Giá cả thị trường một số mặt hàng địa bàn tỉnh HG tháng 3/2019

 •   17/05/2019
 •   24
 •   0
Thông báo giả cả thị trường tháng 2/2019 một số mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Giá cả thị trường một số mặt hàng địa bàn tỉnh HG tháng 2/2019

 •   11/03/2019
 •   77
 •   0
Thông báo giá cả thị trường một số mặt hàng nông sản tỉnh Hà Giang tháng 2/2019

Bảng giá cả thị trường một số sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Giang tháng 01/2019

 •   15/02/2019
 •   84
 •   0
Giá cả thị trường một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Giá cả thị trường tỉnh Hà Giang tháng 12/2018

 •   05/01/2019
 •   95
 •   0
Thông báo giá cả thị trường một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang tháng 12/2018

Giá cả thị trường tỉnh Hà Giang tháng 11/2018

 •   11/12/2018
 •   107
 •   0
Thông tin giá cả thị trường một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Giá cả thị trường tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2018

 •   21/11/2018
 •   110
 •   0
Thông tin giá cả thị trường tỉnh Hà Giang tháng 10 năm 2018

Giá cà thị trường tỉnh Hà Giang tháng 9/2018

 •   29/10/2018
 •   110
 •   0
Bảng giá thị trường một số mặt hàng tỉnh Hà Giang tháng 9/2018

Bảng giá thị trường tỉnh Hà Giang tháng 08/2018

 •   08/10/2018
 •   126
 •   0
Thông báo giá cả thị trường năm tỉnh Hà Giang tháng 8/2018

Bảng giá thị trường tỉnh Hà Giang tháng 08/2018

 •   28/08/2018
 •   141
 •   0
Bảng giá cả thị trường tỉnh Hà Giang tháng 8/2018

Bảng giá thị trường tỉnh Hà Giang tháng 07/2018

 •   22/08/2018
 •   144
 •   0
Giá cả thị trường tỉnh Hà Giang tháng 7/2018

Bảng giá thị trường Hà Giang tháng 07/2017

 •   26/08/2017
 •   259
 •   0
Bảng giá thị trường tháng 07/2017

Bảng giá thị trường Hà Giang tháng 06/2017

 •   26/08/2017
 •   228
 •   0
Bảng giá thị trường Hà Giang tháng 06/2017

Bảng giá thị trường Hà Giang tháng 05/2017

 •   05/06/2017
 •   238
 •   0
Bảng giá thị trường Hà Giang tháng 05/2017

Bảng giá thị trường tháng 04/2017

 •   18/05/2017
 •   250
 •   0
Bảng giá thị trường tháng 04/2017

Bảng giá thị trường tháng 03/2017

 •   19/04/2017
 •   189
 •   0
Bảng giá thị trường tháng 03/2017

Bảng giá thị trường Hà Giang tháng 02/2017

 •   07/03/2017
 •   265
 •   1
Bảng giá thị trường tháng 02/2017

Bảng giá thị trường trong nước và thế giới

 •   04/03/2017
 •   249
 •   0
Thông tin giá cả thị trường trong nước và thế giới hôm nay

Bảng giá thị trường Hà Giang tháng 1/2017

 •   09/01/2017
 •   268
 •   0
Thóc tẻ thường: 6.700 đ/kg; Gạo Khang dân: 10.000 đ/kg; Gạo MN 5% tấm: 8.300 đ/kg; Gạo Tạp dao: khan hiếm hàng; Gạo bào thai ngon : 14.000 đ/kg; Gạo tám thơm các loại: 13.200 đ/kg; Gạo hương thơm: 11.000 đ/kg; Thịt lợn thăn (lợn lai trắng): 110.000-120.000 đ/kg
Công ty chủ quản
Chuyển giao diện: Tự động