 kg vôi bột và 250 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 996 lít và 25 kg vôi bột, Mèo Vạc 40 lít, Vị Xuyên 24 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 85 lít, Hoàng Su Phì 50 lít, 400 kg vôi bột) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động