Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi từ ngày 29/5 đến ngày 31/5/2021

Thứ tư - 02/06/2021 14:51
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 29-31/5/2021 toàn tỉnh lấy 04 mẫu xét nghiệm bệnh (VDNC 01 mẫu tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, kết quả dương tính; bệnh DTLCP 03 mẫu tại xã Phương Độ và Ngọc Hà, kết quả 03/03 mẫu dương tính)
 Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 41 mẫu/34 xã/7 huyện, kết quả 37/41 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 36 mẫu/30 xã/6 huyện (Bắc Quang, Bắc Mê,Yên Minh, Mèo Vạc,Vị Xuyên và Đồng Văn), kết quả 32/36 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 05/05 mẫu dương tính/04 xã tại thành phố Hà Giang).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
 Ngày 29-31/5/2021 phát sinh mới Sà Phìn, huyện Đồng Văn. Tổng số gia súc phát sinh 36 con/30 hộ/17 thôn/ 9 xã/4 huyện (Yên Minh, Mèo Vạc, Bắc Mê và Đồng Văn). Cụ thể từng huyện như sau:
- Huyện Bắc Quang: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 04 con (trâu 01 con, bò 03 con)/03 hộ/3 thôn/1 xã, đã xử lý tiêu hủy 04 con trọng lượng 1.098 kg.
 - Huyện Bắc Mê: Phát sinh gia súc  mắc bệnh 02 con/02 hộ tại thôn Bản Noong, xã Lạc Nông. Lũy kế: Tổng số gia súc mắc bệnh 160 con (trâu 01 con, bò 159 con)/95 hộ/21 thôn/5 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 10 con bò tại xã Yên Phong và Phú Nam, trọng lượng 2.073 kg.
 - Huyện Yên Minh: Phát sinh gia súc mắc bệnh 25 bò/19 hộ/10 thôn/ 4 xã. Lũy kế:Tổng số gia súc mắc bệnh 111 con (trâu 01 con, bò 110 con)/79 hộ/31 thôn/08 xã.
- Huyện Mèo Vạc: Phát sinh gia súc mắc bệnh 06 07 con/06 hộ/3 thôn/02 xã, trong đó tiêu hủy 01 con bò/01 hộ tại thôn Po Ma, xã Khâu Vai, trọng lượng 325 kg. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 60 con bò/47 hộ/18 thôn/10 xã. Trong đó số gia súc chết, xử lý tiêu hủy 04 con bò tại xã Khâu Vai, Niêm Tòng và Sủng Trà, trọng lượng 955kg.
- Huyện Vị Xuyên: Không phát sinh gia súc mắc bệnh. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 01 con bò/01 hộ tại thôn Bản Lù, xã Kim Thạch.
- Huyện Đồng Văn: Phát sinh mới xã Sà Phìn. Tổng số gia súc mắc bệnh 03 con/03 hộ/02 xã. Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 06 con bò/05 hộ/05 thôn/03 xã, trong đó tiêu hủy 01 con bò tại thị trấn Đồng văn, trọng lượng 154 kg.
Lũy kế toàn tỉnh: Tổng gia súc mắc bệnh 342 con trâu, bò/230 hộ/79 thôn/28 xã/6 huyện. Trong đó tiêu hủy 19 con (trâu 01 con, bò 18 con)/12 hộ/16 thôn/07 xã/4 huyện, trọng lượng 4.280 kg (có biểu kèm theo).
2.2. Dịch bệnh DTLCP
Ngày 29-31/5/2021 phát sinh mới phường Ngọc Hà và xã Phương Độ. Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 40 con/06 hộ (01 hộ cũ)/04 thô/3 xã, trọng lượng 1.604 kg.
Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 352 con/27 hộ/08 thôn/4 xã, phường, trọng lượng tiêu hủy là 16.405 kg (có biểu kèm theo).
II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số “1269”, “1379” về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục ban hành văn bản số  442/SNN-CNTY ngày 20/4/2021, về việc tập trung triển khai quyết liệt. đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, khống chế bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại địa phương có dịch và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Cử các cán bộ kỹ thuật trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.
Ngoài ra các ban ngành đoàn thể cũng ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố như: Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo phòng, chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II; các địa phương  đã thực hiện tiêu hủy bắt buộc số lợn chết, mắc bệnh theo quy định.
- Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố cung ứng cho các xã có dịch 17.000 kg vôi bột và 950 lít hóa chất để thực hiện xử lý ổ dịch. Kết quả vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại vùng dịch với số hóa chất đã sử dụng là 570 lít và 7.250 kg vôi bột.
- Thành lập 03 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn xã Ngọc Đường (01 chốt thuộc thuộc thôn Bản Tùy thông ra quốc lộ 34-khu ngã ba gần Trạm điện, 01 chốt tại ngõ 72, từ Bản Tùy thông ra thôn Thái Hà và Sơn Hà, 01 chốt tại làng văn hóa cộng đồng thôn Bản Tùy).
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC
- Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC, các huyện đã thực hiện công bố dịch theo quy định, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp để kiểm soát và xử lý ổ dịch theo quy định.
- Một số địa phương đã thực hiện tiêu hủy gia súc mắc bệnh VDNC khi mới xuất hiện dịch bệnh và ở diện hẹp để cắt đứt mầm bệnh như huyện Bắc Quang đã hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan.

- Chi cục cung ứng: 25.100 liều vắc xin (Lumpyvac 24.900 liều, LumpyShield 200 liều) cho huyện Bắc Quang, Bắc Mê, Yên Minh, Vị Xuyên và Mèo Vạc để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

Kết quả: Từ ngày 29-31/5/2021 tiêm được: 2.198 con trâu, bò/36 thôn/13 xã/04 huyện (Bắc Mê 1.493 con trâu, bò/24 thôn/6 xã; Yên Minh 365 con bò/4 thôn/1 xã, Mèo Vạc 246 con bò/3 thôn/2 xã, Vị Xuyên 94 con trâu, bò/5 thôn/4 xã)

Lũy Kế: Tiêm được: 17.907 con (trâu 10.367 con, bò 7.540 con)/271 thôn/46 xã/5 huyện (Bắc Quang 2.307 con/50 thôn/4 xã, Bắc Mê 8.635 con/101 thôn/13 xã, Yên Minh 4.958 con/70 thôn/9 xã, Mèo Vạc 1.138 con/14 thôn/8 xã, Vị Xuyên 869 con/36 thôn/12 xã).

- Công tác tiêu độc khử trùng: Chi cục đã cấp 200 lít hóa chất hỗ trợ cho huyện Bắc Mê để chống dịch. Tổng số hóa chất sử dụng tại các thôn có dịch: 621 lít, 3.535 kg vôi bột và 70 lít hóa chất diệt ve mòng (Bắc Quang 40 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 391 lít, 3.410 kg vôi bột và 66 lít hóa chất diệt ve mòng, Yên Minh 146 lít và 25 kg vôi bột, Mèo Vạc 20 lít, Vị Xuyên 24 lít và 4 lít hóa chất diệt ve mòng, Đồng Văn 60 lít) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH THỜI GIAN TỚI
1. Đối với các địa phương có dịch
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
- Thành lập ngay các tổ công tác như: Tổ tiêu hủy; chốt chặn; giám sát dịch, thống kê đàn, tuyên truyền; tiêu độc khử trùng và tổ phản ứng nhanh để thực hiện các biện pháp chống dịch.
- Bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch như: mua vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc diệt côn trùng, kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch,...
-  Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh tại xã có dịch và các địa bàn có nguy cơ cao.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Khoanh vùng dịch, xã có dịch và lập chốt tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển  gia súc  ra, vào các xã có dịch; trường hợp cần thiết thành lập đội kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp cố tình vận chuyển gia súc ra, vào xã có dịch; Thống kê, kê khai số lượng gia súc, đề nghị người chăn nuôi trên địa bàn xã có dịch ký cam kết không bán chạy, không giết mổ, không vứt xác gia súc chết, gia súc bệnh ra môi trường.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.
2. Đối với các địa phương chưa có dịch
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, ngành chuyên môn. Đối với bệnh DTLCP thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh.
- Tăng cường giám sát giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát dịch ở diện hẹp.
- Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động