Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (15/7)

 •   26/07/2019
 •   36
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 25/7/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (18/7)

 •   19/07/2019
 •   44
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 18/7/2019)

Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (17/6)

 •   18/07/2019
 •   37
 •   0
Tình hình dịch bệnh và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh (đến 15 giờ ngày 17/7/2019)

Giá cả thị trường một số mặt hàng địa bàn tỉnh HG tháng 6/2019

 •   15/07/2019
 •   42
 •   0
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2019 (Kèm theo Báo cáo số: 234/BC-STC ngày 01/7/2019 của Sở Tài chính Hà Giang)

Giá cả thị trường một số mặt hàng địa bàn tỉnh HG tháng 5/2019

 •   28/06/2019
 •   53
 •   0
Giá cả thị trường một số mặt hàng địa bàn tỉnh HG tháng 5/2019

Giá cả thị trường một số mặt hàng địa bàn tỉnh HG tháng 4/2019

 •   17/05/2019
 •   78
 •   0
Thông tin giá cả thị trường một số mặt hàng nông sản, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hà Giang tháng 4/2019

Giá cả thị trường một số mặt hàng địa bàn tỉnh HG tháng 3/2019

 •   17/05/2019
 •   83
 •   0
Thông báo giả cả thị trường tháng 2/2019 một số mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Giá cả thị trường một số mặt hàng địa bàn tỉnh HG tháng 2/2019

 •   11/03/2019
 •   128
 •   0
Thông báo giá cả thị trường một số mặt hàng nông sản tỉnh Hà Giang tháng 2/2019

Bảng giá cả thị trường một số sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Giang tháng 01/2019

 •   15/02/2019
 •   127
 •   0
Giá cả thị trường một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Giá cả thị trường tỉnh Hà Giang tháng 12/2018

 •   05/01/2019
 •   151
 •   0
Thông báo giá cả thị trường một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang tháng 12/2018

Giá cả thị trường tỉnh Hà Giang tháng 11/2018

 •   11/12/2018
 •   165
 •   0
Thông tin giá cả thị trường một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Giá cả thị trường tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2018

 •   21/11/2018
 •   166
 •   0
Thông tin giá cả thị trường tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2018

Giá cà thị trường tỉnh Hà Giang tháng 9/2018

 •   29/10/2018
 •   158
 •   0
Bảng giá thị trường một số mặt hàng tỉnh Hà Giang tháng 9/2018

Bảng giá thị trường tỉnh Hà Giang tháng 08/2018

 •   08/10/2018
 •   176
 •   0
Thông báo giá cả thị trường năm tỉnh Hà Giang tháng 8/2018

Bảng giá thị trường tỉnh Hà Giang tháng 08/2018

 •   28/08/2018
 •   196
 •   0
Bảng giá cả thị trường tỉnh Hà Giang tháng 8/2018

Bảng giá thị trường tỉnh Hà Giang tháng 07/2018

 •   22/08/2018
 •   196
 •   0
Giá cả thị trường tỉnh Hà Giang tháng 7/2018

Bảng giá thị trường Hà Giang tháng 07/2017

 •   26/08/2017
 •   319
 •   0
Bảng giá thị trường tháng 07/2017

Bảng giá thị trường Hà Giang tháng 06/2017

 •   26/08/2017
 •   287
 •   0
Bảng giá thị trường Hà Giang tháng 06/2017

Bảng giá thị trường Hà Giang tháng 05/2017

 •   05/06/2017
 •   289
 •   0
Bảng giá thị trường Hà Giang tháng 05/2017

Các tin khác

Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động