Tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục, bệnh Dịch tả lợn Châu phi từ ngày 30/4 đến ngày 03/5/2021

Thứ ba - 04/05/2021 15:01
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH
1. Công tác lấy mẫu xét nghiệm
Từ ngày 30/4-03/5/2021 toàn tỉnh không lấy mẫu xét nghiệm.
Lũy kế: Tổng số mẫu lấy xét nghiệm 08 mẫu/05 xã/3 huyện, kết quả 08/08 mẫu dương tính, (Bệnh Viêm da nổi cục 07 mẫu/04 xã/2 huyện (Bắc Quang, Bắc Mê), kết quả 07/07 mẫu dương tính; Bệnh DTLCP 01/01 mẫu dương tính tại xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang).
2. Diễn biến tình hình dịch bệnh
2.1. Dịch bệnh Viêm da nổi cục
Ngày 30/4-03/5/2021 không phát sinh gia súc mắc bệnh.
Lũy kế: Tổng gia súc mắc bệnh 63 con bò/41hộ/10 thôn/04 xã/2 huyện. Trong đó tiêu hủy 04 con (trâu 01 con, bò 03 con)/3hộ/03 thôn/2 huyện, trọng lượng 963 kg (có biểu kèm theo).
2.2. Dịch bệnh DTLCP
Từ ngày 30/4-03/5/2021 phát sinh 53 con/4 hộ (01 hộ cũ) tại thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường, trọng lượng 3.654 kg.
Lũy kế: Tổng số lợn chết và tiêu hủy bắt buộc 85 con/06 hộ/01 thôn/ 01 xã, trọng lượng tiêu hủy là 5.795 kg (có biểu kèm theo).
II. Các giải pháp phòng, chống dịch đã triển khai thực hiện
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn
- Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh VDNC trên trâu bò và bệnh DTLCP trên đàn lợn; Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục ban hành văn bản số 442/SNN-CNTY ngày 20/4/2021, về việc tập trung triển khai quyết liệt. đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, khống chế bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.
- Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập các đoàn kiểm tra thực tế tại địa phương có dịch và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các địa phương chống dịch.
 
2. Kết quả đạt được trong chỉ đạo chống dịch
2.1. Đối với dịch bệnh DTLCP
- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của Chi cục Thú y vùng II đã thực hiện tiêu hủy số lợn chết, ốm theo quy định.
- Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố đã cung ứng cho xã Ngọc Đường 4.000 kg vôi và 200 lít hóa chất để thực hiện xử lý ổ dịch. Kết quả vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại vùng dịch tổng số hóa chất sử dụng 114 lít và 2.200 kg vôi bột.
- Thành lập 02 chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên địa bàn xã Ngọc Đường (01 chốt thuộc thuộc thôn Bản Tùy thông ra quốc lộ 34-khu ngã ba gần Trạm điện, 01 chốt tại ngõ 72, từ Bản Tùy thông ra thôn Thái Hà và Sơn Hà).
2.2. Đối với dịch bệnh VDNC

-  Chi cục cung ứng 7.700 liều vắc xin (Lumpyvac 7.500 liều, LumpyShield 200 liều) cho huyện Bắc Quang và Bắc Mê  để tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch.

Kết quả: ngày 30/4-3/5/2021 tiêm được 946 con (trâu 858 con, bò 88 con)/15 thôn/ 5xã/ 2 huyện (huyện Bắc Quang 475 con (trâu 471 con, bò 04 con)/8 thôn/2 xã; huyện Bắc Mê 471 con (trâu 387 con, bò 84 con)/7 thôn/ 3 xã).

Lũy Kế: Tiêm được: 3.929 con (trâu 3.218 con, bò 711 con)/ 63 thôn/ 9 xã/ 2 huyện (Bắc Quang 1.943 con, Bắc Mê 1.986 con).

- Công tác tiêu độc khử trùng: Chi cục đã cấp 200 lít hóa chất hỗ trợ cho huyện Bắc Mê để chống dịch. Tổng số hóa chất sử dụng tại các thôn có dịch: 174 lít, 100 kg vôi bột (Bắc Quang 40 lít và 100 kg vôi bột, Bắc Mê 134 lít) để tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh, khu vực tiêu hủy gia súc mắc bệnh.

III. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thời gian tới
1. Đối với các địa phương có dịch
- Tổ chức cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh Viêm da nổi cục; nuôi nhốt trâu, bò tại các khu vực có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh.
- Thành lập ngay các tổ công tác như: Tổ tiêu hủy; chốt chặn; giám sát dịch, thống kê đàn, tuyên truyền; tiêu độc khử trùng và tổ phản ứng nhanh để thực hiện các biện pháp chống dịch.
- Bố trí nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch như: mua vắc xin, hóa chất sát trùng, thuốc diệt côn trùng, kinh phí cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch,...
-  Khẩn trương tổ chức triển khai tiêm phòng khẩn cấp bao vây ổ dịch vắc xin VDNC cho đàn trâu bò khỏe mạnh tại xã có dịch và các địa bàn có nguy cơ cao.
- Tổ chức tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng (bao gồm thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…) liên tục trong vòng 03 tuần tại các hộ chăn nuôi có gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; đồng thời tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ các vùng có nguy cơ cao, xung quanh hộ chăn nuôi có gia súc bị bệnh.
- Khoanh vùng dịch, xã có dịch và xem xét việc lập chốt tạm thời để kiểm soát việc vận chuyển  gia súc  ra, vào các xã có dịch; trường hợp cần thiết thành lập đội kiểm soát lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp cố tình vận chuyển gia súc ra, vào xã có dịch; Thống kê, kê khai số lượng gia súc, đề nghị người chăn nuôi trên địa bàn xã có dịch ký cam kết không bán chạy, không giết mổ, không vứt xác gia súc chết, gia súc bệnh ra môi trường; Rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn tất cả các xã trên địa bàn huyện.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chủ động giám sát gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hàng ngày tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.
- Đề nghị thành phố Hà Giang chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch DTLCP không để lây lan ra diện rộng, đặc biệt lưu ý đến các biện pháp kỹ thuật như: xử lý ổ dịch, tiêu hủy bắt buộc lợn; lực lượng tham gia chống dịch đảm bảo đầy đủ trang bị bảo hộ, vệ sinh sát trùng; công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc, đặc biệt là vùng dịch và vùng bị dịch uy hiếp; công tác quản lý giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn,... theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các hướng dẫn của ngành chuyên môn.
2. Đối với các địa phương chưa có dịch
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, ngành chuyên môn. Đối với bệnh DTLCP thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh.
- Tăng cường giám sát giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát dịch ở diện hẹp.
- Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động