Tình hình thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Giang ngày 4-5/5/2021)

Thứ ba - 11/05/2021 09:48
I.Diễn biến thời tiết
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên tối ngày 4/5/2021 đến sáng ngày 5/5/2021 , trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to kèm theo mưa đá, lương mưa đo được Bắc Quang 196mm; Việt Vinh – Bắc Quang 138mm; Thông nguyên – Hoàng Su Phì 79,6mm; Mèo Vạc 54,5mm; Các điểm còn lại lượng mưa phổ biến từ 10-30mm đã gây thiệt hại đến nhà ở, hoa màu của nhân dân và công trình phúc lợi tại huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang.
Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh tổng hợp:
II. Tình hình thiệt hại
1.Thiệt hại về nhà ở:  
- Nhà bị hư hỏng mái trên 90% (hoàn toàn) là 07 nhà (Thanh Vân 02 nhà; Tùng Vài 05 nhà);
-  Nhà bị hư hỏng mái từ 30-50% là 25 nhà tại xã Tùng Vài;
- Nhà bị hư hỏng mái dưới 10% là 03 nhà tại xã Quyết Tiến.
2. Thiệt hại về công trình phúc lợi:
- Nhà ăn tại UBND xã Tùng Vài bị hư hỏng mái 50% do ảnh hưởng của mưa đá.
Uớc tổng giá trị thiệt hại hơn 100 triệu đồng.
III. Biện pháp khắc phục:
Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện đã chỉ đạo các xã có thiệt hại huy động lực lượng 4 tại chỗ khắc phục nhà cửa của nhân dân bị thiệt hại, khôi phục sản xuất. Tiếp tục thống kê thiệt hại về nhà ở, hoa màu... để tổng hợp báo cáo.
IV. Một số nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai:
- Để công tác PCTT và TKCN trong thời gian tới đạt hiệu quả trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, Văn Phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố:
- Chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường thị trấn tăng cường các giải pháp để người dân sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt và khôi phục sản xuất; Tăng cường công tác tuyên truyền các thông tin dự báo, cảnh báo về công tác phòng chống thiên tai đến người dân, giảm thiểu thiệt hại trong thời gian tới...
- Đối với khu vực nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi thiên tai cần tiếp tục theo dõi thường xuyên  thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản trong khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ theo đúng Quy chế trực ban của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và xử lý thông tin kịp thời. Khi phát sinh các tình huống, thực hiện tốt phương án đã xây dựng và phương châm "4 tại chỗ" để xử lý trước mắt và cập nhật số liệu thiệt hại và báo cáo (bằng điện thoại, mail, fax...) về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh.

Nguồn tin: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang.:


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động