Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 22/9 đến ngày 24/9/2021

Thứ tư - 29/09/2021 10:00
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 22-24/9/2021 toàn tỉnh lấy 23 mẫu xét nghiệm bệnh DTLCP, cụ thể
- Huyện Xín Mần lấy 09 mẫu (07 bệnh tại Thị trấn Cốc Pài, Trung Thịnh, Chí Cà kết quả 03/07 mẫu dương tínhvà 02 mẫu KSGM tại TT Cốc Pài, kết quả âm tính).
- Huyện Vị Xuyên lấy 08 mẫu bệnh tại Kim Linh, Tùng Bá, Cao Bồ, Đạo Đức, Phú Linh kết, thị trấn Vị Xuyên, thị trấn Việt Lâm quả 07/08 mẫu dương tính.
- Huyện Bắc Mê lấy 04 mẫu tại xã Minh Ngọc, Minh Sơn, thị trấn Yên Phú, kết quả 3/4 mẫu dương tính.
- Huyện Hoàng Su phí lấy 01 mẫu tại thị trấn Vinh Quang, kết quả dương tính.
- TP Hà Giang lấy 01 mẫu tại phường Quang Trung, kết quả dương tính.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 223 mẫu, kết quả 185/223 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 123 mẫu/106 xã/10 huyện, kết quả 110/123 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 75/100 mẫu dương tính/45 xã/10 huyện (xét nghiệm dịch bệnh 73/90 mẫu dương tính/45 xã/10 huyện; kiểm soát giết mổ 10 mẫu/07 xã/5 huyện, kết quả 02/10 mẫu dương tính).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
- Diễn biến dịch bệnh phát sinh trong tuần (tính từ ngày 18/9/2021 đến 24/9/2021): Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Phát sinh gia súc chết 3 con/ 3 hộ/3 xã( Nàn Ma, Tả Nhìu, Pà Vầy Sủ) của huyện Xín Mần, trọng lượng 430 kg so với tuần trước giảm 04 con, trọng lượng 530 kg.
Từ ngày 22-24/9/2021 không phát sinh gia súc mắc bệnh, chết. Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 16 con (trâu 01 con, bò 15 con)/07 hộ/6 thôn/2 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 07 con (trâu 1 con, bò 6 con)/2 xã, trọng lượng 1.528 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 09 con
 - Huyện Bắc Mê: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 277 con (trâu 01 con, bò 276 con)/177 hộ/35 thôn/7 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 30 con bò/5 xã, trọng lượng 5.928 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 245 con.
 - Huyện Yên Minh: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 525 con (trâu 05 con, bò 520 con)390 hộ/104 thôn/16 xã, trong đó gia súc chết, xử lý tiêu hủy 84 con/14 xã, trọng lượng 13.654 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 441 con.
- Huyện Mèo Vạc: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Nhưng qua kiểm tra rà soát tại các xã huyện Mèo Vạc báo cáo bổ sung gia súc mắc bệnh 10 con/9 hộ/4 xã (Sủng Trà,  Sủng Máng, thị trấn mèo Vạc, Cán Chu Phìn) và gia súc chết, xử lý tiêu hủy 12 con bò/5 xã (Sủng Trà,  Sủng Máng, thị trấn mèo Vạc, Cán Chu Phìn,  Thượng Phùng), trọng lượng 2.438 kg phát sinh từ ngày 17/7 đến ngày 19/9/2021 (theo báo cáo số 1709/UBND-NLN ngày 24/9/2021 của UBND huyện) Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 5.552 con (trâu 32 con, bò 5.520 con)/3.283 hộ/191 thôn/18 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 360 con bò/18 xã, trọng lượng 77.813 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 4.944 con
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 04 con bò/04 hộ/02 thôn/02 xã. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 04 con.
- Huyện Đồng Văn: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 297 con bò/254 hộ/93 thôn/18 xã, trong đó gia súc chết, tiêu hủy 64 con bò/11 xã, trọng lượng 12.437 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 232 con
- Huyện Quản Bạ: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 2.683 con bò (trâu 09 con, bò 2.674 con)/1.748 hộ/79 thôn/11 xã, trong đó số gia súc chết xử lý tiêu hủy 302 con/11 xã, trọng lượng 47.060 kg. Số con đã khỏi triệu chứng lâm sàng 2.293 con
- Huyện Hoàng Su Phì: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh  699 con (trâu 3 con , bò 696 con)/539 hộ/80 thôn/16 xã. Trong đó số gia súc tiêu hủy 124 con/13 xã, trọng lượng 17.129 kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 513 con.
- Huyện Quang Bình: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 07 con bò/06 hộ/05 thôn/3 xã, trong đó 01 con tại xã Hương Sơn, trọng 270 kg. số con khỏi triệu chứng lâm sàng 06 con.
- Huyện Xín Mần: không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 896 con (trâu 16 con, bò 880 con)/625 hộ/98 thôn/13 xã, trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 176 con/13 xã, trọng lượng 29.025 kg, số con khỏi triệu chứng lâm sàng 648 con.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 10.956 con trâu, bò/7.028 hộ/693 thôn/106 xã/10 huyện. Trong đó tiêu hủy 1.148 con (trâu 01 con, bò 1.147 con)/89 xã/9 huyện, trọng lượng 204.844 kg (có biểu kèm theo).
- Số xã đã qua 21 ngày không phát sinh 86 xã/106 xã.
- Số con đã khỏi triệu chứng lâm sáng 9.335 con
- Số xã đã công bố hết dịch 42 xã/86 xã gồm Huyện Bắc Quang 2/2 xã;Vị Xuyên 2/2 xã; Bắc Mê 7/7 xã; Đồng Văn 18/18 xã; Yên Minh 13/16 xã.
2.2. Dịch bệnh DTLCP
- Diễn biến dịch bệnh phát sinh trong tuần (tính ngày 18/9/2021 đến 24/9/2021): Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy trong tuần là 1.237 con/141hộ/76 thôn/41 xã/9 huyện, so với tuần trước tăng 349 con, trọng lượng 16.570,5 kg, số hộ tăng 37 hộ. Số lợn chết, tiêu hủy là 1.237 con với tổng trọng lượng  57.931,5kg.
Từ ngày 22-24/9/2021 phát sinh mới huyện Xín Mần, Quản Bạ. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 557 con/101 hộ/59 thôn/33 xã/9 huyện, trọng lượng 25.265 kg.        
- Thành phố Hà Giang: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 68 con/6 hộ/4 thôn/3 xã, trọng lượng 2.942 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 1.500 con/160 hộ/16 thôn/4 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 69.841 kg
- Huyện Vị Xuyên: Phát sinh mới xã Tùng Bá, Cao Bồ, Kim Linh, Phú Linh, thị trấn Vị Xuyên, thị trấn Việt Lâm và xã Đạo Đức sau 96 ngày tái phát lại. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 121 con/23 hộ/12 thôn/8 xã, trọng lượng 4.307 kg (thị trấn Vị Xuyê, thị trấn Việt Lâm đang xử lý tiêu hủy chưa có số liệu báo cáo).Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 332 con/62 hộ/25 thôn/11 xã, trọng lượng 15.160 kg
- Huyện Đồng Văn:Không phát sinh lợn mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 15 con/04 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 639 kg.
- Huyện Yên Minh: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 8 con/02 hộ cũ/02 thôn/01 xã, trọng lượng 322 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 563 con/12 hộ/5 thôn/02 xã, trọng lượng 31.797 kg
- Huyện Bắc Quang:Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 45 con/13 hộ (7 hộ cũ)/15 thôn/4 xã, trọng lượng 1.270 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 1.070 con/174 hộ/26 thôn/04 xã, trọng lượng 46.535 kg.
- Huyện Quang Bình: Phát sinh lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 171 con/37 hộ (03 hộ cũ)/15 thôn/8 xã, trọng lượng 9.239 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 941 con/149 hộ/34 thôn/09 xã, trọng lượng 43.834 kg .
- Huyện Bắc Mê :Phát sinh mới xã Minh Sơn, Minh Ngọc. tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 104 con/15 hộ/6 thôn/4 xã, trọng lượng 4.746 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 365 con/27 hộ/7 thôn/04 xã, trọng lượng 15.375 kg.
- Huyện Hoàng Su Phì:Phát sinh lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 03 con/1 hộ/1 thộ của thị trấn Vinh Quang, trọng lượng 320 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 86 con/5 hộ/2 thôn/01 xã, trọng lượng 5.709 kg.
- Huyện Xín Mần: Phát sinh mới xã Chí Cà. Tổng số lợn mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy 34 con/3 hộ/3 thôn/3 xã, trọng lượng 1.491 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 85 con/6 hộ/6 thôn/03 xã, trọng lượng 4.826 kg.
- Huyện Quản Bạ : Phát sinh lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 3 con/01 hộ/01 thôn tại xã Quản Bạ, trọng lượng 313 kg. Lũy kế: Tổng số lợn chết buộc phải tiêu hủy 43 con/2 hộ/1 thôn/01 xã, trọng lượng 1.198 kg.
 Lũy kế toàn tỉnh: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 5.000 con/601 hộ/123 thôn/40 xã/10 huyện, trọng lượng tiêu hủy là 234.914 kg (có biểu kèm theo).
- Hiện nay có 02 xã đã công bố hết dịch gồm: Bạch Ngọcvà thị trấn Đồng Văn.
- Có 05 xã đã công bố hết dịch sau đó lại tái phát lợn mắc bệnh gồm: Phường Ngọc Hà, Quang Trung, Phương Độ, Ngọc Linh, Đạo Đức.
 
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Cơ quan chuyên môn ban hành các văn ban chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh VDNC và DTLCP.
- Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập 4 đoàn công tác triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn; Cử cán bộ kỹ thuật xuống các huyện, thành phố hỗ trợ công tác chống dịch tại cơ sở.
- Chi cục cung ứng: 12.250 lít hóa chất cho các huyện, thành phố để triển khai tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi,...
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh và xử lý ổ dịch theo quy định.
- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng tại vùng dịch 3.372 lít và 53.528 kg vôi bột (thành phố 2.119 lít, 37.800 kg vôi bột, Vị Xuyên 129 lít, 1.018 kg vôi bột, Yên Minh 145 lít, 2.480 kg vôi bột, Bắc Quang 415 lít, 3.450 kg vôi bột, Đồng Văn 100 lít, Quang Bình 353 lít, 6.695 kg vôi, Bắc Mê 63 lít, 1.570 kg vôi bột, Hoàng Su Phì 24 lít, 250 kg vôi bột, Quản Bạ 24 lít, 150 kg vôi bột, Xín Mần 18 lít, 115 kg vôi bột) để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại và khu vưc tiêu hủy
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.

- Chi cụ tiếp tục cung ứng: 11.400 liều cho huyện Quản Bạ. Lũy kế: 230.565 liều vắc xin (Lumpyvac 229.875 liều, LumpyShield 690 liều) cho 11 huyện để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

- Kết quả tiêm phòng: 3.643 con trâu, bò huyện Yên Minh.  Lũy kế: 185.595 con trâu, bò/191 xã/11 huyện (Bắc Quang 6.279 con/23 xã; Bắc Mê 16.171 con/13 xã; Yên Minh 31.810 con/18 xã; Mèo Vạc 19.063 con/18 xã; Vị Xuyên 12.868 con/24 xã; Đồng Văn 21.906 con bò/19 xã; Hoàng Su Phì 26.931 con/24 xã, Xín Mần 21.179 con/18 xã, TP Hà Giang 1.500 con/6 xã, phường, Quản Bạ 11.275 con/13 xã, Quang Bình 16.613 con/15 xã). (có biểu kèm theo)

- Công tác tiêu độc khử trùng: Tổng số hóa chất sử dụng là 8.379 lít, 11.280 kg vôi bột và 629 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 520 lít và 100 kg vôi bột; Bắc Mê 850 lít, 8.000 kg vôi bột và 250 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 996 lít và 2.180 kg vôi bột, 375 lít hóa chất diệt ve mòng, Mèo Vạc 700 lít, Vị Xuyên 1.200 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 1.200 lít, Hoàng Su Phì 793 lít, 1.000 kg vôi bột, Quản Bạ 750 lít, Xín Mần 870 lít, Quang Bình 500 lít) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, và hướng dẫn của ngành chuyên môn.
- Thực hiện tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh, lợn chết, lợn có kết quả xét nghiệm dương tính với mần bệnh DTLCP, việc xử lý tiêu hủy phải thực hiện đảm bảo đúng theo quy trình không để mần bệnh phát tán và lây lan.
- Quản lý vận chuyển, giết mổ lợn tiêu thụ sản phẩm từ lợn thực hiện theo hướng dẫn số 09/HD-SNN-CNTY ngày 13/11/2019 của sở Nông nghiệp và PTNT.
-  Rà soát tiêm phòng bổ sung vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu  trên 80% so với tổng đàn trâu, bò.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động